prov_distans

”Det är en stor utmaning att ha eleverna på en skärm framför sig utan att få den fysiska och direkta responsen som du är van att få i ett klassrum”, säger  föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Kalmarsunds gymnasieförbund. .

| Foto: Shutterstock.com
Corona

Dubbla kameror ska stoppa fusk på distans

Den digitala undervisningen gör det lättare att fuska. Gymnasieskolor tar till dubbla kameror för att övervaka examinationer.
– Vi har blivit väl medvetna om att distans och teknik försvårar rättssäkerheten, säger LR:s Carl Stenström.

Mobiler i knät, fusklappar och personer som omärkbart hjälper till bakom dataskärmen. Fjärr- och distansundervisningen ställer nya krav på skolans examinationer, som enligt flera lärare har blivit svårare att genomföra fuskfritt.

– Vi har blivit väl medvetna om att distans och teknik försvårar rättssäkerheten och innebär en större risk för fusk. Det är också den vetskapen som har gjort att de flesta lärare försöker minimera antalet examinationstillfällen, säger Carl Stenström, lärare på Jenny Nyströmsskolan och föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Kalmarsunds gymnasieförbund.

För förebygga fusket har gymnasieskolorna i Kalmar börjat använda sig av dubbla kameror under de prov som genomförs hemifrån. Det räcker alltså inte att eleverna gör som i våras och slår på kameran i sin dator. Nu ska de även ha en mobiltelefon snett bakom sig som filmar medan de skriver provet.

Carl Stenström.
Carl Stenström. | Foto: Privat

– Lärarkåren är oerhört flexibel och innovativ. Tycker man att dubbla kameror fungerar och åtminstone försvårar möjligheten att fuska så är det klart att det kan vara ett bra alternativ, säger Carl Stenström.

Att göra distansundervisningen helt rättssäker är dock svårt, påpekar han.

– Som lärare är det svårare att garantera att digitala prov är fuskfria eftersom det är svårare att se vad eleven gör. Alltså det är svårare att upptäcka en Ipad i knät eller en person som sitter mittemot eleven och slår upp svaren i en bok.  

Det mest effektiva sättet att säkerställa att proven går rätt till är att genomföra dem på plats. Carl Stenström understryker vikten av att Kalmars lärare har haft möjlighet att genomföra vissa examinationer på plats i skolan när man har ansett att det har varit nödvändigt. 

– Tittar jag på min skola är det inte jättevanligt att lärare använder kameror på det här sättet utan vi har mest kört på examination på plats. Vi har hittat ett fungerande system där vi lärare kan kalla in eleverna vid behov. Dessa examinationstillfällen har skett under ordnade former efter att ha planerats noggrant och i god dialog med skolledningen, där vi har följt de regler och restriktioner som gäller.​ 

Carl Stenström upplever att det förekom mer fusk i våras när fjärr-och distansundervisningen inleddes, men att gymnasieskolorna med tiden har blivit bättre på att förebygga problemet. Dels med hjälp av dubbla kameror, dels genom att minska antalet provtillfällen.

– Det är klart att det påverkar lärarna. Framför allt eftersom det ställer nya krav på hur vi mäter elevernas kunskap. Tidigare kanske man hade några extra examinationer för att få ett bredare underlag men nu är det många som tvingas hålla igen med uppgifter för att de ska orka ta sig igenom pandemin och har skjutit in sig på ett minimikrav på bedömningsunderlag i examinations form pga det extra arbete som det kräver.

Att bedriva fjärr-och distansundervisning i flera månader innebär en kraftigt ökad arbetsbelastning. Situationen är bekymmersam och tär på lärarnas arbetskraft, enligt Carl Stenström

– Redan i oktober började jag märka av att många kollegor var tröttare än vanligt. Det är en stor utmaning att ha eleverna på en skärm framför sig utan att få den fysiska och direkta responsen som du är van att få i ett klassrum. Det blir svårare att bevaka inlärningen och säkerställa att eleven är närvarande mentalt. I klassrummet märker du om någon av dina elever tappar fokus eller drömmer sig bort men det blir svårt att upptäcka när de finns bakom skärmen. Likaså är det mycket svårare att hålla koll på eleverna och deras mående och det tar mycket tid i anspråk att hålla kontakten med dem, där man i vanliga fall kan be en elev att dröja sig kvar en stund efter lektion och följa upp direkt vad som står på, säger han. 

Filippa Ströbeck, ordförande i elevkåren på Stagneliusskolan i Kalmar, delar bilden av att det var lättare att fuska när distansundervisningen inleddes.

– I början när vi inte var vana att läsa via distans var det enklare att fuska. Nu har läraren bättre koll och alla program har uppdaterats. Vissa prov kallar de in oss för att göra på skolan. Att läsa på gymnasiet är frivilligt, jag hoppas att elever är här för att lära sig någonting, säger hon till Barometern.

Även Ricard Andersson, ordförande i elevkåren på Lars Kaggskolan i Kalmar, är positiv till utvecklingen och införandet av dubbla kameror.

– Man förstår varför de vill ha kamerorna. Läraren kan ha uppemot 32 videor från en klass uppe samtidigt. Så de har bra koll. I och med att alla blir övervakade tar man bort möjligheten att titta på mobilen eller ha en fusklapp, säger han till tidningen

Kommentera