stress

Grundskollärarna i Malmö är stressade.

Arbetsmiljö

Lärarprotest mot övernitiska dokumentationskrav

Digitala matriser leder till dubbelarbete och krockar med Skolverkets allmänna råd, enligt LR Malmö.
– Det rör sig om tusentals klick, säger biträdande kommunombud Andreas Lindahl.

70 procent av grundskollärarna i Malmö stad anser att införandet av den digitala plattformen Infomentor har lett till ökad arbetsbelastning. Det visar Lärarnas Riksförbunds lokala arbetsmiljöundersökning från september 2020.

Problemet är framför allt om de matriser där lärarna ska kryssa för hur varje elev ligger till bedömningsmässigt i varje del av ett ämne. En aktivitet som Andreas Lindahl på LR menar är föga meningsfull för lärarna.

– Det står uttryckligen i Skolverkets allmänna råd om betyg och bedömning att matriser kan leda till onödig dokumentation. En lärare använder många typer av bedömningsunderlag i sin helhetsbedömning av en elevs nivå. Det är svårt att få ner det i en bedömningsmatris, säger han.

Tanken är att systemet ska underlätta för föräldrar och elever att själva hålla koll på hur det går i skolan, men Andreas Lindahl menar att matriserna varken gagnar lärare, elever eller föräldrar.

– Det finns en stor okunskap bland föräldrarna hur man ska tolka och använda de här klicken. Så vi måste ändå in och förklara, och ha den kommunikationen med våra elevers förädlar som vi alltid haft. Så systemet tar inte bort något moment, det bara adderar, säger han.

Det tar väldigt mycket tid och kraft

Det var 2018 som Malmö stad införde Infomentor på samtliga 80 grundskolor i kommunen. Då hade man inte frågat lärarna vad de ville ha ut av en digital plattform.

–  I grunden är Infomentor ett system för kommunikation med föräldrar och som sådant har det vissa poänger. Men det är inte ett system som hjälper föräldrar förstå hur bedömningen ser ut. Det tar väldigt mycket tid och kraft, men ger inte den önskade effekten, säger Andreas Lindahl.

LR har legat på förvaltningen för att få till en utvärdering av systemet. Någon sådan har än så länge inte genomförts, men den ska enligt förvaltningen komma tids nog. Vecka 42 träffar facket grundskoleförvaltningen för samtal om att se över riktlinjerna systemet. Andreas Lindahl hoppas att det kan bli mer hanterbart i framtiden.

– Vi hade gärna sett att man tar bort det helt. Men framför allt behöver man se över vad man vill med det här systemet. Från förvaltningens sida har man varit tydlig med att det ska avlasta lärarna, men det har det inte gjort. Tvärtom är det något som tillför stress, säger han.

Skolvärlden har sökt ansvarig på Malmö stads grundskoleförvaltning för kommentar.

Kommentera