Annons
"Egentligen vill jag inte ens tänka på vad som hade hänt om skyddsstoppet och studiedagen inte hade blivit av", säger Fredrika ter Borch, kommunombud i Ronneby. Bilden är ett montage. Foto: Jörgen Ragnarson, Shutterstock.com

Nya fall av smitta på skola – beredskap för distans

Publicerad 29 december 2020

Relaterat

Smittoläget bland personalen på Snäckebacksskolan har förvärrats sedan förra veckans skyddsstopp. Enligt Lärarnas Riksförbund har elva nya coronafall upptäckts sedan åtgärden, och nu kommer signaler om att man förbereder högstadieskolan för distansstudier efter jullovet.

Efter att delar av personalstyrkan sjukskrivit sig med förkylningssymtom och två bekräftade fall av covid-19 konstaterats, tog skyddsombuden och huvudskyddsombuden beslut om skyddsstopp, och Snäckebacksskolan i Ronneby stängdes.

– Eftersom det var fara för ytterligare insjuknande och smittspridning menade vi att skolan behövde agera för att hantera situationen på bästa sätt, säger Fredrika ter Borch, kommunombud och huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Ronneby.

Skyddsstoppet innebar att runt 500 högstadieelever inte släpptes in i skolans lokaler. Det trädde i kraft på måndagsmorgonen den 21 december, men hävdes senare samma dag av Arbetsmiljöverket. Myndigheten ansåg inte att det fanns tillräckliga skäl för att hålla elever och personal hemma. Stoppet hävdes, men den sista skoldagen innan julledigheten ställdes ändå in sedan rektorn beslutade om att ha studiedag under tisdagen.

En vecka har gått sedan dess, och Fredrika ter Borch konstaterar nu att ytterligare elva coronafall har bekräftats bland lärare och annan skolpersonal.

– Egentligen vill jag inte ens tänka på vad som hade hänt om skyddsstoppet och studiedagen inte hade blivit av och alla som inte visste eller kände att de var smittade skulle ha träffats i skolan som vanligt, säger hon.

Om skolan inte hade agerat utan varit öppen som vanligt hade smittotalen förmodligen varit ”betydligt högre än vad de är i nuläget”. Rekommendationen är att hålla två meters avstånd, men i skolan ges egentligen aldrig den möjligheten. Det är naturligtvis ett stort problem framförallt i grundskolan där lärarna inte fått möjlighet att bedriva distansundervisning på samma sätt som gymnasiet, fortsätter Fredrika ter Borch.

– Det är en märklig situation som skolan befinner sig i där till exempel Arbetsmiljöverket var tydlig med att det är två meters avstånd som gäller. Det måste man ju förstå aldrig skulle kunna gå i en skola. Nuförtiden har många skolor dessutom fler elever än vad de egentligen är dimensionerade för och inte minst dålig ventilation. Samtidigt framhåller man att det är arbetsgivaren och till sist rektorn som fattar beslut, men på den nivån har inte getts lagliga medel att till exempel gå över till distansundervisning. Helt enkelt ett moment 22, vilket vi har sett då skolor stängs först när så många lärare är sjuka att verksamheten inte kan hållas igång.

Även om den nuvarande julledigheten innebär en paus från samlingar i skolans lokaler upplever hon inte att risken för smittspridning har minskat. Snarare tvärtom eftersom både skolpersonal och elever har rört på sig och inte kunnat följa smittspridningen och testningen på samma sätt som innan jul och nyår. Samhällsspridningen och därmed risken för att en öppen skola både driver och råkar ut för smitta och smittspridning måste anses allvarlig, poängterar Fredrika ter Borch.

– Flera av landets grundskolor borde också övergå till distansundervisning. Regeringen och Skolverket behöver ge kommuner och fristående huvudmän helt andra möjligheter att tillfälligt och med kort varsel gå över till växel- och eller distansundervisning. Sveriges samlade lärarkår och nu särskilt högstadielärarna drivs in i farliga arbetsmiljöer, något som inte annars skulle ske i ett normalläge. Skolan och elevernas utbildning är ju naturligtvis alltid lika viktig men man måste också kunna ge möjligheter att agera på ett annat sätt i ett så allvarligt tillstånd som Sverige och världen befinner sig i.

Personalens önskan om distansundervisning för att undvika smittspridning har tidigare fått nej från skolledningen och förvaltningen, som hänvisat beslutet till lagstiftningen.

Den senaste tidens utveckling med ökad smittspridning har dock förändrat situationen. Enligt Sydöstran kan det trots allt bli aktuellt med digital undervisning från och med vårterminsstarten den 11 januari. Utbildningsförvaltningens chef Tobias Ekblad säger till tidningen att grundskolan är förberedda för ett förvärrat smittoläge.

– Det krävs en flexibilitet och beredskap. Vi har plan för hur vi ska göra om läget förändras snabbt.

Fredrika ter Borch uppger att det förstås är viktigt att ha förståelse för att huvudmannen ska följa lagen, men påpekar samtidigt att rådande situation kräver att antingen regeringen agera snabbt och hjälper också grundskolan, eller så måste huvudmännen handla innan situationen eskalerar ytterligare.

– Sjukvården går på knäna, ska vi arbeta oss in i ett läge där den som behöver inte får hjälp? En situation där kanske obehagliga prioriteringar börjar göras? Då måste man helt enkelt agera innan tiden rinner ut, säger hon.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons