Grafik

Så segregerad är skolan i våra storstäder: Stockholm

Genom höjda löner vill Stockholm kommun locka kvalificerade lärare till de mest utsatta skolorna.
– Vi testar det nu i ett par områden, säger Lena Holmdahl som är utbildningsdirektör Stockholms stad.

Sedan 2008 har drygt 10 000 elever gått ut grundskolan i Stockholm utan att vara behöriga att studera vidare på gymnasiet.
– Under senare år ser vi dock en positiv tendens i Stockholm. Betygen stiger och resultatspridningen minskar. Men även om utvecklingen går åt rätt håll, är det fortfarande alldeles för stora skillnader mellan skolor.

Vad gör ni åt det?

– Det fria skolvalet och boendesegrationen är viktiga förklaringar till att skillnaderna har ökat. Vi ser till exempel hur elever med mycket goda studieresultat lämnar skolor som har störst utmaningar till förmån för andra skolor. Det är ofta elever som har engagerade föräldrar, säger Lena Holmdahl.
– Men det går inte att vända tillbaka utvecklingen. Vi får förhålla oss till den värld vi lever i och försöka hantera situationen på bästa möjliga sätt.

Hur då?

– Vi försöker utveckla mer heterogena elevsammansättningar. Under de senaste åren har vi till exempel fördelat nyanlända elever på fler högstadieskolor än vad vi gjorde tidigare. I dag går många av dem i skolor i innerstaden och närförorter, även om de bor i andra områden. 
– När vi bygger nya skolor försöker vi att placera dem mellan olika typer av områden för att stimulera en socialt mer blandad elevsammansättning. Vi har även ett långt gånget socioekonomiskt resursfördelningssystem. I vissa områden är skolpengen nästan är dubbelt så hög som i exempelvis innerstaden.

Lena Holmdahl berättar att Stockholm stad just nu testar att under ett år höja lönerna för behöriga lärare som arbetar i ett antal socialt utsatta områden.

– Vi vill ta reda på vilken betydelse lönen har för möjligheterna att rekrytera och att behålla behöriga lärare. 
– Vi har flera skolor i ytterområdena som fungerar otroligt bra. Gemensamt för dem är att de har ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete som fungerar på alla nivåer, att det finns en gemensam värdegrund på skolan, behöriga lärare och elevvårdsteam värda namnet.

*** 

Hur vill du öka andelen elever som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet och hur vill du öka likvärdigheten?

Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad:
– Genom att föra en politik där skolan prioriteras före skattesänkningar. Vi ska fortsätta ge mer resurser till skolorna med de tuffaste utmaningarna så att de kan ha en högre lärartäthet, en välutbyggd elevhälsa och stark skolledning. Skolan behöver inte fler experiment så som tidiga betyg och detaljstyrning. Dessa experiment ökar arbetskraven för lärarna och stressen för elever. Skolan behöver ges en ökad arbetsro och trygghet för såväl elever som personal.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm