larare_lagstadium_elever
Inkludering

Lärarna i Täby vill ha besked

Täby kommun tar bort delar av det riktade stödet till barn med särskilda behov. Istället ska så många som möjligt inkluderas i klass. Men enligt LR-ombudet Charlotte Edholm har lärarna inte fått tillräcklig information om hur det ska gå till i praktiken, något som skapar oro. 
– Vi vill ha besked om vilka resurser som kommer att finnas i klassrummet. Att hänger på vilket stöd läraren får.

I höstas fick lärarna inom den kommunala grundskolan i Täby besked om att förändringar är på gång. Kommunen vill ta bort delar av det tilläggsbelopp som barn med särskilda behov kan få för att klara av sin skolgång. I stället ska den generella skolpengen höjas något.

– Det handlar om att så många barn som möjligt ska gå i ordinarie klass. Pengarna ska inte längre vara riktade utan ska gå till varje skolenhet och sen får väl rektor bedöma hur pengarna ska användas. Dessutom har vi förstått att flera av våra enheter för barn med särskilda behov ska läggas ner. Det är egentligen bara det vi vet, säger Charlotte Edholm som är lokalombud för Lärarnas Riksförbund i Täby.  

Hon menar att lärarna i kommunen inte fått några besked om vilka resurser man kan räkna med och vad förändringen kommer att innebära i praktiken, vilket hon ifrågasätter. Så här långt har man fått en halvdagsutbildning om inkludering, som handlade om värdet av att barn med särskilda behov får gå i ordinarie klass.

– Det vi vill ha besked om är vilka resurser som kommer att finnas i klassrummet. Att hänger på vilket stöd läraren får. Själv tror jag på inkludering, jag har sett att barn med särskilda behov kan må väldigt bra av att gå i ett ”vanligt” klassrum. Men, det måste finnas resurser, säger hon och fortsätter.

– Sen finns det elever där det absolut inte fungerar att gå i en stor klass och de ska förstås inte göra det. Vi kan inte bara ta hänsyn till barn med särskilda behov, vi måste ta hänsyn till alla barn.

Även fortsättningsvis kommer det finns elever som går i särskild undervisningsgrupp i kommunen, men bara de med allra störst behov. Charlotte Edholm säger att hon genom andra lokalombud förstått att det finns en oro även bland föräldrarna för hur det ska bli.

– Lärarna på våra specialenheter är upprörda. De är rädda för att den specialkompetens de besitter inte kommer att finnas kvar i kommun. Och så är de oroliga för barnen som går där. För vissa barn är det just att gå i en stor grupp som är omöjligheten.

Från kommunens sida har man sagt att förändringen inte är en besparingsåtgärd. 

– Vi får hoppas att det stämmer. Men erfarenheten säger något annat och det gör att det finns en oro bland personalen i kommunen. 

Charlotte Edholm efterlyser också fortbildning för lärarna eftersom det är väldigt olika vilken erfarenhet lärarna har av att undervisa barn med särskilda behov. Kanske först och främst de som undervisar i de yngre åldrarna och som undervisar samma elevgrupp hela tiden.

– Antalet elever i klassen påverkar också. Att ha två, tre elever med särskilda behov i klassen fungerar bra, men handlar det om sju, åtta elever så blir det jättesvårt även om man får extra resurser. 

Delar dina kollegor din syn på saken?

– Det finns nog lika många åsikter om det här som det finns lärare. Vi tycker ju olika, lite beroende på i vilka årskurser och ämnen man undervisar. Men alla efterfrågar raka besked om hur det här ska genomföras.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm