asa_

”För att skolan ska kunna hålla öppet på ett säkert sätt den här terminen krävs munskydd”, säger forskaren Åsa Wheelock. Bilden är ett montage.

| Foto: Hjärt-Lungfonden, Shutterstock.com
Corona

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Lärarnas oro måste tas på allvar. Inför krav på munskydd, bubbel-tänk och smittspårning i skolan, uppmanar KI-forskaren Åsa Wheelock.
– Så som grundskolan har nonchalerats hittills är oacceptabelt, säger hon.

Många lärare är oroliga för att bli coronasmittade när de nu återvänder till sin arbetsplats efter julledigheten. Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet, menar att oron befogad.

– Vi såg ju tydligt precis innan jul att det är i grundskolan som smittspridningen är som allra störst. Det är beror helt enkelt på att den svenska corona-strategi som utstakats av regeringen och Folkhälsomyndigheten inte har gjort anpassningar där så som man gjort i resten av samhället, utan istället har lärare och elever invaggats i en falsk trygghet om att barn inte blir sjuka och inte smittar, säger hon.

I Folkhälsomyndighetens sista corona-rapport innan höstterminens slut presenteras en tabell där det framgår att mellan vecka 47 och vecka 50 ökade smittspridningen i grundskolan markant. Under vecka 50 var grundskolan den viktigaste miljön för coronautbrott i miljöer för allmänheten, då den under denna vecka stod för 45 procent av alla coronautbrott.

Att julledigheten inneburit en paus från samlingar i skolans lokaler är inte tillräckligt för att stoppa smittspridningen. Torsdagens besked om att även högstadiet får besluta om fjärr- eller distansundervisning är bra, men räcker inte, uppger Åsa Wheelock.

– Redan den 19:e november skickade vi ut rekommendationer till Sveriges alla kommuner för att minska smittspridningen i skolan i den så kallade Schweizerost-modellen. Hade man infört dessa åtgärder redan då hade det säkert varit tillräckligt, men nu har samhällsspridningen ökat så mycket att en nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig. Julledigheten hade varit ett bra tillfälle att stänga ner för att minska smittspridningen, men tyvärr gjordes inte detta. Istället reste folk, fick på rea, och fritidshem hölls öppna. 

För att minska smittspridningen bland lärarna och elever och göra skolan mer säker har Åsa Wheelock, tillsammans med Vetenskapsforum covid-19, Föreningen covid-19 Skola & Barn, samt barnverket gått ut med ett antal råd: Öka distansen mellan elever, inför munskydd, vädring mellan varje lektion, påminn om handhygien, all idrott utomhus, ingen sång på musiklektionerna och inför bubbeltänk.

Det sistnämnda innebär att skolan isolerar varje klass genom att eleverna till exempel äter i klassrummet, inte har fritids tillsamman med parallell-klasser, och att lärare håller möten på distans liksom alla andra yrkesgrupper, förklarar Åsa Wheelock. Hon anser även att det borde vara obligatoriskt att använda munskydd på skolorna och hänvisar till att ett enkelt tygmunskydd som tas hem och tvättas dagligen räcker lång.

– Det är bara att titta på resten av världen. För att skolan ska kunna hålla öppet på ett säkert sätt den här terminen krävs munskydd, både på lärare och elever.

Rekommendationerna skickades ut till samtliga kommuner i Sverige den 19 november. Responsen har dock inte varit den som Åsa Wheelock önskat.

– Många hänvisar till att de redan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, underförstått att de är klara och har gjort sitt. Men eftersom det bara är just rekommendationer och inte regler så utgör dessa inte lagrummet. Skolledningarna landet över är ålagda att upprätta åtgärdsplaner för att skydda lärare och elever, och Arbetsmiljölagen och Skollagen utgör lagrummet för detta.

Folkhälsomyndighetens motiveringen till att grundskolorna hålls öppna under pandemin är att barn och ungdomar inte är drivande i smittspridningen i samhället. Men den här bilden delas alltså inte av Åsa Wheelock, som påpekar att det är hög tid att stänga skolorna för att bryta smittkedjorna och minska smittspridningen i landet, och under tiden ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd.

Att skolan inte kan hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast – är enligt henne inte heller argument nog för att hålla kvar vid den nuvarande coronastrategin.

– Det går att hitta bättre och mer kreativa lösningar på det här problemet. I vissa länder har man till exempel infört skift för eleverna, vilket ökar möjligheten att hålla distans ytterligare eftersom eleverna då turas om att ha undervisning hemifrån och i skolan. Ett annat alternativ vore att ge plats i skolan för de barn som har föräldrar i samhällsbärande yrken och därmed behöver barnomsorg, samt för barn som har en utsatt familjesituation eller svårigheter att följa undervisning på distans, medans övriga följer undervisningen på distans. Allt för att minska barngrupperna i skolan och möjliggöra distansiering.

Att Sverige har valt en annan väg än många andra länder när det kommer till att hantera smittspridningen i skolan borde enligt Åsa Wheelock ses som en varning.

– Att elever sitter bredvid varandra i klassrummet, äter i matsalen, har idrott inomhus och sjunger på sånglektionerna är otänkbart i andra länder. Det borde vara en tankeställare för Sverige där vi faktiskt har en väldigt stor smittspridning just i skolan. Den svenska corona-strategin för skolan följer helt enkelt inte de vetenskapliga evidens som finns, vilka rekommendationer från WHO, ECDC och vår egen Kungliga Vetenskapsakademien bygger på, säger hon.

Likt det förslag som LR presenterade i början av december anser hon att lärarkåren borde stå längre fram i kön och prioriteras när doserna av corona-vaccin fördelas. 

– Jag tycker förslaget från lärarfacket är väldigt rimligt. Vi har en gemensamt syn i Sverige att hålla skolorna öppna och bästa sättet att göra det är att minska smittspridningen där.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm