rast_skola_klassmentorer

Lärarna på skolan rapporterar om en lugnare arbetsmiljö efter satsningen på klassmentorer. Personen på bilden har inget med innehållet i texten att göra.

Arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö förbättrades med klassmentorer

Satsningen på klassmentorer har stärkt lärarnas arbetssituation på Norrängsskolan. 
Nu vittnar personalen om bättre arbetsmiljö, mer tid till återhämtning och mindre stress.
– Vi får fokusera mer på undervisningen nu, säger läraren Sofie Halvarsson.

Under de senaste åren har Norrängsskolan (F-6) i Lycksele kommun haft svårt med att rekrytera lärare till verksamheten. Den bekymmersamma situationen ledde till en hög arbetsbelastning för de anställda lärarna på skolan – och antalet sjukskrivningar och uppsägningar ökade. 

Ledningen på skolan insåg att det var läge för en omorganisation för att bryta den ohållbara situationen. Därför konstruerade rektorn, tillsammans med skolans personal, en ny organisation där man införde den nya personalkategorin klassmentorer.

Totalt anställdes 12 klassmentorer för att underlätta för lärarna inför läsåret 2017/2018. Men redan nu har man kunnat se att satsningen har gett resultat. En ny rapport från Umeå universitet, som har följt projektet sedan starten, visar att lärarnas arbetsmiljö har förbättrats.

Lärarna på skolan rapporterar om en lugnare arbetsmiljö där de upplever sig mer produktiva, mindre stressade och sjuka – samt att de har lägre krav men mer stöd och bättre förutsägbarhet i arbetet. 

Sofie Halvarsson arbetar som ämneslärare i årskurs 5 på Norrängsskolan och hon tycker att införandet av den nya personalkategorin har fungerat bra hittills.

– Man vet aldrig när man gör en sådan här stor organisationsförändring hur det ska fungera i slutändan. Nu har vi gjort det här under en tid och jag tycker att det har gått väldigt bra, säger Sofie Halvarsson.

Hon menar att lärarna på skolan har får betydligt mindre uppgifter att utföra sedan lanseringen och därför finns det möjlighet att fokusera på undervisningen.  

– Det har blivit mer sociala frågor som man måste jobba med inom skolan i dag, och det beror på samhällsförändringarna. Men det tar tid från lärarnas undervisning. Men nu finns det en person som bara jobbar inom det här områdena och kan hjälpa oss, säger Sofie Halvarsson.

Klassmentorerna har till uppgift att ta hand om tryggheten, den sociala samhörigheten och värderingarna i klassen och följer sin klass hela dagen på raster och på fritids. Därmed kan lärarna ägna sig åt sin pedagogiska uppgift. 

– Som ett exempel kanske har jag två elever som haft en konflikt på en rast så kan klassmentorn reda ut det inträffade, medan jag i lugn och ro kan starta igång lektionen med de övriga i klassen. Klassmentorerna har gett mig mer tid att planera och lägga upp undervisningen, säger Sofie Halvarsson.

Ett orosmoment när man inför en ny personalkategori på en skola kan vara att det uppstår slitningar mellan klassmentorns och lärarens olika roller, vilket i sin tur kan framkalla osäkerhet hos elever och personal.

– Det är något jag tar på största allvar och som vi nu arbetar med att vidareutveckla genom både utbildning och reflekterande samtal i grupp. Samtidigt är det så att den nya organisationen har gjort skolans utvecklingsbehov synliga för mig på ett helt annat sätt än tidigare. Jag är mer av pedagogisk ledare nu än innan vi införde klassmentorer, säger skolans rektor Helena Tellström, i ett pressmeddelande. 

Men Sofie Halvarsson tror att fler skolor i landet skulle må bra av att införa klassmentorer i verksamheten.

– Jag har aldrig jobbat så lite som jag har gjort de här senaste åren. Som lärare är du oftast van med att du kommer till jobbet lite tidigare än vad du behöver och hemma behöver man kanske rätta prov och sådan som du inte har tid med under dagen. Nu ryms allt under ordinarie arbetstid, säger hon och tillägger:

– Det här är ett sätt att få lärarnas arbetsmiljö att bli bättre. Så visst är det här ett bra sätt att behålla de lärare som redan finns.

Satsningen på skolan har enligt rapporten inte lett till några ökade kostnader, utan Lycksele kommun har använt sig av befintliga resurser som man har omfördelat.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm