Annons
Christine Hellsten Kerslow, Åsa Wheelock, Åsa Fahlén.

Upproret, forskaren och facket i coronasamtal – ”Saknar gemensam handlingsplan”

Publicerad 29 januari 2021

Fakta

Fakta

  • Lärarupproret har i dagsläget cirka 15 700 medlemmar på facebook, och ägnar sig åt diskussion och opinionsbildning kring lärares arbetsvillkor.
  • Åsa Wheelock är docent i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet och en av de forskare som återkommande kritiserar den svenska hanteringen av coronaviruset, med särskilt fokus på grundskolan.

Relaterat

I veckan möttes representanter för LR, Lärarupproret och Vetenskapsforum covid-19 för att diskutera smittspridningen i skolan och sina olika utgångspunkter.

På initiativ av den facebookbaserade lärarsammanslutningen Lärarupproret möttes tre parter som vill värna lärarnas och elevernas hälsa för samtal: Docent Åsa Wheelock från Karolinska Institutet, läraren Cristhine Hellsten Kerslow från Lärarupproret och förbundsordförande Åsa Fahlén från Lärarnas Riksförbund.

Christine Hellsten Kerslow tycker det är bra att LR är kritiska till regeringens öppnande av gymnasieskolan. Men hon vill inte att lärarfacken ska stanna där, utan vill att man ska lyssna mer på de många lärare i grundskolan som också vill gå över till fjärrundervisning.

Hon menar också särkskilt att man borde ta större hänsyn till de nya rönen om det muterade viruset i Storbritannien som av brittiska forskare beskrivs som mer smittsamt och potentiellt även mer dödligt, även om det sistnämnda inte är verifierat.

– Vi är många lärare på högstadiet som vill att samma resonemang ska gälla för oss som gäller för gymnasielärare. Vi behöver att facken står upp för sina medlemmar och vi vill att de ska kräva att Sverige styr om till fjärrundervisning, säger hon och fortsätter:

– I dagsläget är det nästan inga huvudmän som följer arbetsmiljölagen. De verkar tro att det räcker med folkhälsomyndighetens riktlinjer men enligt lagen är arbetsgivare skyldiga att vidta förebyggande åtgärder för att hindra smittspridning. Om smitta tar sig in på skolan måste arbetsgivaren vidta omedelbara åtgärder för att skydda elever och lärare, annars är det åtalbart.

Skolvärden har tidigare intervjuat Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet, som är kritisk till hur man bemöter pandemin i svensk skola. Hon menar att Lärarupprorets företrädare är rätt ute som vill se en tillfällig övergång till fjärrundervisning i skolan.

Strategin följer inte vetenskaplig evidens 

– Vi såg ju tydligt precis innan jul att det är i grundskolan som smittspridningen är som allra störst. Det är beror helt enkelt på att den svenska corona-strategi som utstakats av regeringen och Folkhälsomyndigheten inte har gjort anpassningar där så som man gjort i resten av samhället, utan istället har lärare och elever invaggats i en falsk trygghet om att barn inte blir sjuka och inte smittar, säger hon.

Hon hänvisar bland annat till den forskningssammanställning som Skolvärlden skrivit om tidigare som visar att högstadielärare smittades i dubbelt så hög utsträckning som gymnasielärare under våren, och totalt ligger på plats sju av 124 undersökta yrkesgrupper när det kommer till andelen bekräftade smittade.

– Den svenska corona-strategin för skolan följer helt enkelt inte de vetenskapliga evidens som finns, vilka rekommendationer från WHO, ECDC och vår egen Kungliga Vetenskapsakademien bygger på, säger Åsa Wheelock.

Enligt en färsk undersökning från LR vill 43 procent av medlemmarna på högstadiet att all undervisning ska bedrivas på distans, medan 51 procent tycker att det ska avgöras från fall till fall. Christine Hellsten Kerslow upplevde under samtalet med förbundsordförande Åsa Fahlén att den undersökningen gavs för stor vikt.

– Det Åsa Fahlén hela tiden tryckte på under mötet är att hon inte kan göra någonting om inte majoriteten av medlemmarna tycker att det ska göras. Frågan är ju om facken under en krisperiod med dödlig smitta verkligen måste ha en sorts omröstning? Bör inte den typen av beslut grunda sig på expertis och beprövad erfarenhet? säger Christine Hellsten Kerslow.

Vi vill bli skyddade

Inläggen i Lärarupprorets facebookgrupp, som i skrivande stund har cirka 15 700 medlemmar, vittnar om att många lärare delar Cristhine Hellsten Kerslows syn på saken. De lärare som samlas och diskuterar i gruppen är ofta väldigt frustrerade över sin arbetssituation och vissa uttrycker att lärarfacken inte är tillräckligt tuffa gentemot arbetsgivarna – samtidigt som flera av medlemmarna själva är en del av facket.

– Man känner sig frustrerad. Vi kommunicerar men det är aldrig någon som lyssnar. Och nu känns det superakut. Vi vill bli skyddade, vi vill inte bara stå där och få covid allihopa, säger Christine Hellsten Kerslow.

– Om nästan hälften i mitt forskarteam vore så rädda för att gå till jobbet så vore det allvarligt och då hade vi stängt ner direkt. Jag tror att det som händer i skolan idag representerar att man inte har samma nolltolerans i skolan som på andra arbetsplatser. Varför anses det ok att lärare och elever smittas? säger Åsa Wheelock.

Åsa Fahlén på LR känner väl till rädslan och frustrationen som finns bland lärarna, och menar att det är därför det fackliga arbetet är så extra viktigt i den här tiden.

– Vi är helt eniga om den bilden. Det finns en stor grupp lärare som är rädda varje dag när man går till skolan. Och det är inte okej. Förutom rädslan för den egna säkerheten så är det dessutom så att en ökande smittspridning bland högstadielärare till slut leder till att man inte kan bedriva undervisning på distans heller. När regeringen öppnar gymnasiet betyder det att man värderar elevernas rätt till utbildning högre än lärarnas hälsa, som jag bedömer det, säger Åsa Fahlén.

Åsa Wheelock bekräftar att de tre är relativt överens om problembilden, men inte nödvändigtvis hur man ska lösa det.

– Alla parter är eniga om att vi vill samma sak, vi vill skydda barn och lärare. Vi har i princip samma syn på det. Men vi har ingen gemensam handlingsplan. Vi förmedlade en handlingsplan till kommunerna och LR redan i november, som vi hoppas kommer att anammas och förespråkas i och med bekräftat högre smittspridning bland lärare, säger hon och fortsätter:

– Arbetsmiljön i skolan har ju varit eftersatt i decennier. Det som gått snett är att fackföreningarna är vana att huvudmännen ignorerar deras krav på en säker arbetsmiljö. Samtidigt har deras motpart blivit van vid att de inte behöver uppfylla kraven, det går ändå. Då får man kanske tänka sig att fackföreningarna behöver vara tuffare.

Det är bara  i dialog vi kan stärka varandra.

Åsa Fahlén å sin sida menar att folk ibland har felaktiga föreställningar om hur ett fackförbund kan och ska agera.

– Diskussionen på mötet handlade en del om vad vi kan göra. Varför strejkar vi inte till exempel? Men det vapnet går inte att använda hur som helst. Det tar man till mellan arbetsgivare och arbetstagare i avtalsrörelsen. Det är inte i arbetsmiljösituationer vi använder det. Nu har vi precis inlett förhandlingar inför ett nytt avtal, och att då gå ut i strejk funkar inte.

Hon menar också att ett beslut om distansundervisning inte automatiskt innebär en vinst för arbetsmiljöarbetet. Tvärtom är det viktigt att arbetsgivaren har gjort en riskbedömning innan ett sådant beslut fattas.

­– Kan man inte garantera lärarnas säkerhet så ska man stänga. Men vi vill ju att man först ska ta till de åtgärder som finns, att man följer lagstiftning och rekommendationer, plus våra fackliga krav.

Deltagarna på måndagens möte ska återkoppla till varandra längre fram.

– Jag tyckte det var ett bra möte, och jag uppskattar att vi kan ha en dialog. Det är bara i dialog vi kan stärka varandra. Det är ju inte vi mot varandra, det är huvudmännen som bär ansvaret, säger Åsa Fahlén.

– Ingenting är bestämt. Men vi hoppas att Åsa Fahlén återkommer snart med besked om hur man kan skydda de lärare som nu är rädda att gå till jobbet, säger Christine Hellsten Kerslow.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

Vilka egenskaper vill arbetsgivarna se hos sina lärare? Här är de 15 mest efterfrågade kompetenserna.

Annons
Annons
SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Annons
Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Arbetsmiljö

Fackets larm: Lärare drabbas av näsblod och andningsproblem

Arbetsmiljö

Eskalerade hälsoproblem gör att lärarfacken vill stoppa arbetet på grundskolan. 

Fackligt

Förhandlingarna kring HÖK21: ”Måste leda till leverans”

Fackligt

Uppgifter till Skolvärlden: Parterna står långt ifrån varandra.

Trots tidigare böter: Kommunen kringgår facken igen

Ny facklig tvist om felaktig rekrytering – tre månader efter att kommunen betalade vite för ett liknande brott.

Coronaviruset

Regeringen: Håll skolorna öppna så länge det går

Corona

Risken för en tredje våg är stor, men skolorna är det sista vi ska stänga, meddelar stats-, utbildnings- och socialministern.

Så olika ser bedömningarna av smittskyddet i skolan ut

Corona

Flera regioner inför skarpare restriktioner men det ser olika ut över landet.

Efter ökad smitta – gymnasielärare uppmanas ha munskydd

Corona

Regionen skärper de lokala rekommendationerna.

Det räcker nu – sänk kraven på lärare

Debatt

Lärare som sliter, men samtidigt får höra att de ska göra mer kommer inte kunna göra ett bra jobb, skriver Daniel Henriksson.

Kommentera
Betyg

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Nedskärningar i skolan

Kommunen går 1,7 miljarder plus – men sparar ändå miljoner på skolan

Nedskärningar

Samtidigt som kommunen tjänar hundratals miljoner varje år varnar LR för galopperande arbetsbelastning när man fortsätter skära ner på skolan.

Coronaviruset

Rasar mot sent beslut om distans: ”Lärare känner sig uppgivna”

Corona

Med en kvälls varsel fick kommunerna information om nya rekomendationerna. 

Läs- och skrivundervisning

Anna skapar läslust – med hjälp av bilderböcker

Läsning

Svenskläraren: ”Jag visar eleverna att jag älskar bilderböckerna”.

Elevhälsa

Psykologen: Så hanterar du oroliga och blyga elever

Elevhälsa

Att närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

Idrott och hälsa

Idrottslärarna ryter ifrån: ”Vi kräver förändring”

Idrott och hälsa

Ny idrottsreform: Vill ge yrkeskåren möjlighet att utvecklas.

Anna Ekström om kritiken: ”Idrott och hälsa är prioriterat”

Idrott och hälsa

Utbildningsministern om idrottslärarnas förslag på ny reform.

Fackligt

Nya ordföranden: Det här blir vårt fokus för studenterna

Fackligt

Lina Hading är vald till ny ordförande för LR Stud.

Sociala medier

Elever avlyssnade lärarrum i hemlighet: ”Väldigt allvarligt”

Appar

På Tiktok ska eleverna ha fått idéen om att spela in lärare i smyg.  

Fackligt

I pandemins spår: Tre av fyra fackförbund växer

Utbildningssektorn

Lärarnas Riksförbund har aldrig varit större när det gäller antalet yrkesverksamma medlemmar – men tappar bland studenter.

Pensionerade läraren Kaj ger läxhjälp via nätet: ”Hoppas avlasta”

Efter pensionering

Såg ett behov: ”Jag hoppas ge avlastning till lärarna”.

Arbetsmiljö

Ny undersökning: Därför ökar stressen bland lärare

Undersökning

Nya krav ska sätta stopp för den ohållbara stressen.

Coronaviruset

Nytt beslut: Lärare får munskydd – elever blir utan

Corona

Malmö stad backar – bara lärare kommer att få gratis munskydd i skolan. 

Trots lärarbrist – LR ser gärna höjda krav på studenter

Rapport

"Om behörighetskraven inte skärps är risken att det på sikt att det blir ännu mindre attraktivt att bli lärare."

Coronaviruset

Rapport: Mer närundervisning i många skolor

Corona

Många högstadie- och gymnasieskolor har mindre distansundervisning.

”Polariseringen kring samtalet om pandemin bekymrar mig”

Kommentar

”Det finns minst två problem med den här rapporteringen”, skriver Per Kornhall.

Elever håller inte avstånd – då hotas skolan med böter

Corona

"Skollagen har en trappa med ett antal disciplinära åtgärder, från tillsägelse till skriftlig varning och avstängning."

Lärare vädjar om förlängd fjärrundervisning efter sportlovet

Corona

"Det finns absolut inte utrymme för att ta in fler elever"

Skolchefen erkänner: Facken hölls utanför beslut om nedskärningar

Tvist

Skolchefen bekräftar förvaltningens brott mot kollektivavtalet – men beslutet ligger fast.

Åsa Fahlén: Nu tar vi makten över lärarprofessionens framtid

Debatt

”Lärarnas Riksförbund inrättar ett professionsråd för att bidra till att lärarkåren tar makten över sin egen verksamhet och sin egen utveckling med elevernas bästa för ögonen”, skriver Åsa Fahlén.

Kommentera

Alexander Skytte: Den gränslösa läraren

Blogg

”Linjen mellan rätt och fel är sällan rak, utan går som vågor. Jag kan bli gränslös åt bägge håll”, skriver han.

LR om miljardöverskottet: Bör användas för att stärka skolan

Corona

"Lärarna kan inte ta på sig ytterligare undervisning för att kompensera underskottet".

Munskyddsfrågan splittrar lärarkåren: ”Ska inte vara tvingade”

Corona

"Många elever behöver kunna se lärarens mimik och munrörelser för att på bästa sätt kunna delta".

Forskning

Forskaren: Därför kan serier lyfta undervisningen

Serier 

”Serier är ett utmärkt sätt att ta undervisningen till nya nivåer.”

Debatt

Replik: ”Åsa Plesner förenklar frågan om friskolor”

Debatt

”Oavsett var man står politiskt i frågan så är vi många som arbetar i fristående verksamheter”, skriver företrädare för Drottning Blanka gymnasiet.

Kommentera

”Håll er till ämnet i debatten om friskolor”

Replik

Åsa Plesner på Tankedsmedjan Balans i replik till Academediaskolans debattartikel.

Kommentera

Svaga bevis för att tre terminer är bättre än två

Forskning

"Att förkorta sommarlovet skulle kunna leda till försämrade resultat".

GRANSKNING: LÄRARLÖNER

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

L-kommunalrådet: Därför ser jag elever som kunder

Kritik

”För mig är ”kund" det bästa som finns”, säger hon till Skolvärlden.

Debatt

”SD lyssnar hellre på friskolelobbyn än på kritiken från lärare”

Slutreplik

”Istället för att begrunda fakta prioriterar SD friskolelobbyns ekonomiska egenintressen”, skriver Gunilla Svantorp, (S) ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

SD: När det kommer till kritan vägrar S diskutera skolförslag med oss

Replik

”När det kommer till kritan vägrar Socialdemokraterna att ens sätta sig ner vid bordet och diskutera förslag med oss.”

Kommentera
Lärarbristen

Skolor söker inte aktivt efter legitimerade lärare: ”Obehöriga är billigare”

Lärarbrist

Många skolor söker inte aktivt efter legitimerade och behöriga lärare till tjänster som innehas av obehöriga, framför allt inte under terminerna.

Forskning

Studie om kamrateffekt prisas: ”Viktig för lärarkåren”

Forskning

LR:s Pontus Bäckström belönas med Best Paper Award 2020.

BETYG OCH BEDÖMNING

IES vill införa betyg från årskurs 4 – facket: ”Vi fick inte veta”

Tidiga betyg

Internationella engelska skolan vill införa betyg från årskurs fyra. Vad lärarna tycker har ingen frågat.

Coronaviruset

Ledarskap på distans: ”Utmaning att fånga elevens intresse”

Corona

”Det är extra viktigt och utmanande att fånga elevernas intresse.”

Skola sätter in väktare – anhöriga följer inte coronareglerna

Corona

”Vårdnadshavare har struntat i reglerna.”

Kurs- och ämnesplaner

Kritik mot uppskjutna kursplaner: ”Sänder ut helt fel signaler”

Kursplaner

På grund av pandemin har regeringen beslutat att skjuta upp förändringen av grundskolans kursplaner. 

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons