anna-maria_fjellman_skolval
Skolval

Ny forskning: Fria skolvalet försämrar likvärdigheten

Med det fria skolvalet har antalet gymnasieskolor och valmöjligheter exploderat. Men inte för alla – på landsbygden har skolor istället stängts ner och i utsatta områden nyttjas inte valmöjligheterna. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.  

Mellan 1997 och 2011 skedde en stor ökning av gymnasieskolor i Sverige – från 612 till 1004 stycken.

– Vi har mer gymnasieskolor än någonsin, så tekniskt sett borde vi ha ett förbättrat val för alla. Istället ser vi en förbättring för vissa, medan det för andra har skett en försämring, förklarar Anna-Maria Fjellman som i sin avhandling undersöker konsekvenserna av det fria skolvalet.  

– Man kan fråga sig hur skolvalet har realiserats och för vem. I Stockholmsområdets kommuner har man 70 till 80 skolor att välja mellan, så där är valmöjligheterna stora. Men i mindre kommuner och på gles- och landsbygden har valmöjligheterna minskat över tid och i 12 kommuner har man inte längre någon gymnasieskola överhuvudtaget.

Det innebär att elever i mindre kommuner och på gles- och landsbygden blir beroende av utbildningsutbudet i närliggande kommuner och att elever tvingas pendla längre väg för att kunna gå i skolan. Vilket enligt Fjellman är problematiskt ur ett likvärdighetsperspektiv.

– Elever ska ha tillgång till en utbildning var de än bor och så är det inte idag. Därför blir det konstigt att prata om det fria skolvalet när människor i flera av Sveriges kommuner inte har tillgång till ett val.

Men även i områden där det finns många gymnasieskolor att välja mellan finns det stora skillnader i vilka som utnyttjar det fria skolvalets möjligheter. Flickor utnyttjar skolvalet i högre grad än pojkar. Detsamma gäller för elever med svensk bakgrund kontra elever med utländsk bakgrund.

– Så även där det finns ett stort utbud av skolor utnyttjas inte det fria skolvalet av alla grupper, säger Anna-Maria Fjellman.

Här kan du läsa avhandlingen i sin helhet.

Kommentera