klassrum_datorstul

Foto: Shutterstock

Arbetsmiljö 

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Många grundskollärare är stressade över att högstadiet nu på flera ställen går över till undervisning på distans. Lärare vittnar om en ny tuff coronavardag som skapat stor oro inom kåren. 

Flertalet kommuner har valt att gå över till distans- och fjärrundervisning på högstadiet vid terminsstarten, medan några håller undervisning som vanligt.

Dock har man svårt att lyckas ställa om till distansarbetet på många platser. Bristfälligt IT-stöd och en hastig övergång till den nätbaserade undervisning på högstadiet stressar många lärare.

I Varberg kommun beslutade man nyligen att högstadiet skulle gå över till att bedriva fjärrundervisning i samband med terminsstarten i måndags.

Skolvärlden har pratat med en grundskollärare, som vill vara anonym, som arbetar på en skola i kommunen. 

– Det har varit en tuff övergång som många lärare inte alls var förberedda på, säger läraren.

Skolans lärare har tillåtelse att arbeta hemifrån om man får tekniken att fungera, även om det från ledningshåll även uppskattas att man kan vara på plats.

Den nätbaserade undervisningen har dock inte fungerat så väl som man hoppats. Lärarna vittnar om dagliga problem med teknikstrul under många av lektionerna.

– Det är mer regel än undantag att det uppstår problem på mina digitala lektioner – och jag anser mig ändå tillhöra den gruppen som är väldigt van med att arbeta digitalt och ny teknik i undervisningen. Det är något nytt varje gång. 

Den här terminen undervisar läraren dessutom många nyanlända elever som hon upplever inte kan få samma stöd som tidigare.

– Distansundervisningen drabbar de resurssvaga eleverna extremt hårt. Det här är en grupp som inte kan få samma hjälp om det strular hemma. Det är frustrerande att inte kunna hjälpa ens elever, så klart.

Redan under hösten flaggade skolans lärare för att man ville förbereda sig inför en eventuell övergång till distans- eller fjärrundervisning vid en ny smittspridningsvåg, och testa på någon dag med fjärrundervisning. Tyvärr möjliggjordes inte det på denna hennes skola.

Läraren menar på att skolledning och huvudmän inte har tagit i sitt ansvar och förberett kommunens lärare inför övergången.

– Vi har inte fått tillräckligt stöd. De känns som att de inte bryr sig om oss. Vi får inte den tiden som behövs för att lära oss tekniken. Det tar tid att planera digital undervisning, men trots detta fick vi ingen extra tid under uppstartsdagarna.

Vad gör hela den här situationen med dig som lärare?

– Jag är extremt stressad. Det tar vi med oss problemen på jobbet hem. Jag vet inte när jag sov ordentligt senast. Hjärnan börjar gå i baklås. När man sedan lägger timmar på att planera en lektion som sedan inte bli bra ändå, då tappar man glädjen till slut, säger hon och tillägger:

– Lägg därtill utebliven rast varje dag. Det är inte lagligt att ha sådana arbetsdagar som många av oss lärare har just nu.

Finns det någon IT-ansvarig som skolpersonal kan vända sig till för att få hjälp och stöd?

– Skolan har en IT-ansvarig, som från januari är heltidsanställd för att hjälpa oss lärare med IT-frågor, men personen har tyvärr inte rätt kompetens och ibland känns det som att vi lärare vet mer än ansvariga. Det är oerhört frustrerande.

Läraren sitter i situationen att hon dessutom har elever i årskurs 6 och den undervisningen måste ske på plats i skolan, vilket har gjort att hon hamnat i det så kallade ”mellanläget”.

– För egen del vet jag inte hur länge jag håller. Jag har aldrig varit utbränd tidigare. Men redan dag två på terminen så känner jag mig helt slut. Det är kniven mot strupen varje dag nu framöver. Jag tror flera av mina kollegor kommer gå in i väggen. Jag menar, vi hinner inte ens ha möte med vårt skyddsombud.

Skolvärlden har tidigare skrivit om att läraren Sara Bruun har tagit fram råd på hur man lyckas ställa om till distansarbete – och att hennes tips spridit till fler lärare utanför kommungränserna. Hon har varit ett stöd till många lärare, menar läraren.

– Jag har fått mer stöd av Saras tips än vad jag får från min egen kommun eller chef. Jag tror jag talar för många när jag säger att vi är tacksamma för hennes stöd, säger hon.

Kommentera