annika_eclund
Politik

”Jag tror inte på inkludering till varje pris”

KD:s Annika Eclund tycker att alltför stort fokus på utredningar och inkludering i skolan leder till att barnens individuella behov glöms bort. Nu vill hon se en lagändring.

Enligt skollagen ska alla elever få det stöd som behövs för att de ska kunna nå kunskapskraven. Samtidigt ska särskilda stödinsatser föregås av en utredning.  Annika Eclund, skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, menar att en övernitisk skolinspektion i kombination med en generell önskan inom skolan att alla elever ska delta i samma undervisning gör att många elever inte får det stöd de har rätt till.

– Man är så rädd för att stigmatisera elever genom att peka ut dem som annorlunda. Men den verkliga stigmatiseringen sker genom att vi har ett system där man måste utredas. Att få stöd av speciallärare skulle inte behöva vara något märkvärdigt. Alla kan behöva stöd någon gång och en speciallärare som är till för alla är det inget konstigt med. I Finland sätter man in en speciallärare så fort man misstänker att någon riskerar att inte klara ett moment. Vi behöver lika mycket speciallärarkompetens i våra skolor, säger hon.

Men det är ju brist på speciallärare redan idag?

– Det är därför Kristdemokraterna föreslår ett speciallärarlyft där man får lön för att utbilda sig.  Det räcker inte att utöka antalet platser på utbildningen, vi måste ge dem incitament att söka.

Begreppet inkludering definieras kort i Specialpedagogiska skolmyndighetens forskningsrapport ”Inkluderande skola” såhär: ”Inkludering är att helheten ska anpassa sig till delarna medan integrering är att delarna ska anpassa sig till helheten.”

Men Annika Eclund tycker att det i praktiken har kommit att betyda ”samma för alla” utan större hänsyn till individuella behov.

– Eleverna behöver det stöd som fungerar bäst utifrån deras förutsättningar, och för en del kan det betyda att de behöver lämna klassen då och då. Jag tror inte på inkludering till varje pris, säger hon.

Är det verkligen inkludering till varje pris som gäller idag?

– Ja. Skolinspektionen har till exempel tvingat resursskolor att lägga ner, trots att lärare, elever och föräldrar var överrens om att det var den bästa lösningen. De gör en väldigt stel och rigid tolkning av lagen. Om det finns så kallade särskilda skäl ska man få placera en elev i en speciell undervisningsgrupp, men det är som att inkludering står över det.

Enligt Annika Eclund efterlevs inte lagen såsom Skolinspektionen tolkar den.

– I praktiken finns ju faktiskt olika grupper ute på skolorna ändå, när lärare skapar egna undervisningsgrupper: en för de med läs- och skrivsvårigheter, en för de som har svårt att sitta still och så vidare. Men man känner att man bryter mot lagen. Vi behöver få till en ny lag.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm