anna

Utbildningsminister Anna Ekström (S).

Corona

Coronaråden för gymnasiet lättas upp

Folkhälsomyndighetens coronaregler lättas upp. Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning på plats, trots smittspridningen.
– Det är inte rimligt att undervisningen ska ske på distans i hela landet och hela tiden när smittläget ser så olika ut som det gör, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).
 

Den nuvarande nationella rekommendationen förlängs, men justeras så att gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss närundervisning kombinerat med distansundervisning. Beslutet presenterades av utbildningsminister Anna Ekström (S) vid en pressträff på torsdagsmorgonen.

Bakgrunden är att smittspridningen i samhället fortsatt är omfattande och att läget är allvarligt, men att det inte ser likadant ut överallt.

– Att bedriva undervisning via fjärr eller distans i stor skala och över lång tid är en ingripande åtgärd, och det har en stor betydelse för den här generationens skolgång. Det har krävts, men det är angeläget att det inte pågår i större utsträckning än nödvändigt eftersom skolan är så viktig för ungdomars lärarande, trygghet och framtid. Det är inte rimligt att undervisningen ska ske på distans i hela landet och hela tiden när smittläget ser så olika ut som det gör, säger Anna Ekström.

Därför kommer regionernas smittskydd att få ytterligare möjlighet att avgöra vilken typ av undervisning som ska förekomma.

– Det är viktigt att smittskyddsläkarna meddelar sina eventuella rekommendationer så snart det är möjligt och håller en nära kontakt med skolhuvudmännen. Skolans personal är hårt arbetande proffs i en samhällsbärande verksamhet ju tidigare och ju tydligare besked desto större möjligheter har de att ge eleverna så god förutsättningar som möjligt, säger Anna Ekström. 

Vi ser en viss ljusning i smitt-spridning på flera håll i landet.

Lättnaderna i den nationella rekommendationen gäller från och med måndag den 25 januari och fram till den 1 april. Syftet är att fler elever ska kunna få undervisning i klassrum i de kommuner där smittspridningen är lägre. Men tanken är inte att alla elever på en gymnasieskola ska komma tillbaka till skolan samtidigt.

– Till Sveriges gymnasieelever: Nu fortsätter en tuff tid. Det kommer inte att vara lätt, men ni har visat att ni klarar att ta ett stort ansvar i en svår tid. Blandad distansundervisning är visseligen sämre än undervisning i skolan, men det är mycket bättre än stängda skolor, säger Anna Ekström. 

På frågan vem som bestämmer om graden av när- och distansundervisning i gymnasieskolan svarar utbildningsministern: 

– Det är huvudmännen i Sverige som bestämmer om en skola ska bedriva undervisningen på distans eller inte. Med de nya lagar och förordningar som riksdagen och regeringen har beslutat om så har huvudmännen fått mycket större möjligheter att bedriva undervisningen på distans. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi, parallellt med skollagstiftningen, har en smittskyddslagstifning som ger smittskyddsläkarna långtgående befogenheter, så smittskyddsläkarna kan också fatta självständiga beslut. 

Strax före vårterminens start kom rekommendationen att även högstadiet fick bedriva fjärr-eller distansundervisning, om det krävs för att minska trängsel. De reglerna är oförändrade, uppger Anna Ekström. 

– Men det är väldigt viktigt att man i första hand vidtar andra åtgärder för att begränsa trängsel än att gå över på distansundervisning, eftersom vi vet att närundervisning är det bästa för elevernas kunskaper och trygghet.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson betonar även han att läget i pandemin är fortsatt allvarligt, både i Sverige och övriga Europa. 

– Smittspridningen är omfattande och hälso-och sjukvården är som bekant hårt belastad. Vi ser en viss ljusning i smittspridning på flera håll i landet, men läget är fortfarande så instabilt att det inte finns anledning enligt Folkhälsomyndighetens uppfattning att göra några stora förändringar gällande regelverk. 

Myndigheten har dock beslutat sig för att göra vissa undantag för folkhälsans skull.

– Hälsofrågor handlar om så mycket mer än bara smittskydd och covid-19. Särskilt för barn och unga är det viktigt att få röra på sig, ingå i ett socialt sammanhang och kunna ägna sig åt kultur, idrott och fysiskt aktivitet.  Att hindras från att göra det kan ge negativa konsekvenser för barnens hälsa, både på den fysiska och psykiska. Vi vet också att barn och unga inte är de som i första hand driver smittspridningen i den här pandemin, säger Johan Carlson. 

Därför anser Folkhälsomyndigheten att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter som vänder sig till barn och unga ska återupptas för barn födda 2005 och senare. Beskedet välkomnas av kultur- och idrottsminister Amanda Lind (MP), som i samband med pressträffen poängterar vikten av att idrotts- och kulturverksamheter för unga håller öppet även när andra verksamheter stänger ned. 

– Pandemin försvårar för daglig rörelse och annat som ger livet mening. Vi vill undvika negativa följder för barn och ungas hälsa och vi kan alla hjälpas åt att ge barnen ett så normalt liv som möjligt, säger Amanda Lind.

En annan åtgärd som har medfört negativa effekter för både hälsa och lärande är den fjärr-och distansundervisning som gymnasieskolorna har rekommenderats att bedriva sedan slutet av förra terminen. Den nuvarande rekommendationen löper ut på söndag och kommer därefter att ersättas med en rekommendation om delvis fjärr-eller distansundervisning för gymnasieskolan, som succesivt, beroende av smittläget i regionen, ska kunna återuppta närundervisningen på plats, säger Johan Carlson. 

– Sammantaget ser vi att nackdelarna med inskränkningar i barn och ungas skolgång och övriga aktiviteter just nu överstiger fördelarna och därför rekommenderar vi den här förändringen.

Distansundervisning leder till ökad arbetsbelastning för en redan hårt pressad lärarkår.

På frågan om restriktionen för gymnasieskolan är till för att lärarna inte ska smitta varandra svarar han:

– Nej, den rekommendationen rör också trycket i samhället. Rörelser i samhället, trafiken och människor som rör sig. Det är inte i första hand för smitta i skolan.

 Även kultur- och idrottsminister Amanda Lind (MP) poängterar vikten av att idrotts- och kulturverksamheter för unga håller öppet i samband med torsdagens pressträff. 

– Pandemin försvårar för daglig rörelse och annat som ger livet mening. Vi vill undvika negativa följder för barn och ungas hälsa och vi kan alla hjälpas åt att ge barnen ett så normalt liv som möjligt, säger Amanda Lind.

Måndagen den 7 december gick Sveriges gymnasieskolor ännu en gång över till undervisning på distans. Då var beskedet att stängningen kommer att pågå fram till och med den 6 januari 2021.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund kommenterade stängningen då med att elever, lärare och skola behöver kompenseras för det hårda arbete man nu utför, och för det ökade kunskapstapp man nu befarar.

– Distansundervisning leder till ökad arbetsbelastning för en redan hårt pressad lärarkår som nu återigen får göra om sin planering och anpassa sig efter nya krav. Hur lärarna än sliter så vet vi att det kommer att leda till att vårens kunskapstapp nu byggs på ytterligare. När får skolan sin tilläggsbudget?

Den 18 december beslutade sig Folkhälsomyndigheten för att förlänga rekommendationen till och med den 24 januari 2021 för att, i kombination med övriga smittskyddsåtgärder, bidra till minskad smittspridning av covid-19 i samhället. Den nuvarande nationella rekommendationen gäller till och med söndag. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm