Annons
Utbildningsminister Anna Ekström (S).

Coronaråden för gymnasiet lättas upp

Publicerad 21 januari 2021

Relaterat

Folkhälsomyndighetens coronaregler lättas upp. Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning på plats, trots smittspridningen.
– Det är inte rimligt att undervisningen ska ske på distans i hela landet och hela tiden när smittläget ser så olika ut som det gör, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).
 

Den nuvarande nationella rekommendationen förlängs, men justeras så att gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss närundervisning kombinerat med distansundervisning. Beslutet presenterades av utbildningsminister Anna Ekström (S) vid en pressträff på torsdagsmorgonen.

Bakgrunden är att smittspridningen i samhället fortsatt är omfattande och att läget är allvarligt, men att det inte ser likadant ut överallt.

– Att bedriva undervisning via fjärr eller distans i stor skala och över lång tid är en ingripande åtgärd, och det har en stor betydelse för den här generationens skolgång. Det har krävts, men det är angeläget att det inte pågår i större utsträckning än nödvändigt eftersom skolan är så viktig för ungdomars lärarande, trygghet och framtid. Det är inte rimligt att undervisningen ska ske på distans i hela landet och hela tiden när smittläget ser så olika ut som det gör, säger Anna Ekström.

Därför kommer regionernas smittskydd att få ytterligare möjlighet att avgöra vilken typ av undervisning som ska förekomma.

– Det är viktigt att smittskyddsläkarna meddelar sina eventuella rekommendationer så snart det är möjligt och håller en nära kontakt med skolhuvudmännen. Skolans personal är hårt arbetande proffs i en samhällsbärande verksamhet ju tidigare och ju tydligare besked desto större möjligheter har de att ge eleverna så god förutsättningar som möjligt, säger Anna Ekström. 

Vi ser en viss ljusning i smitt-spridning på flera håll i landet.

Lättnaderna i den nationella rekommendationen gäller från och med måndag den 25 januari och fram till den 1 april. Syftet är att fler elever ska kunna få undervisning i klassrum i de kommuner där smittspridningen är lägre. Men tanken är inte att alla elever på en gymnasieskola ska komma tillbaka till skolan samtidigt.

– Till Sveriges gymnasieelever: Nu fortsätter en tuff tid. Det kommer inte att vara lätt, men ni har visat att ni klarar att ta ett stort ansvar i en svår tid. Blandad distansundervisning är visseligen sämre än undervisning i skolan, men det är mycket bättre än stängda skolor, säger Anna Ekström. 

På frågan vem som bestämmer om graden av när- och distansundervisning i gymnasieskolan svarar utbildningsministern: 

– Det är huvudmännen i Sverige som bestämmer om en skola ska bedriva undervisningen på distans eller inte. Med de nya lagar och förordningar som riksdagen och regeringen har beslutat om så har huvudmännen fått mycket större möjligheter att bedriva undervisningen på distans. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi, parallellt med skollagstiftningen, har en smittskyddslagstifning som ger smittskyddsläkarna långtgående befogenheter, så smittskyddsläkarna kan också fatta självständiga beslut. 

Strax före vårterminens start kom rekommendationen att även högstadiet fick bedriva fjärr-eller distansundervisning, om det krävs för att minska trängsel. De reglerna är oförändrade, uppger Anna Ekström. 

– Men det är väldigt viktigt att man i första hand vidtar andra åtgärder för att begränsa trängsel än att gå över på distansundervisning, eftersom vi vet att närundervisning är det bästa för elevernas kunskaper och trygghet.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson betonar även han att läget i pandemin är fortsatt allvarligt, både i Sverige och övriga Europa. 

– Smittspridningen är omfattande och hälso-och sjukvården är som bekant hårt belastad. Vi ser en viss ljusning i smittspridning på flera håll i landet, men läget är fortfarande så instabilt att det inte finns anledning enligt Folkhälsomyndighetens uppfattning att göra några stora förändringar gällande regelverk. 

Myndigheten har dock beslutat sig för att göra vissa undantag för folkhälsans skull.

– Hälsofrågor handlar om så mycket mer än bara smittskydd och covid-19. Särskilt för barn och unga är det viktigt att få röra på sig, ingå i ett socialt sammanhang och kunna ägna sig åt kultur, idrott och fysiskt aktivitet.  Att hindras från att göra det kan ge negativa konsekvenser för barnens hälsa, både på den fysiska och psykiska. Vi vet också att barn och unga inte är de som i första hand driver smittspridningen i den här pandemin, säger Johan Carlson. 

Därför anser Folkhälsomyndigheten att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter som vänder sig till barn och unga ska återupptas för barn födda 2005 och senare. Beskedet välkomnas av kultur- och idrottsminister Amanda Lind (MP), som i samband med pressträffen poängterar vikten av att idrotts- och kulturverksamheter för unga håller öppet även när andra verksamheter stänger ned. 

– Pandemin försvårar för daglig rörelse och annat som ger livet mening. Vi vill undvika negativa följder för barn och ungas hälsa och vi kan alla hjälpas åt att ge barnen ett så normalt liv som möjligt, säger Amanda Lind.

En annan åtgärd som har medfört negativa effekter för både hälsa och lärande är den fjärr-och distansundervisning som gymnasieskolorna har rekommenderats att bedriva sedan slutet av förra terminen. Den nuvarande rekommendationen löper ut på söndag och kommer därefter att ersättas med en rekommendation om delvis fjärr-eller distansundervisning för gymnasieskolan, som succesivt, beroende av smittläget i regionen, ska kunna återuppta närundervisningen på plats, säger Johan Carlson. 

– Sammantaget ser vi att nackdelarna med inskränkningar i barn och ungas skolgång och övriga aktiviteter just nu överstiger fördelarna och därför rekommenderar vi den här förändringen.

Distansundervisning leder till ökad arbetsbelastning för en redan hårt pressad lärarkår.

På frågan om restriktionen för gymnasieskolan är till för att lärarna inte ska smitta varandra svarar han:

– Nej, den rekommendationen rör också trycket i samhället. Rörelser i samhället, trafiken och människor som rör sig. Det är inte i första hand för smitta i skolan.

 Även kultur- och idrottsminister Amanda Lind (MP) poängterar vikten av att idrotts- och kulturverksamheter för unga håller öppet i samband med torsdagens pressträff. 

– Pandemin försvårar för daglig rörelse och annat som ger livet mening. Vi vill undvika negativa följder för barn och ungas hälsa och vi kan alla hjälpas åt att ge barnen ett så normalt liv som möjligt, säger Amanda Lind.

Måndagen den 7 december gick Sveriges gymnasieskolor ännu en gång över till undervisning på distans. Då var beskedet att stängningen kommer att pågå fram till och med den 6 januari 2021.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund kommenterade stängningen då med att elever, lärare och skola behöver kompenseras för det hårda arbete man nu utför, och för det ökade kunskapstapp man nu befarar.

– Distansundervisning leder till ökad arbetsbelastning för en redan hårt pressad lärarkår som nu återigen får göra om sin planering och anpassa sig efter nya krav. Hur lärarna än sliter så vet vi att det kommer att leda till att vårens kunskapstapp nu byggs på ytterligare. När får skolan sin tilläggsbudget?

Den 18 december beslutade sig Folkhälsomyndigheten för att förlänga rekommendationen till och med den 24 januari 2021 för att, i kombination med övriga smittskyddsåtgärder, bidra till minskad smittspridning av covid-19 i samhället. Den nuvarande nationella rekommendationen gäller till och med söndag. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

Vilka egenskaper vill arbetsgivarna se hos sina lärare? Här är de 15 mest efterfrågade kompetenserna.

Annons
Annons
SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Annons
Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Arbetsmiljö

Fackets larm: Lärare drabbas av näsblod och andningsproblem

Arbetsmiljö

Eskalerade hälsoproblem gör att lärarfacken vill stoppa arbetet på grundskolan. 

Fackligt

Förhandlingarna kring HÖK21: ”Måste leda till leverans”

Fackligt

Uppgifter till Skolvärlden: Parterna står långt ifrån varandra.

Trots tidigare böter: Kommunen kringgår facken igen

Ny facklig tvist om felaktig rekrytering – tre månader efter att kommunen betalade vite för ett liknande brott.

Coronaviruset

Regeringen: Håll skolorna öppna så länge det går

Corona

Risken för en tredje våg är stor, men skolorna är det sista vi ska stänga, meddelar stats-, utbildnings- och socialministern.

Så olika ser bedömningarna av smittskyddet i skolan ut

Corona

Flera regioner inför skarpare restriktioner men det ser olika ut över landet.

Efter ökad smitta – gymnasielärare uppmanas ha munskydd

Corona

Regionen skärper de lokala rekommendationerna.

Det räcker nu – sänk kraven på lärare

Debatt

Lärare som sliter, men samtidigt får höra att de ska göra mer kommer inte kunna göra ett bra jobb, skriver Daniel Henriksson.

Kommentera
Betyg

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Nedskärningar i skolan

Kommunen går 1,7 miljarder plus – men sparar ändå miljoner på skolan

Nedskärningar

Samtidigt som kommunen tjänar hundratals miljoner varje år varnar LR för galopperande arbetsbelastning när man fortsätter skära ner på skolan.

Coronaviruset

Rasar mot sent beslut om distans: ”Lärare känner sig uppgivna”

Corona

Med en kvälls varsel fick kommunerna information om nya rekomendationerna. 

Läs- och skrivundervisning

Anna skapar läslust – med hjälp av bilderböcker

Läsning

Svenskläraren: ”Jag visar eleverna att jag älskar bilderböckerna”.

Elevhälsa

Psykologen: Så hanterar du oroliga och blyga elever

Elevhälsa

Att närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

Idrott och hälsa

Idrottslärarna ryter ifrån: ”Vi kräver förändring”

Idrott och hälsa

Ny idrottsreform: Vill ge yrkeskåren möjlighet att utvecklas.

Anna Ekström om kritiken: ”Idrott och hälsa är prioriterat”

Idrott och hälsa

Utbildningsministern om idrottslärarnas förslag på ny reform.

Fackligt

Nya ordföranden: Det här blir vårt fokus för studenterna

Fackligt

Lina Hading är vald till ny ordförande för LR Stud.

Sociala medier

Elever avlyssnade lärarrum i hemlighet: ”Väldigt allvarligt”

Appar

På Tiktok ska eleverna ha fått idéen om att spela in lärare i smyg.  

Fackligt

I pandemins spår: Tre av fyra fackförbund växer

Utbildningssektorn

Lärarnas Riksförbund har aldrig varit större när det gäller antalet yrkesverksamma medlemmar – men tappar bland studenter.

Pensionerade läraren Kaj ger läxhjälp via nätet: ”Hoppas avlasta”

Efter pensionering

Såg ett behov: ”Jag hoppas ge avlastning till lärarna”.

Arbetsmiljö

Ny undersökning: Därför ökar stressen bland lärare

Undersökning

Nya krav ska sätta stopp för den ohållbara stressen.

Coronaviruset

Nytt beslut: Lärare får munskydd – elever blir utan

Corona

Malmö stad backar – bara lärare kommer att få gratis munskydd i skolan. 

Trots lärarbrist – LR ser gärna höjda krav på studenter

Rapport

"Om behörighetskraven inte skärps är risken att det på sikt att det blir ännu mindre attraktivt att bli lärare."

Coronaviruset

Rapport: Mer närundervisning i många skolor

Corona

Många högstadie- och gymnasieskolor har mindre distansundervisning.

”Polariseringen kring samtalet om pandemin bekymrar mig”

Kommentar

”Det finns minst två problem med den här rapporteringen”, skriver Per Kornhall.

Elever håller inte avstånd – då hotas skolan med böter

Corona

"Skollagen har en trappa med ett antal disciplinära åtgärder, från tillsägelse till skriftlig varning och avstängning."

