skolmiljard

Regeringens satsning är nödvändig men inte tillräcklig, enligt Lärarnas Riksförbund.

| Foto: Shutterstock.com
Corona

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Regeringen ställer ytterligare 1 miljard kronor till skolväsendets förfogande under 2021. Satsningen är nödvändig men inte tillräcklig, enligt Lärarnas Riksförbund.
– Ett helt läsår med kunskapstapp innebär enorma summor, säger ordförande Åsa Fahlén.

För att möta den tuffa utmaning som coronapandemin medför förstärks det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Ett steg i rätt riktning, anser Lärarnas Riksförbund som välkomnar satsningen.

– Det är nödvändigt med mer pengar till skolan. Den behöver förstärkning i dag, men också längre fram när vi kommer ut ur pandemin, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Syftet med skolmiljarden är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till.

Pengarna kommer väl tillpass bekräftar Åsa Fahlén, som samtidigt varnar för att pandemin riskerar att förstärka den bristande likvärdigheten i svensk skola.

– Vi hade redan tidigare sjunkande likvärdighet och den kommer nu att ytterligare försämras, så vi behöver de här pengarna för att kunna dämpa effekten, säger hon.

Åsa Fahlén.
Åsa Fahlén. | Foto: Jennifer Glans

Skolmiljarden ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medlen får användas brett för insatser i hela skolväsendet, det vill säga till exempel inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.

Friheten kan vara fördelaktig för de kommuner som gör en bra och omfattande kartläggning över skolornas behov, men också innebära vissa svårigheter, säger Åsa Fahlén.

– Vi är generellt skeptiska när pengarna inte är riktade och anser att man behöver vara specifik när det gäller satsningar. Anledningen är att vi inte tycker att kommunerna tar sitt ansvar när det kommer till likvärdigheten. Bättre vore att ge ett sektorsbidrag för undervisning till kommunerna viktat efter både antal elever och utifrån elevernas behov. Extra statliga satsningar kan då göras utifrån den fördelningen.

Pandemin har bekräftat hur viktig skolan är för Sverige, inte minst för utsatta elever som inte har möjlighet att studera i en stöttande och lugn hemmamiljö. LR är därmed positiva till att regeringen ställer ytterligare 1 miljard kronor till skolväsendets förfogande, men uppger samtidigt att det behövs ytterligare stöd.

– Det är klart att det inte är tillräckligt, men i det här läget är det också svårt att veta hur mycket det går att göra under en pågående pandemi. När vi räknade på värdet av kunskapstappet bara under vårterminen så var det uppe i över 5 miljarder. Nu kommer vi förmodligen att ha ett helt läsår med kunskapstapp vilket innebär enorma summor. Så det är inte tillräckligt, men samtidigt välkommet såklart, säger Åsa Fahlén.

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att fördela och betala ut skolmiljarden till alla kommuner under 2021. Medlen beräknas betalas ut så snart som det är möjligt under första kvartalet 2021. Kommunerna kommer inte att behöva ansöka om medlen, skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

Utöver detta kommer regeringen även att förstärka bidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan som uppgår till över 6,2 miljarder kronor för 2021. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Kommentera