robin_smith_0

Robin Smith är lärare på Viktor Rydbergs gymnasium i Stockholm.

| Foto: Shutterstock
Corona

Gymnasieläraren efter nya beskedet: ”Positivt men tufft”

Gymnasieläraren Robin Smith gör tummen upp för dagens besked om gymnasieskolan. Samtidigt konstaterar han att det kommer att öka pressen på lärarna.
– Det innebär en belastning att ha tre varianter av undervisning att hålla reda på, säger han.

Från 7 december gick Sveriges gymnasieskolor återigen över till distansundervisning. Då var beskedet att stängningen kommer att pågå fram till och med 6 januari, vilket senare ändrades till 24 januari.

På torsdagsmorgonen förklarade utbildningsminister Anna Ekström (S) att den nuvarande nationella rekommendationen förlängs, men ändras så att gymnasieskolorna ska kunna bedriva ”viss närundervisning” kombinerat med distansundervisning. Rekommendationerna gäller till 1 april.

Syftet med regeringens beslut är att fler elever ska kunna få undervisning i klassrum i de kommuner där smittspridningen är lägre. Skolornas huvudmän får i uppgift att bestämma om graden av när- och distansundervisning i gymnasieskolan.

Robin Smith är lärare i engelska och svenska på Viktor Rydbergs gymnasium i Stockholm. Han är också ledamot i LR:s förbundsstyrelse. Han säger att undervisningen blir bättre när den sker på plats i skolorna men att han också känner för de kollegor som har anledning att vara oroliga för att smittas av Covid-19.

– Så det är delat. När vi övergick till digital undervisning i våras fanns en förståelse för att det var nytt, svårt, och krävde mycket av läraren. Nu har det blivit det nya normala och det känns som förväntningarna på oss lärare ökat. I den nya situationen då vi ska bedriva undervisning både på plats och på distans kommer vi behöva hantera faktumet att vissa elever ändå ska undervisas enbart på distans på grund av sjukdom med mera och kommer ha förväntningar om uppdateringar.

Han menar att det kommer att innebära en stor stress för eleverna vilket i sin tur kräver ett klokt hanterande från skolledningen.

– Man kan inte bara lämna en lösning som är upp till den enskilde läraren.

Vad kommer dagens besked att betyda för er gymnasielärare?
– Tidigare har vi exempelvis haft varannan vecka med en årskull för att skapa mer rymd i lokalerna. De veckor man haft fysisk undervisning har det lagts på förväntningar om att elever som befunnit sig i hemmet ändå måste kunna följa undervisningen. Då har jag som lärare tre olika saker: distansundervisning, fysisk undervisning, och en grupp elever på distans samtidigt som den fysiska undervisningen. Det har inneburit en enorm belastning för läraren.

Hur ser du på eventuella kunskapstapp under den tid som har varit?

– Det är svårt att sätta fingret på vad det är som går förlorat. Men att någonting successivt går förlorat i distansmiljö är tydligt. I ett klassrum är också eleverna resurser för varandra och det är svårt att återskapa det utbytet i en digital miljö även om man kan försöka.

För de kommande månaderna efterlyser Robin Smith en förutsägbarhet så att lärarna kan planera och bedriva undervisning utan att ”konstant behöva vänta på hur det kommer att se ut nästa vecka?”.

Att kunna lita på att en lektion blir av i fysisk eller digital form. Det är positivt att undervisning kan bedrivas i klassrum. Men det är beroende av att skolchefer och rektorer fattar kloka beslut nu.

Hur ser du på tiden efter 1 april?

– Drömmen är så klart att situationen ska normaliseras allt mer och att eleverna kan få en någorlunda normal skolavslutning, treorna en normal student, och att vi lärare ska få möjlighet att jobba tillsammans med sambedömning i traditionella former. Men det känns mycket att hoppas på just nu.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm