klassrumpengar

Långresa eller avbetalning till CSN? Den som tar lärarexamen på utsatt tid ska lockas med 70 000 kronor, menar Moderaterna.

Lärarutbildning

Lärarstudenter lockas med 70 000 kronor

Sjuttio tusen kronor för den som tar lärarexamen. Det är Moderaternas recept för att locka fler in i yrket.
– Det ska vara attraktivt att arbeta, inte att ta examen, säger Sara Svanlund, andre vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Sara Svanlund
Sara Svanlund

Fler måste bli lärare. Därför investerar Moderaterna 500 miljoner i sin budgetmotion i bonusar för den som tar examen inom ett bristyrke, inom avsedd tid.

Konkret betyder det 50 000 kronor för tre år, och 10 000 kronor för varje ytterligare termin för den som väljer att plugga till lärare eller sjuksköterska.

Förslaget har funnits uppe tidigare, under Alliansregeringen. Utredningen som gjordes 2009 slog fast att pengarna riskerade att gå till dem som ändå skulle välja att plugga till lärare.

Lärarnas Riksförbund gör tummen ner.

– Vi vill se en livslång satsning på högre lön och bättre arbetsmiljö, ett hållbart arbetsliv istället för kortsiktiga satsningar. Problemet för läraryrket är att det ska vara attraktivt att arbeta, inte att ta examen. Det finns många som har examen men inte arbetar som lärare och det är det vi behöver, säger Sara Svanlund, andre vice ordförande vid Lärarnas Riksförbund.

– Jag vill vara tydlig, man får se det här som en del i ett pussel för att förstärka läraryrket från olika håll. Vi vill också se intagningsprov för lärarstudenter och 50 procent mer lärarhandledda lektioner på lärarutbildningen, samtidigt som vi satsar på högre lön och bättre arbetsmiljö med mindre administration och arbetsro i klassrummet, säger Moderaternas skolpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall.

Miljöpartiets skolpolitiska talesperson Elisabet Knutsson ställer sig på samma sida.

– Alla utvärderingar visar att det inte fungerar. Bättre arbetsmiljö är viktigare så de lärare som finns i skolan stannar, säger hon.

Sara Svanlund tror att pengarna kan locka.

– Ur studenternas synvinkel är det mycket pengar, men ur ett livsperspektiv är det några månadslöner.

Kommentera