fredrika_ter_borch

”Om det inte går att garantera lärare och elevers säkerhet så ska skolan inte hållas öppen”, säger Fredrika ter Borch, kommunombud och huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Ronneby.

| Foto: Jörgen Ragnarson, Shutterstock.com
Corona

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Smittoläget bland personalen förvärrades under julledigheten. Nu inleder Snäckebacksskolan den nya terminen på distans.
– Det är hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen, säger LR:s huvudskyddsombud Fredrika ter Borch.

När beslutet om att även högstadieskolor ska få lättare att övergå till fjärr-eller distansundervisning presenterades under torsdagen hade Blekinge – till skillnad från flera andra regioner – redan bestämt sig.

Från och med vårterminens start den 11 januari och två veckor framåt kommer högstadiets undervisning att ske digitalt. Beslutet gäller i regionens samtliga fem kommuner och kommer efter rekommendationer från Smittskydd Blekinge där smittskyddsläkare Bengt Wittesjö hoppas åtgärden ska hålla nere smittspridningen, som bedöms vara hög.

I slutet av december rapporterade Skolvärlden att runt 500 högstadieelever inte släpptes in i Snäckebacksskolan i Ronneby efter att skyddsombuden beslutat att stänga skolan sedan delar av personalstyrkan sjukskrivit sig och två bekräftade fall av covid-19 konstaterats.

Stoppet hävdes senare av Arbetsmiljöverket, men den sista skoldagen innan julledigheten ställdes ändå in då rektorn tog beslut om att ha studiedag.

Lärare vill egentligen vara i skolan men känner samtidigt en övervägande stor oro.

Drygt två veckor senare konstaterar Fredrika ter Borch, kommunombud och huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Ronneby, att elva nya coronafall upptäckts sedan åtgärden.  

– Förmodligen hade det varit ännu fler om inte skyddsstoppet och studiedagen inte hade blivit av och alla hade träffats i skolan som vanligt istället, säger hon.

Även om julledigheten innebar en paus från skolans lokaler upplever hon att beslutet om att låta högstadieskolorna inleda vårterminen på distans är ”absolut nödvändigt” för att kunna minska smittspridningen.

– Det är en stor lättnad att Smittskyddet i Blekinge har förstått allvaret och vidtagit särskilda restriktioner. Speciellt eftersom jag har sett att flera andra regioner kör på som vanligt, trots lärarnas oro.

Fredrika ter Borch vittnar om hur många kollegor ru ställs inför svåra val när skolor runt om i landet öppnar igen. Å ena sida mår elever bäst av att vara i skolan, å andra sidan saknas ofta förutsättningar för att kunna hålla tillräcklig distans.

– Lärare vill egentligen vara i skolan men känner samtidigt en övervägande stor oro. Den måste tas på allvar. Vi befinner oss mitt i en pandemi och om det inte går att garantera lärare och elevers säkerhet så ska skolan inte hållas öppen, säger hon.

Lärare behöver prioriteras vid vaccination mot covid-19.

Vad gäller Blekinge är hennes förhoppning att den digitala undervisningen förlängs. Framförallt eftersom hon inte tror att pausen på två veckor är tillräcklig för att lyckas stoppa smittspridningen i skolorna och minska lärarnas oro.

– Undersökningar visar att skolan veckorna innan jul stod för 45 procent av smittspridningen. I dag är smittspridningen i Blekinge och hela landet ännu större än innan jul. Vården är på väg att nå sin maxkapacitet.

Att då hålla igång skolor – inte minst med äldre elever som på högstadiet – måste verkligen funderas över, fortsätter Fredrika ter Borch.

– Det är viktigt att tänka på att det är rektor som har hela ansvaret för liv och hälsa på arbetsplatsen, förstår verkligen alla rektorer det? Tänker smittskydd och regeringen på det ansvaret? För rektor själv får ju inte fatta beslut om arbetsmiljön trots att det naturligtvis måste vara arbetsmiljölagen som ligger till grund. I vilket annat sammanhang hade man kunnat tänka sig att man i Sverige skulle tvinga in personal i så potentiellt smittfarliga miljöer utan skydd och åtgärder?

Utöver att förlänga möjligheten att bedriva fjärr-eller distansundervisning anser Fredrika ter Borch att lärarkåren borde stå längre fram i kön när doserna av corona-vaccin fördelas.

– Eftersom smittspridningen är så pass stor tror jag att det krävs mer än att vädra lokalerna. Lärare behöver prioriteras vid vaccination mot covid-19 för att skolan ska kunna hålla öppet, säger hon.

Kommentera