Forskning

Läsbarhet låg prio vid läromedelsval

Faktorer som pris och läsbarhet är underordnat textinnehållet när lärare väljer läromedel, enligt en studie vid Göteborgs universitet. 

Professor Monica Reichenberg vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet har undersökt drygt 300 lärares val av läromedel.
Forskning visar att läsbarhet är viktig för att väcka elevernas nyfikenhet, men det väger inte tungt när valet görs. 

– Istället är det textinnehållet som väger tyngst vid lärarnas val av läromedel, följt av egen erfarenhet av läromedlet ifråga och med rekommendationer från kollegor på tredje plats, säger Monica Reichenberg i ett pressmeddelande.

Reklam och information förmedlad vid mässor har minst betydelse för lärarnas val.

Skolvärlden har tidigare skrivit om att lärarnas tid inte räcker till för att granska läromedel ordentligt.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm