Annons
"För att skolan ska kunna hålla öppet på ett säkert sätt den här terminen krävs munskydd", säger forskaren Åsa Wheelock. Bilden är ett montage. Foto: Hjärt-Lungfonden, Shutterstock.com

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Publicerad 11 januari 2021

Relaterat

Lärarnas oro måste tas på allvar. Inför krav på munskydd, bubbel-tänk och smittspårning i skolan, uppmanar KI-forskaren Åsa Wheelock.
– Så som grundskolan har nonchalerats hittills är oacceptabelt, säger hon.

Många lärare är oroliga för att bli coronasmittade när de nu återvänder till sin arbetsplats efter julledigheten. Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet, menar att oron befogad.

– Vi såg ju tydligt precis innan jul att det är i grundskolan som smittspridningen är som allra störst. Det är beror helt enkelt på att den svenska corona-strategi som utstakats av regeringen och Folkhälsomyndigheten inte har gjort anpassningar där så som man gjort i resten av samhället, utan istället har lärare och elever invaggats i en falsk trygghet om att barn inte blir sjuka och inte smittar, säger hon.

I Folkhälsomyndighetens sista corona-rapport innan höstterminens slut presenteras en tabell där det framgår att mellan vecka 47 och vecka 50 ökade smittspridningen i grundskolan markant. Under vecka 50 var grundskolan den viktigaste miljön för coronautbrott i miljöer för allmänheten, då den under denna vecka stod för 45 procent av alla coronautbrott.

Att julledigheten inneburit en paus från samlingar i skolans lokaler är inte tillräckligt för att stoppa smittspridningen. Torsdagens besked om att även högstadiet får besluta om fjärr- eller distansundervisning är bra, men räcker inte, uppger Åsa Wheelock.

– Redan den 19:e november skickade vi ut rekommendationer till Sveriges alla kommuner för att minska smittspridningen i skolan i den så kallade Schweizerost-modellen. Hade man infört dessa åtgärder redan då hade det säkert varit tillräckligt, men nu har samhällsspridningen ökat så mycket att en nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig. Julledigheten hade varit ett bra tillfälle att stänga ner för att minska smittspridningen, men tyvärr gjordes inte detta. Istället reste folk, fick på rea, och fritidshem hölls öppna. 

För att minska smittspridningen bland lärarna och elever och göra skolan mer säker har Åsa Wheelock, tillsammans med Vetenskapsforum covid-19, Föreningen covid-19 Skola & Barn, samt barnverket gått ut med ett antal råd: Öka distansen mellan elever, inför munskydd, vädring mellan varje lektion, påminn om handhygien, all idrott utomhus, ingen sång på musiklektionerna och inför bubbeltänk.

Det sistnämnda innebär att skolan isolerar varje klass genom att eleverna till exempel äter i klassrummet, inte har fritids tillsamman med parallell-klasser, och att lärare håller möten på distans liksom alla andra yrkesgrupper, förklarar Åsa Wheelock. Hon anser även att det borde vara obligatoriskt att använda munskydd på skolorna och hänvisar till att ett enkelt tygmunskydd som tas hem och tvättas dagligen räcker lång.

– Det är bara att titta på resten av världen. För att skolan ska kunna hålla öppet på ett säkert sätt den här terminen krävs munskydd, både på lärare och elever.

Rekommendationerna skickades ut till samtliga kommuner i Sverige den 19 november. Responsen har dock inte varit den som Åsa Wheelock önskat.

– Många hänvisar till att de redan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, underförstått att de är klara och har gjort sitt. Men eftersom det bara är just rekommendationer och inte regler så utgör dessa inte lagrummet. Skolledningarna landet över är ålagda att upprätta åtgärdsplaner för att skydda lärare och elever, och Arbetsmiljölagen och Skollagen utgör lagrummet för detta.

Folkhälsomyndighetens motiveringen till att grundskolorna hålls öppna under pandemin är att barn och ungdomar inte är drivande i smittspridningen i samhället. Men den här bilden delas alltså inte av Åsa Wheelock, som påpekar att det är hög tid att stänga skolorna för att bryta smittkedjorna och minska smittspridningen i landet, och under tiden ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd.

Att skolan inte kan hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast – är enligt henne inte heller argument nog för att hålla kvar vid den nuvarande coronastrategin.

– Det går att hitta bättre och mer kreativa lösningar på det här problemet. I vissa länder har man till exempel infört skift för eleverna, vilket ökar möjligheten att hålla distans ytterligare eftersom eleverna då turas om att ha undervisning hemifrån och i skolan. Ett annat alternativ vore att ge plats i skolan för de barn som har föräldrar i samhällsbärande yrken och därmed behöver barnomsorg, samt för barn som har en utsatt familjesituation eller svårigheter att följa undervisning på distans, medans övriga följer undervisningen på distans. Allt för att minska barngrupperna i skolan och möjliggöra distansiering.

Att Sverige har valt en annan väg än många andra länder när det kommer till att hantera smittspridningen i skolan borde enligt Åsa Wheelock ses som en varning.

– Att elever sitter bredvid varandra i klassrummet, äter i matsalen, har idrott inomhus och sjunger på sånglektionerna är otänkbart i andra länder. Det borde vara en tankeställare för Sverige där vi faktiskt har en väldigt stor smittspridning just i skolan. Den svenska corona-strategin för skolan följer helt enkelt inte de vetenskapliga evidens som finns, vilka rekommendationer från WHO, ECDC och vår egen Kungliga Vetenskapsakademien bygger på, säger hon.

Likt det förslag som LR presenterade i början av december anser hon att lärarkåren borde stå längre fram i kön och prioriteras när doserna av corona-vaccin fördelas. 

– Jag tycker förslaget från lärarfacket är väldigt rimligt. Vi har en gemensamt syn i Sverige att hålla skolorna öppna och bästa sättet att göra det är att minska smittspridningen där.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons