Annons
Foto: Shutterstock

Lärarna drunknar i dokumentation: ”Hanteringen av klagomål bör ses över”

Publicerad 11 maj 2020

Fakta

Mer om utredningen:

För att komma till rätta med problemet ska Statskontoret utreda:

  • hur klagomål respektive anmälningar hanteras hos olika huvudmän samt hos Skolinspektionen,
  • vilka konsekvenser hanteringen får för elever och vårdnadshavare, och för den mängd dokumentation som lärare, rektorer och huvudmän utför,
  • vad av denna dokumentation som är relevant och bidrar till att stärka kvaliteten i verksamheten,
  • orsakerna till att många klagande vänder sig till Skolinspektionen i stället för till huvudmannen, och hur detta har förändrats över tid,
  • om ansvarsfördelningen mellan huvudmannen och Skolinspektionen är tillräckligt tydligt reglerad eller om den behöver ändras.

Källa: Utbildningsdepartementet

Relaterat

Statskontoret har fått i uppdrag att utreda klagomålshanteringen i skolan. Målet med utredningen är att dokumentationsbördan för lärare ska minska.
– Klagomålshanteringen behöver ses över, säger Fredrik Andersson, biträdande kommunombud för LR som lyfter frågan i en motion till helgens LR-kongress.

Huvudmannen ansvarar enligt skollagen för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten. Men trots det anmäler många föräldrar ärenden direkt till Skolinspektionen, utan att ha gått till huvudmannen först. 

Administrationen för lärare och rektorer ökar på grund av anmälningarna till Skolinspektionen. Ofta beskrivs utredningsprocessen, som en skola behöver göra i samband med en anmälan, som mycket omfattande och tidskrävande. Samtidigt överdokumenterar många lärare på grund av risken att bli anmäld. 

Nu har regeringen gett Statskontoret i uppdrag att utreda klagomålshanteringen i svensk skola och utredningen ska redovisas senast den 30 november 2020.

Utbildningsdepartementet skriver i ett pressmeddelande att ”utredningen ska bland annat leda till att lärares och rektorers dokumentation ska minska och att elever ska få hjälp snabbare”.  

– Skolans dokumentationsbörda måste minska. Det har blivit ännu tydligare under coronakrisen. Om alla anmälningarna går till huvudmannen och inte direkt till Skolinspektionen blir det både kortare väntetid för eleverna och minskat pappersarbete för lärare och rektorer, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) i en kommentar. 

Fredrik Andersson, Lärarnas Riksförbunds (LR) biträdande kommunombud i Sjöbo och skyddsombud, välkomnar den nya utredningen och betonar att det är oerhört viktigt att det blir förändring på området.

– Klagomålshanteringen behöver ses över. Sedan tycker jag att det administrativa arbete som det vållar lärarna inte är så farligt som det administrativa arbete rektorerna drabbas av i samband med Skolinspektionens anmälningar. Jag har förstått att det kan gå väldigt många timmar till nonsensarbete. 

Det som däremot brukar vålla lärarna massa dokumentationsarbete är de ordinarie inspektionerna, menar Fredrik Andersson. 

– Det uppstår ibland en del kritiska situationer, när det gäller Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen, och där kan den enskilda läraren råka illa ut. Då tycker jag det är väldigt viktigt att man frias eller fälls. Det blir farligt när man hamnar i limbo där man varken blir friad eller fälld – utan misstänkliggörs i en Kafka-liknande situation där du inte är bevisad oskyldig och därför är du kanske skyldig, säger han och fortsätter:

– Många tar illa vid sig och blir utpekade som att de har kränkt en elev när de har arbetat många år och skulle aldrig få för sig att göra något sådant, utan i stället har vigt sitt liv åt eleverna. Det slår så himla fel.

Fredrik Andersson har fått kännedom om ett flertal fall i Skåne där lärare har blivit utpekade och anmälda till myndigheten. 

– Det kan leda till personlig tragedi för den enskilda läraren som då antingen slutar som lärare, har svårt att komma tillbaka till arbetsplatsen eller känner sig misstänkliggjord. Här uppstår det legitimitetsproblem ofta. 

I en motion inför Lärarnas Riksförbunds maj-kongress föreslår Fredrik Andersson att LR verkar för att BEO ges ett förändrat uppdrag i enskilda kränkningsärenden. 

Hur skulle uppdraget kunna se ut?

– Jag spekulerar inte kring det i motionen. Men jag kan tänka mig att BEO får ett uppdrag att arbeta förebyggande, strukturellt men att man inte har enskilda ärenden att göra. 

– Vi behöver sträcka upp klagomålshanteringen i skolan. Det finns för många parallella spår som utgår från olika saker. Det kan hamna hos polisen, Skolinspektionen eller lärarnas ansvarsnämnd – och alla de här har olika perspektiv på frågan. 

I stället skulle det behövas ett samlat spår, påpekar han. 

– Det skulle behövas ett perspektiv som tar upp: när är en elev kränkt eller när har en elev fått sina rättigheter trampad på och vem har då hand om det. Den instansen ska då kunna säga vad som är rätt, vad som är fel ­och vad man bör göra i stället. 

Vad mer tycker du att LR ska göra för att få en förändring i frågan? 

– Där tycker jag styrelsens yttrande är tydligt att man vill ha en översyn av kap. 6 i skollagen och man vill ha en översyn hur det här hanteras. Man har även en idé om hur BEO:s roll skulle kunna vara, där man ska vara någon form av överklagande instans ifall huvudmannen inte har utrett. Alltså att man finns kvar, men att man i stället är den yttersta åtgärden. Det låter bättre än dagens system tycker jag, säger Fredrik Andersson.

Han tillägger att han tycker att det är svårt att diskutera BEO:s roll, eftersom det ofta uppfattas som att man som lärare ”vill kunna kränka elever mer”.

– Det är så klart inte det diskussionen handlar om, absolut inte. Eleverna är också hjälpta av ett system som fungerar. Ingen mår bra av ett förvirrat system där olika instanser utgår från olika saker. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Annons
Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons