Annons
Vi hävdar att den ökade smittan beror på att högstadielärare arbetar på en öppen skola, säger forskaren Helena Svaleryd. Foto: Shutterstock.com

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Publicerad 20 januari 2021

Fakta

De värst drabbade yrkesgrupperna

Nedan listas de tio yrkesgrupper med flest andel positiva tester för covid-19.Siffrorna visar antal smittade per 1 000 personer inom yrkesgrupperna.

  • Taxiförare och liknande: 9,03
  • Utbildningschefer: 8,85
  • Anställda inom trossamfund: 8,6
  • Poliser: 8,08
  • Maskinoperatörer, arbetare inom kemi och farmaceutiska produkter: 6,9
  • Socialarbetare och liknande: 6,69
  • Högstadielärare: 5,83
  • Trafiklärare: 5,8
  • Restaurangägare: 5,64
  • Frisörer, stylister och liknande: 5,53

Källa: School closures and SARS-CoV-2. Evidence from Sweden’s partial school closure. Läs hela studien här.

Relaterat

Högstadielärare löpte i våras dubbelt så stor risk att smittas av coronviruset, jämfört med gymnasielärare som undervisade på distans. De placerade sig dessutom​ i toppskiktet bland de värst drabbade yrkesgrupperna, enligt en ny studie.  
– Det här visar att lärarnas oro har varit befogad, säger Sara Svanlund, andre vice ordförande för LR.

Frågan om högstadiet bör ges samma möjlighet som gymnasieskolorna med fjärr- och distansundervisning är hett debatterad. 

Folkhälsomyndighetens rapporter visar att grundskolelärare i våras inte smittats mer än andra yrkesgrupper. En ny studie gjord av nationalekonomer vid Uppsala universitet och Stockholms universitet ger dock en annan bild av smittan bland lärare.

Studien undersöker effekten av att hålla högstadiet öppet under våren på smittspridningen bland föräldrar och lärare. Den bygger på dataunderlag från Statistiska centralbyrån och har gjorts genom att olika yrkesgrupper jämförts med personuppgifter om vilka som bland annat testade positivt för covid-19.

 – Med hjälp av lärarregistret identifierade vi alla lärare som jobbar på högstadiet och gymnasiet i Sverige. Till lärarna kopplade vi information om var de bor, ålder, kön och familjekaraktäristiska egenskaper och lade även till information från Folkhälsomyndighetens databas SmiNet med information om alla bekräftade fall av COVID-19, säger Helena Svaleryd, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Hon är en av tre forskare bakom studien, vars resultat visar att högstadielärarna i dubbelt så stor utsträckning som gymnasielärarna smittades av coronaviruset under våren.

Helena Svavleryd.

– Vi hävdar att den ökade smittan beror på att högstadielärare arbetar på en öppen skola. Om spridningen sker i kollektivtrafiken eller på skolan från andra vuxna eller elever kan vi inte skilja på, men eftersom vi vet att mycket av spridningen sker på arbetsplatser generellt så kan det mycket väl vara så att en del av smittspridningen sker mellan lärare, säger Helena Svaleryd.

Utöver att det är dubbelt så stor risk att smittas av coronaviruset för en högstadielärare som för en gymnasielärare visar studien, som Svenska Dagbladet tidigare har rapporterat om, att högstadielärare hamnade på plats sju av de sammanlagt 124 olika yrkesgrupperna sett till hur stor andel som bekräftades vara smittade.

– För att få perspektiv på storleken på effekten bestämde vi oss för att titta på den genomsnittlig smittnivå i olika yrken. Vi kunde då konstatera att smittspridningen bland gymnasielärare är relativt låg i jämförelse med många yrken, medan högstadielärare ligger avsevärt mycket högre, säger Helena Svaleryd.

Hon påpekar att vårdpersonal inte har räknats med i den aktuella undersökningen, som däremot visar att taxiförare, poliser och socialarbetare drabbades i ännu högre utsträckning jämfört med högstadielärarna.

– Det är svårt att säga exakt vad som beror på yrket, men man kan se att de yrken som ligger högre än lärare är också yrken där man träffar folk.  

Att högstadielärare placerar sig i toppskiktet bland de värst drabbade yrkesgrupperna skiljer sig från Folkhälsomyndighetens analyser som har visat att grundskolelärare inte smittats mer än andra. Helena Svaleryd menar att de olika resultaten grundar sig i två saker.  

Dels har Folkhälsomyndigheten bara räknat med yrken med ett visst antal covid-19-fall vilket ”i princip betyder att man jämför läraryrket med yrken som har en relativt hög smittspridning”. Dels har myndigheten inte analyserat skillnaden mellan låg-, mellan och högstadielärare.

– De tittar på hela gruppen grundskolelärare medan vi jämför högstadielärare med gymnasielärare för vi anser att dessa grupper är jämförbara. De undervisar ofta flera olika klasser och arbetar i större lärargrupper än till exempel lågstadielärare, säger hon.

Genom en hypotetisk uträkning har forskarna till studien även kommit fram till att stängda högstadieskolor skulle ha resulterat i 148 färre bekräftade covid-19-fall bland högstadielärarna och deras partners, samt närmare 500 smittofall bland föräldrarna. Beräkningen visar på sammantaget 6,5 färre dödsfall i dessa grupper med stängda högstadiet.

Folkhälsomyndighetens motivering till att hålla grundskolorna öppna under pandemin har bland annat varit att barn och ungdomar inte är drivande i smittspridningen i samhället. Den slutsatsen får stöd av studien.

– Vår studie ger inget stöd till att grundskolorna borde ha stängt samtidigt som gymnasieskolorna. Eftersom effekten på föräldrarna är begränsad tror vi inte att en stängning av högstadiet, så som situationen var i våras, hade haft någon större effekt på smittspridningen, säger Helena Svaleryd.

Sara Svanlund.Sara Svanlund, andre vice ordförande för Lärarnas Riksförbund, håller dock med om att högstadielärare är en utsatt yrkesgrupp.

– Att anpassa arbetsmiljön har varit en stor utmaning i skolan och många lärare har vittnat om att de inte har möjlighet att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, säger hon.

Även om julledigheten innebar en paus från skolans lokaler var många lärare oroliga över att det inte var tillräckligt för att minska smittspridningen. Den 7 januari meddelade utbildningsminister Anna Ekström (S) att även högstadiet får inleda vårterminen på distans, om det krävs för att minska trängsel. 

Sara Svanlund beskriver beskedet som positivt eftersom det ger högstadieskolorna möjlighet att anpassa sig och bedriva undervisning både digitalt och i klassrummen.

– Det allra bäst hade såklart varit om alla skolor kunde bedriva undervisning i klassrummen men så ser inte läget ut i dag. Vi hävdar därför att det fortsatt är väldigt viktigt att huvudmännen genomför riskbedömningar där de utvärdera lokaler, ser över schemaläggningen och kontrollerar ventilationen. Först därefter kan man ta beslut om skolan ska närundervisa eller arbeta på distans, säger hon.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

Vilka egenskaper vill arbetsgivarna se hos sina lärare? Här är de 15 mest efterfrågade kompetenserna.

Annons
Annons
SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Annons
Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Arbetsmiljö

Fackets larm: Lärare drabbas av näsblod och andningsproblem

Arbetsmiljö

Eskalerade hälsoproblem gör att lärarfacken vill stoppa arbetet på grundskolan. 

Fackligt

Förhandlingarna kring HÖK21: ”Måste leda till leverans”

Fackligt

Uppgifter till Skolvärlden: Parterna står långt ifrån varandra.

Trots tidigare böter: Kommunen kringgår facken igen

Ny facklig tvist om felaktig rekrytering – tre månader efter att kommunen betalade vite för ett liknande brott.

Coronaviruset

Regeringen: Håll skolorna öppna så länge det går

Corona

Risken för en tredje våg är stor, men skolorna är det sista vi ska stänga, meddelar stats-, utbildnings- och socialministern.

Så olika ser bedömningarna av smittskyddet i skolan ut

Corona

Flera regioner inför skarpare restriktioner men det ser olika ut över landet.

Efter ökad smitta – gymnasielärare uppmanas ha munskydd

Corona

Regionen skärper de lokala rekommendationerna.

Det räcker nu – sänk kraven på lärare

Debatt

Lärare som sliter, men samtidigt får höra att de ska göra mer kommer inte kunna göra ett bra jobb, skriver Daniel Henriksson.

Kommentera
Betyg

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Nedskärningar i skolan

Kommunen går 1,7 miljarder plus – men sparar ändå miljoner på skolan

Nedskärningar

Samtidigt som kommunen tjänar hundratals miljoner varje år varnar LR för galopperande arbetsbelastning när man fortsätter skära ner på skolan.

Coronaviruset

Rasar mot sent beslut om distans: ”Lärare känner sig uppgivna”

Corona

Med en kvälls varsel fick kommunerna information om nya rekomendationerna. 

Läs- och skrivundervisning

Anna skapar läslust – med hjälp av bilderböcker

Läsning

Svenskläraren: ”Jag visar eleverna att jag älskar bilderböckerna”.

Elevhälsa

Psykologen: Så hanterar du oroliga och blyga elever

Elevhälsa

Att närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

Idrott och hälsa

Idrottslärarna ryter ifrån: ”Vi kräver förändring”

Idrott och hälsa

Ny idrottsreform: Vill ge yrkeskåren möjlighet att utvecklas.

Anna Ekström om kritiken: ”Idrott och hälsa är prioriterat”

Idrott och hälsa

Utbildningsministern om idrottslärarnas förslag på ny reform.

Fackligt

Nya ordföranden: Det här blir vårt fokus för studenterna

Fackligt

Lina Hading är vald till ny ordförande för LR Stud.

Sociala medier

Elever avlyssnade lärarrum i hemlighet: ”Väldigt allvarligt”

Appar

På Tiktok ska eleverna ha fått idéen om att spela in lärare i smyg.  

Fackligt

I pandemins spår: Tre av fyra fackförbund växer

Utbildningssektorn

Lärarnas Riksförbund har aldrig varit större när det gäller antalet yrkesverksamma medlemmar – men tappar bland studenter.

Pensionerade läraren Kaj ger läxhjälp via nätet: ”Hoppas avlasta”

Efter pensionering

Såg ett behov: ”Jag hoppas ge avlastning till lärarna”.

Arbetsmiljö

Ny undersökning: Därför ökar stressen bland lärare

Undersökning

Nya krav ska sätta stopp för den ohållbara stressen.

Coronaviruset

Nytt beslut: Lärare får munskydd – elever blir utan

Corona

Malmö stad backar – bara lärare kommer att få gratis munskydd i skolan. 

Trots lärarbrist – LR ser gärna höjda krav på studenter

Rapport

"Om behörighetskraven inte skärps är risken att det på sikt att det blir ännu mindre attraktivt att bli lärare."

Coronaviruset

Rapport: Mer närundervisning i många skolor

Corona

Många högstadie- och gymnasieskolor har mindre distansundervisning.

”Polariseringen kring samtalet om pandemin bekymrar mig”

Kommentar

”Det finns minst två problem med den här rapporteringen”, skriver Per Kornhall.

Elever håller inte avstånd – då hotas skolan med böter

Corona

"Skollagen har en trappa med ett antal disciplinära åtgärder, från tillsägelse till skriftlig varning och avstängning."

Lärare vädjar om förlängd fjärrundervisning efter sportlovet

Corona

"Det finns absolut inte utrymme för att ta in fler elever"

Skolchefen erkänner: Facken hölls utanför beslut om nedskärningar

Tvist

Skolchefen bekräftar förvaltningens brott mot kollektivavtalet – men beslutet ligger fast.

Åsa Fahlén: Nu tar vi makten över lärarprofessionens framtid

Debatt

”Lärarnas Riksförbund inrättar ett professionsråd för att bidra till att lärarkåren tar makten över sin egen verksamhet och sin egen utveckling med elevernas bästa för ögonen”, skriver Åsa Fahlén.

Kommentera

Alexander Skytte: Den gränslösa läraren

Blogg

”Linjen mellan rätt och fel är sällan rak, utan går som vågor. Jag kan bli gränslös åt bägge håll”, skriver han.

LR om miljardöverskottet: Bör användas för att stärka skolan

Corona

"Lärarna kan inte ta på sig ytterligare undervisning för att kompensera underskottet".

Munskyddsfrågan splittrar lärarkåren: ”Ska inte vara tvingade”

Corona

"Många elever behöver kunna se lärarens mimik och munrörelser för att på bästa sätt kunna delta".

Forskning

Forskaren: Därför kan serier lyfta undervisningen

Serier 

”Serier är ett utmärkt sätt att ta undervisningen till nya nivåer.”

Debatt

Replik: ”Åsa Plesner förenklar frågan om friskolor”

Debatt

”Oavsett var man står politiskt i frågan så är vi många som arbetar i fristående verksamheter”, skriver företrädare för Drottning Blanka gymnasiet.

Kommentera

”Håll er till ämnet i debatten om friskolor”

Replik

Åsa Plesner på Tankedsmedjan Balans i replik till Academediaskolans debattartikel.

Kommentera

Svaga bevis för att tre terminer är bättre än två

Forskning

"Att förkorta sommarlovet skulle kunna leda till försämrade resultat".

GRANSKNING: LÄRARLÖNER

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

L-kommunalrådet: Därför ser jag elever som kunder

Kritik

”För mig är ”kund" det bästa som finns”, säger hon till Skolvärlden.

Debatt

”SD lyssnar hellre på friskolelobbyn än på kritiken från lärare”

Slutreplik

”Istället för att begrunda fakta prioriterar SD friskolelobbyns ekonomiska egenintressen”, skriver Gunilla Svantorp, (S) ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

SD: När det kommer till kritan vägrar S diskutera skolförslag med oss

Replik

”När det kommer till kritan vägrar Socialdemokraterna att ens sätta sig ner vid bordet och diskutera förslag med oss.”

Kommentera
Lärarbristen

Skolor söker inte aktivt efter legitimerade lärare: ”Obehöriga är billigare”

Lärarbrist

Många skolor söker inte aktivt efter legitimerade och behöriga lärare till tjänster som innehas av obehöriga, framför allt inte under terminerna.

Forskning

Studie om kamrateffekt prisas: ”Viktig för lärarkåren”

Forskning

LR:s Pontus Bäckström belönas med Best Paper Award 2020.

BETYG OCH BEDÖMNING

IES vill införa betyg från årskurs 4 – facket: ”Vi fick inte veta”

Tidiga betyg

Internationella engelska skolan vill införa betyg från årskurs fyra. Vad lärarna tycker har ingen frågat.

Coronaviruset

Ledarskap på distans: ”Utmaning att fånga elevens intresse”

Corona

”Det är extra viktigt och utmanande att fånga elevernas intresse.”

Skola sätter in väktare – anhöriga följer inte coronareglerna

Corona

”Vårdnadshavare har struntat i reglerna.”

Kurs- och ämnesplaner

Kritik mot uppskjutna kursplaner: ”Sänder ut helt fel signaler”

Kursplaner

På grund av pandemin har regeringen beslutat att skjuta upp förändringen av grundskolans kursplaner. 

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons