internet712

Lärares mejladresser kan bli offentliga.

Sekretess

Lärares mejladresser kan bli offentliga

Medan hemadresser och telefonnummer blir sekretessbelagda, riskerar lärares mejladresser att bli offentliga.

Skolverket får smäll på fingrarna av Högsta förvaltningsdomstolen, eftersom de vägrat lämna ut lärares privata mejladresser till ett reklamutskick. Att ett mejlutskick skulle bryta mot marknadsföringslagen är inte ett skäl att vägra lämna ut mejladresser till ett företag, menar Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det här är en fråga som väcks då och då och det är känsliga uppgifter så det är därför intressant att se vad det blir för utslag, säger Kristina Rollbäck, chefsjurist på Lärarnas Riksförbund.

Det var en vd för ett privat företag som vände sig till Skolverket för att få tillgång till mejladresser till alla lärare som begärt lärarlegitimation. Han ville skicka ut reklam för läromedel.

Men Skolverket sa nej, med motivationen att det skulle bryta mot personuppgiftslagen eftersom det handlar om reklam.

Högsta Förvaltningsdomstolen finner inte stöd för detta i det EU-direktiv som ligger till grund för Skolverkets beslut.

– Det är olyckligt att den svenska översättningen är oklar. Det står vi frågande inför, säger Kristina Rollbäck.

Nu går ärendet tillbaka till Skolverket, och en ny sekretessprövning.

– Det här är av stort intressse för oss och vi följer den fortsatta hanteringen, säger Kristina Rollbäck.

Kommentera