Lärare vädjar om förlängd fjärrundervisning efter sportlovet

Corona

"Det finns absolut inte utrymme för att ta in fler elever"

Skolchefen erkänner: Facken hölls utanför beslut om nedskärningar

Tvist

Skolchefen bekräftar förvaltningens brott mot kollektivavtalet – men beslutet ligger fast.

Åsa Fahlén: Nu tar vi makten över lärarprofessionens framtid

Debatt

”Lärarnas Riksförbund inrättar ett professionsråd för att bidra till att lärarkåren tar makten över sin egen verksamhet och sin egen utveckling med elevernas bästa för ögonen”, skriver Åsa Fahlén.

Kommentera

Alexander Skytte: Den gränslösa läraren

Blogg

”Linjen mellan rätt och fel är sällan rak, utan går som vågor. Jag kan bli gränslös åt bägge håll”, skriver han.

LR om miljardöverskottet: Bör användas för att stärka skolan

Corona

"Lärarna kan inte ta på sig ytterligare undervisning för att kompensera underskottet".

Munskyddsfrågan splittrar lärarkåren: ”Ska inte vara tvingade”

Corona

"Många elever behöver kunna se lärarens mimik och munrörelser för att på bästa sätt kunna delta".

Forskning

Forskaren: Därför kan serier lyfta undervisningen

Serier 

”Serier är ett utmärkt sätt att ta undervisningen till nya nivåer.”

Debatt

Replik: ”Åsa Plesner förenklar frågan om friskolor”

Debatt

”Oavsett var man står politiskt i frågan så är vi många som arbetar i fristående verksamheter”, skriver företrädare för Drottning Blanka gymnasiet.

Kommentera

”Håll er till ämnet i debatten om friskolor”

Replik

Åsa Plesner på Tankedsmedjan Balans i replik till Academediaskolans debattartikel.

Kommentera

Svaga bevis för att tre terminer är bättre än två

Forskning

"Att förkorta sommarlovet skulle kunna leda till försämrade resultat".

GRANSKNING: LÄRARLÖNER

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

L-kommunalrådet: Därför ser jag elever som kunder

Kritik

”För mig är ”kund" det bästa som finns”, säger hon till Skolvärlden.

Debatt

”SD lyssnar hellre på friskolelobbyn än på kritiken från lärare”

Slutreplik

”Istället för att begrunda fakta prioriterar SD friskolelobbyns ekonomiska egenintressen”, skriver Gunilla Svantorp, (S) ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

SD: När det kommer till kritan vägrar S diskutera skolförslag med oss

Replik

”När det kommer till kritan vägrar Socialdemokraterna att ens sätta sig ner vid bordet och diskutera förslag med oss.”

Kommentera
Lärarbristen

Skolor söker inte aktivt efter legitimerade lärare: ”Obehöriga är billigare”

Lärarbrist

Många skolor söker inte aktivt efter legitimerade och behöriga lärare till tjänster som innehas av obehöriga, framför allt inte under terminerna.

Forskning

Studie om kamrateffekt prisas: ”Viktig för lärarkåren”

Forskning

LR:s Pontus Bäckström belönas med Best Paper Award 2020.

BETYG OCH BEDÖMNING

IES vill införa betyg från årskurs 4 – facket: ”Vi fick inte veta”

Tidiga betyg

Internationella engelska skolan vill införa betyg från årskurs fyra. Vad lärarna tycker har ingen frågat.

Coronaviruset

Ledarskap på distans: ”Utmaning att fånga elevens intresse”

Corona

”Det är extra viktigt och utmanande att fånga elevernas intresse.”

Skola sätter in väktare – anhöriga följer inte coronareglerna

Corona

”Vårdnadshavare har struntat i reglerna.”

Kurs- och ämnesplaner

Kritik mot uppskjutna kursplaner: ”Sänder ut helt fel signaler”

Kursplaner

På grund av pandemin har regeringen beslutat att skjuta upp förändringen av grundskolans kursplaner. 

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons