hans_manadslon
Granskning

Sveriges högst betalde förstelärare är – en vd

Sveriges högst avlönade förstelärare är – en vd. Det visar Skolvärldens granskning av Sveriges samtliga förstelärares löner.
– De här pengarna är avsedda för lärare som inte är lönesättande chefer, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

De har högsta lönerna i Sverige
  • Sveriges högst betalde förstelärare är vd för samma friskola där han arbetar som lärare. Han har en månadslön på 75 300.
  • Nummer två på listan är en kvinna i Västra Götaland som tjänar 59 500. 
  • Trea är en kvinna i Stockholm som tjänar 56 670.

Här är hela listan över Sveriges bäst betalda förstelärare och lektorer, i riket och i landets största kommuner.

För några veckor sedan lade regeringens särskilde utredare Björn Åstrand fram förslag på hur karriärlärarreformen kan byggas ut till ett professions­program för lärare.

– Vi hoppas att det nya professions­programmets förslag genomförs, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.
– Det handlar bland annat om att premie­ra erfarenhet, att meriteringen görs av någon slags nationell funktion (det vill säga inte av rektor på skolan) utifrån nationella kriterier och att lärare själva kan avgöra om man vill meritera sig eller inte.

Sedan 2013 kan särskilt yrkesskickliga och legitimerade lärare bli förstelärare. Staten  finansierar en höjning av månadslönen för den som utses till förstelärare med i genom­ snitt 5 000 kronor per förstelärare och skol­ huvudman. Om det på en skola  finns  flera förstelärare, får deras individuella tillägg variera så länge genomsnittet är 5 000 kro­nor per månad.

De offentligt anställda förstelärarna tjänade i höstas i genomsnitt cirka 41 500 kronor i månaden. De privatanställda förstelärarna hade i genomsnitt ett par tusen kronor mindre i lön.Skolvärlden har granskat lönerna för de 15 372 lärare som höstterminen 2017, enligt Skolverket, hade förstelärartillägg:

  • En genomgång av förstelärarlönerna i Sveriges största kommuner visar att lärarna i Stockholm tjänade mest. På andra plats i löneligan kom förstelärarna i Malmö och på tredje plats lärarna i Linköping.
  • Sveriges äldste förstelärare, en man i 70-­årsåldern, hade i höstas en lön på 38 994 kronor. Sveriges yngste förstelärare, en 25­-årig man, tjänade 36 200 kronor.
  • Den sämst avlönade försteläraren tjä­nade i höstas 28 920 kronor i månaden.

Här är listan över Sveriges bäst betalda förstelärare och lektorer, i riket och i landets största kommuner.

Pengarna är avsedda för lärare som inte är lönesättande chefer.

Högst lön av Sveriges förstelärare hade en 57 årig man i Östergötland, med bland annat teknik, fysik och matematik i sin behörighet. Men samtidigt som han lyfter förstelärar­tillägget – är han vd för samma friskola där han arbetar som lärare.

Hans månadslön: 75 300 kronor.

När Skolvärlden gjorde en liknande granskning förra året visade det sig att även då var Sveriges högst avlönade förstelärare en skolchef – Alexander Tornberg som var rektor på Laboraskolan i Hylte.

Enligt Skolverket ska en lärare med karriärtjänst – förstelärare eller lektor – i huvudsak arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisning. Det innebär minst 50 procent av arbetstiden.

– Jag arbetar ungefär halvtid som lärare, säger vd:n som vill vara anonym.

Han berättar att han i höstas utsågs till förstelärare, en av fem på skolan.

– Vi hade inte några förstelärare dess­förinnan.

Varför utsågs du till förstelärare?

– För att jag, som lärare, bland annat har fått ett utvecklingsansvar för vår innova­tionsdel. Under det här läsåret undervisar jag styvt halvtid. I sommar lämnar jag över vd–­skapet och kommer därefter arbeta som lärare på heltid.

Vem bestämde vilka som skulle utses till förstelärare på din skola?

– Det är en bedömning som skolledning­ en, som består av rektorerna, har gjort.

Ingår du som vd i skolledningen?

– Nej. Det är rektor som leder skolan, jag är vd för bolaget och lärare på skolan.

På skolans hemsida presenteras däremot vd:n under rubriken ”ledning”, tillsam­mans med rektorerna.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forsk­ning, säger att syftet med den så kallade karriärtjänstereformen inte är att skol­direktörer eller rektorer ska få del av förste­ lärartillägget.

– Avsikten är att få en tydligare professi­ons­– och löneutveckling för våra lärare. De här pengarna är avsedda för lärare som inte är lönesättande chefer. Det handlar om att göra läraryrket attraktivt.

Kommentera