Annons
Högstadieskolor får möjlighet att införa distansundervisning, men LR:s skärpta krav på huvudmännen kvarstår. Bilden är ett montage. Foto: Jennifer Glans, Shutterstock.com

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Publicerad 7 januari 2021

Relaterat

Högstadieskolor får möjlighet att införa distansundervisning, om det krävs för att minska trängsel. Beskedet välkomnas av Lärarnas Riksförbund, som kräver en rad åtgärder inför terminsstarten.

På fredag planerar regeringen besluta om en förordningsändring som gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet.

Beslutet presenterades av utbildningsminister Anna Ekström (S) vid en pressträff på torsdagen och innebär att det är upp till respektive huvudman att avgöra om fjärr- eller distansundervisning är nödvändigt i högstadierna för att minska trängsel i skolan eller kollektivtrafiken.

– Det är samma regler som tidigare gällde för de öppna gymnasieskolorna. När vårterminen nu börjar kommer öppna grundskolor att kunna använda sig av distansundervisning i högstadiet. Högstadiet kommer alltså att kunna använda samma regelverk som gymnasiet använt, säger Anna Ekström. 

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, beskriver beskedet som positivt. Framförallt för att det ger högstadieskolorna möjlighet att anpassa sig efter rådande situation och bedriva undervisning både digitalt och i klassrummen.

– För att se till att smittspridningen inte ökar krävs åtgärder, samtidigt måste vi försöka minska det kunskapstapp som har uppstått under pandemin. Undervisning i skolans lokaler är det bästa för de allra flesta elever och därför ser jag det som positivt att högstadielärare inte behöver övergå till att bara undervisa på distans, utan också kan fortsätta undervisa i skolan så länge smittspridningen är under kontroll, säger hon.

Innan fjärr- eller distansundervisning tillämpas på högstadiet måste huvudmannen första ha uttömt möjligheten till övriga åtgärder, som att exempelvis anpassa schemaläggningen så att färre elever är i skolan samtidigt eller tillfälligt nyttja andra lokaler som är lediga.

Det här kräver, påpekar Åsa Fahlén, att arbetsgivaren tar sitt ansvar och faktiskt ser till att riskbedömningar genomförs.

En tidigare enkätundersökning bland LR:s skyddsombud i skolorna visade nämligen att vart fjärde skyddsombud bedömer att deras skola inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Närmare var femte bedömer att deras skola inte gör riskbedömningar utifrån smittan, och endast 35 procent bedömer att skolan gör riskbedömningar fullt ut.

– För att kunna skydda lärare, elever och övrig skolpersonal måste skolorna genomföra riskbedömningarna och sen vidta åtgärder så att man kan följa de riktlinjer som finns.

Inför terminsstarten har LR nu beslutat att rikta ett antal krav på huvudmännen för att inte skolmiljön ska bli en källa till smittspridning. Först och främst handlar det om att genomföra riskbedömningar i form av att exempelvis utvärdera lokaler, se över hur många individer som träffar varandra och se över ventilationen.

Lärarfacket vill dessutom se att munskydd erbjuds i alla skolor – till både lärare och elever. Annars vill man att skolan hålls stängd. Samt att huvudmännen inför riktlinjer om att även skolan ska följa de allmänna rekommendationerna om maximalt åtta vuxna personer träffas. Enligt facket måste vuxna både i skolor och Komvux omfattas, och undervisning och lokaler anpassas. Om det inte är möjligt vill man att skolan hålls stängd.

– Syftet med kraven är att minska smittspridningen och se till att våra medlemmar har en trygg arbetsmiljö. Pandemin har pågått i snart ett år, vi befinner oss i en andra våg och det finns risk för en tredje. Därför är det viktigt att vi gör allt vi kan, både för individens skull, men även samhällsekonomiskt. Fjärr- och distansundervisning är inte lika bra för eleverna och det är en enorm arbetsinsats för lärarna. Därför är alla åtgärder vi kan vidta för att på ett säkert sätt ha undervisning i skolan viktiga, säger Åsa Fahlén.

Förordningsändringen träder i kraft den 11 januari 2021.Bestämmelsen omfattar inte grundsärskolan och specialskolan.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons