studenter_forelasning3

Coronarestriktionerna försvårar lärarstudenternas praktik.

| Foto: Mostphotos
VFU

Lärarstudenter: Bristande corona-anpassning kan kosta oss vår examen

Hårda närvaroregler under VFU-perioden ligger fast trots restriktioner som tvingar studenter att stanna hemma – och i slutändan riskerar att missa examen.
– Det är befängt, säger LR:s studerandeordförande Rebecca Roth.

Lärarstudenter vid Luleå tekniska universitet som ska ut på sin sista praktik (VFU) befarar att de kan tvingas skjuta fram sin examen en termin. Under den tio veckor långa VFU-perioden får de bara vara frånvarande fem dagar. Blir det fler än så kan de tvingas göra om hela praktiken nästa termin, vilket innebär försenad examen, något Läraren.se var först med att rapportera.

André Häggström
André Häggström

Studenterna menar att risken att frånvaron blir högre än fem dagar är stor, med restriktioner som säger att man ska stanna hemma vid minsta förkylningssymptom och stanna hemma 48 timmar som symptomfri.

–  Vi vet ju alla vilka tider det är nu med covid. Trots det gör Luleå tekniska universitet inga förändringar i hur många dagar man får frånvara. Det blir en stress att veta att om jag blir sjuk så måste jag göra om min VFU, och då får jag inte någon examen och då får jag ingen legitimation och inget jobb. Vi skulle gå ut nu till våren, säger André Häggström som läser sista året på grundlärarprogrammet F-3 vid Luleå tekniska universitet.

Marco Modica Agnello är utbildningsledare för VFU vid Luleå tekniska universitet. Han bekräftar att femdagarsregeln alltjämt gäller, men menar samtidigt att lärosätet gör sitt bästa för att i samråd med studenter, skolverksamheter, handledare och kursansvariga hitta lösningar på problem som kan uppstå med frånvaro.

Marco Modica Agnello
Marco Modica Agnello

– Vi tar hänsyn till corona och det som händer i samhället. Femdagarsregeln står kvar, men därefter gör vi en individuell bedömning. Kursledare, handläggare och examinator bedömer om antalet dagar studenten varit borta kräver att VFU:n ska göras om i sin helhet, eller om det går att ta igen på annat vis, säger han till Skolvärlden.

Stämmer det inte att man måste gå om hela kursen om man missar fler än fem dagar?

– Femdagarsregeln är solklar och tydlig och gäller för alla. Men vi försöker hjälpa studenterna så långt det bara går. I de fall vi bedömer att det går att ta igen förlorade dagar så ges den möjligheten, säger Marco Modica Agnello.

Rebecca Roth, ordförande Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, säger att hon aldrig hört talas om något liknande på andra lärosäten.

Rebecca Roth
Rebecca Roth

– Det är befängt att lärosätet inte ändrar på sina rutiner. Vi befinner oss mitt i en brinnande pandemi som ökar igen. Under den här tiden så har man infört restriktioner på i princip alla arbetsplatser och skolor, men utifrån det här resonemanget kan man tro att Luleå tekniska universitet inte skulle vara påverkat av pandemin, säger hon.

Flera studenter på lärosätet har lyft frågan med de ansvariga, men de upplever inte att de tas på allvar.

– Vi känner att de inte lyssnar på oss, att de inte ser det här som ett problem. Flera av oss argumenterade emot, men man svarar att ”det är så här vi gör, vi har alltid gjort så här”.

Marco Modica Agnello känner inte igen att bilden att man inte lyssnar på studenterna.

– Vi har en dialog. Jag kan också tillägga att vår inställning att försöka hjälpa studenterna fortsätta studierna efter mer än fem dagars frånvaro inte är någonting nytt. Vi jobbade på samma sätt innan corona, säger han.

På grundlärarutbildningen mot F-3 vid Stockholms universitet resonerar man på liknande sätt, att man försöker hitta individuella lösningar i de fall en student har haft för mycket frånvaro under VFU. Dock med skillnaden att man höjt gränsen för acceptabel frånvaro. I extremfall kan en väldigt duktig student klara sig med att ha närvaro för halva tiden – alltså motsvarande fem veckor av tio istället för fem dagar.

Karin Boberg
Karin Boberg | Foto: Stockholms Universitet

– Det förutsätter naturligtvis att studenten nått alla förväntade resultat och gått igenom alla delar av kursen. Då kan kursansvarig i samråd med handledaren bortse från att man inte varit på plats alla dagar, säger Karin Boberg, VFU-studierektor vid Institutionen för språkdidaktik, som hanterar VFU för grundlärar- mot F-3 och språklärarutbildningarna vid Stockholms universitet.

Inte heller på Stockholms universitet kan man helt utesluta att studenter tvingas förlänga sin utbildning till följd av corona och restriktionerna.

– I våras gjorde vi snabbt generella och generösa riktlinjer för samtliga studenter och samtliga kurser. Då var det helt självklart att ingen skulle få förlängd utbildningstid. Nu är det inte lika självklart men vi gör en individuell bedömning och försöker göra allt för att våra studenter ska få gå vidare i utbildningen utan att behöva förlänga den, säger Karin Boberg.

André Häggström som läser sista året vid Luleå tekniska universitet hoppas fortfarande kunna ta sin examen nästa vår, men han känner sig inte säker.

– Det är bara exjobbet kvar efter VFU. Men risken finns ju att jag blir förkyld två gånger och då passerar jag gränsen. Även om du är borta sex dagar på slutet efter att ha gjort allt annat så kan du tvinga göra om alltihop. Det känns märkligt, säger han.

Kommentera