skolval_mimmi
Skolval

Lärarstudenterna vill slopa skolvalet

Ska skolvalet tas bort eller behållas?
För LR Studs ordförande Mimmi Rönnqvist är svaret enkelt.
– Regeringen måste slopa aktivt, fritt och obligatoriskt skolval, säger hon.

För några dagar sedan publicerade Mimmi Rönnqvist, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, en debattartikel på Dagens arena om det svenska skolvalet.

Budskapet var glasklart. Det fria skolvalet får inte bli obligatoriskt, det behöver väljas bort.

Skolvalet är något som LR Stud har varit kritiskt mot en längre tid och de anser inte att det skulle bli bättre om skolkommissionens förslag blev verklighet och skolvalet blev obligatoriskt. Ordföranden anser att dagens kösystem stänger ute de föräldrar som inte ställer barnen i kö samma dag de föds.

Det här är en fråga som LR Stud har jobbat med i flera år, och den kommer ständigt upp på deras konvent. I år gjorde man det ännu tydligare.

– Dagens kösystem skapar ojämlikheter eftersom barn inte kan välja sina föräldrar, och det är föräldrarna som måste välja åt sina egna barn. Alla föräldrar är inte lika insatta, säger Mimmi Rönnqvist.

– Men grundproblematiken är att föräldrar känner att de måste välja skola. Alla skolor ska vara lika bra och då skulle inte skolvalet behövas, för alla skolor ska hålla samma kvalitet. Det står uttryckligen i skollagen.

Alla föräldrar är inte lika insatta.

Skolkommissionens slutbetänkande presenterades för några veckor sedan och där var det tydligt var man stod i frågan om skolvalet – gör det obligatoriskt, och ta bort dagens kösystem.

– Jag tycker att vi måste följa Skolkommissionens råd om att slopa kösystemet i den svenska skolan. Men det räcker inte. Regeringen måste slopa aktivt, fritt och obligatoriskt skolval.

– Inom några år hoppas jag att skolvalet inte finns. Samt att vi i och med en statlig reglering av skolans finansiella behov har ett kompensatoriskt förhållningssätt och ger mer resurser till de skolorna i de områdena där det behövs, där kunskapsresultaten halkar efter.

Mimmi Rönnqvist var nyligen och besökte utbildningsminister Gustav Fridolin på utrikesdepartementet och då diskuterades just frågan om skolvalet.

– Fridolin ställer sig positiv till skolval. Han tog upp ett exempel på ungdomarna i Stockholms förorter som kan ta sig därifrån om de kan välja skola. Men då handlar det bara om ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Men tyvärr är det bara de som kan välja. Kösystemet skapar ett problem redan i förskolan, säger hon.

Så här säger Gustav Fridolin till Skolvärlden:

– När det gäller skolor som använder kö, alltså friskolor, så är skolkommissionens förslag att kötid helt ska avskaffas. Att man inte ska få använda kötid som urval. Sedan är Skolkommissionens förslag när det gäller kommunala skolor att närhetsprincipen ska vara grunden genom hela skolsystemet men att det i högstadiet ska kunna kompletteras med andra urvalsmetoder, säger han och tillägger:

– Grundproblemet i Sverige är att, och det visar all forskning, skolsegregationen i grunden bygger på en mycket stark och växande bostadssegregation. Ska vi knäcka skolsegregationen helt så måste vi också knäcka bostadssegregationen. Problemet på skolsidan är att vi i dag har urval, alltså när man väl väljer skola, som stärker bostadssegregationen – det är såklart orimligt. Vi ska ha ett skolvalsystem som möjliggör klassresor och motverkar segregationen. Inte förstärker, det är det kommissionen föreslår.

Annars kom den efterföljande debatten, efter att Skolkommissionen lämnat sitt slutbetänkande, mycket att handla om ordet lottning.

– Det var som att man plockade ut ordet lottning därför att det gick att göra det lite skämtsamt. Det kunde folk rasa över. Jan Björklund (Liberalernas partiledare, reds anm) gick ju ut och svingade direkt efter överlämningen. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Det hade varit betydligt bättre om han kunde se helheten i stället. Det är synd att Liberalerna hänger upp sig på ett av de få konkreta förslagen som presenterades, säger Mimmi.

Lottning kommer dock inte att införas. Gustav Fridolin säger till DN att det inte blir något förslag om lottning.

– Vi måste bryta segregationen, men kommissionens förslag om lottning är parlamentariskt dött och kommer inte att införas. Det finns ingen majoritet för det, säger han.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm