Täby kommun

”Det ska bli bättre för eleverna”

Orsaken till omfördelningen av resurser i Täby kommunen är att man vill skapa förutsättningar och incitament för skolorna att arbeta inkluderande. Det säger Eva Wittbom (FP), vice kommunstyrelseordförande.

– De förändringar vi gör stämmer överens med skollagen. Tidigare beslutade man om tilläggsbelopp centralt, i elevstödsenheten, och fördelade resurser därifrån utifrån behov. Men enligt skollagen är det rektor som har ansvar för att elever får det stöd de behöver. Vi har sett en tendens att rektorer säger, ”vi fick inga extra pengar, så vi kan inte ge det här stödet” och det är inget giltigt svar. Så nu höjer vi själva skolpengen och har färre tilläggsbelopp.

Omfördelningen innebär att den enskilde rektorn får en större budget. Eva Wittbom menar att det är den som är närmast eleven som vet vilket stöd som behövs och bäst kan organisera arbetet på den skola som eleven har valt. Alla tilläggsbelopp tas dock inte bort utan finns kvar för elever som har mycket omfattande behov av stöd.

– Jag tror att mycket av det man kallar särskilt stöd ska ingå i den vanliga undervisningen. Verksamheten måste utvecklas så att man kan inkludera nästan alla. Men det kommer att krävas fortbildning så klart och hjälp av specialpedagoger som har djup kunskap och kan stötta de ordinarie lärarna.

Kommer lärarna få sådan fortbildning?

– Ja, så är det tänkt. Vi kommer också använda våra förstelärare som en resurs i den fortbildningen.

Enligt Eva Wittbom ska förändringen inte innebära någon besparing utan skolan får lika mycket som tidigare. Hon menar att rektor nu får en bättre möjlighet att organisera arbetet med särskilt stöd utan att behöva göra en massa ansökningar och utan att vänta på att en annan högre instans ska fatta beslut.

– Tanken är att pengarna ska räcka men det måste vi förstås följa upp. 

Så det ni gör är att skjuta ansvar och pengar till rektorerna?

– Jag skulle säga att rektorn nu får de befogenheter som följer med det ansvar som rektor har enligt skollagen.

Har rektorerna kompetens och kunskap för att klara det arbetet?

– Jag har förstått att många har ifrågasatt just det, bland annat vårdnadshavare till barn som har särskilda behov. Det kan vara så att det kommer att krävs kompetensutveckling för rektorer, det får tiden utvisa. Samtidigt är det rektorerna som redan nu skriver ansökningar om särskilt stöd. Och på många skolor i kommuner är man duktiga på inkludering redan idag.

Det lärarna vill veta är vilka resurser de kan räkna med i klassrummet.

– Det är upp till rektor att organisera arbetet på sin skola. Det är den utveckling vi vill gå åt. Men det kan till exempel handla om att ta hjälp från specialpedagoger som kan ge verktygen för hur man kan jobba med de här eleverna.

Vad säger du till dem som är oroade, föräldrar och lärare, som undrar hur det ska bli?

– Jag har full förståelse för att det skapar oro när man gör förändringar. Men vi gör ju de här förändringarna för att det ska leda till förbättringar för eleverna.

Finns det inte en risk, när riktade pengar hamnar i en allmän pott, att pengar går till något annat än att stärka arbetet med särskilt stöd?

– Jag skulle säga att rektorerna nu får ett tydligare ansvar att ge varje barn det stöd de behöver inom ramen för sin totala budget.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm