John Steinberg

Ledarskapsexperten John Steinberg har flera råd till lärare som vill utveckla sin fjärrundervisning.

| Foto: Marcus Gustafsson och Shutterstock
Corona

Ledarskap på distans: ”Utmaning att fånga elevens intresse”

Att undervisa elever på distans ställer nya krav på landets lärare. John Steinberg, fil.dr i pedagogik, delar med sig av råd som kan vara behjälpliga för att lyckas med fjärrundervisningen.
– Det är extra viktigt och utmanande att fånga elevernas intresse, säger han.

John Steinberg
  • John Steinberg fil.dr i pedagogik, föreläsare och författare.
  • Han har tidigare arbetat som universitetslektor och som rektor. I dag är han konsult och föreläsare i sitt eget bolag, Steinbergs utbildning AB.
  • Han har skrivit ett femtiotal böcker inom skola, pedagogik, inlärning, värderingar, ledarskap och kommunikation.

Undervisning på distans under coronapandemin kräver inte bara mer av eleverna, även lärarna tvingas ställa om och anpassa sig.

Övergången från närundervisning har stressat och varit tuff för många lärare med återkommande teknikstrul och tvära kast till en ny undervisningsform.

John Steinberg, fil.dr i pedagogik, har en mångårig erfarenhet som föreläsare, utbildare och författare. I sin senaste bok belyser han kroppsspråkets tillgång och hur ett starkt ledarskap kan göra stor skillnad för arbetsron i undervisningen.

Det här är områden som han tror kommer att vara extra viktiga och bidra till att hjälpa lärare i fjärrundervisningen.

Det ökar elevernas motivation.

– Jag vet att fjärrundervisningen är och kommer att vara riktigt utmanande för många lärare. Det kräver mycket men ett råd som kan vara behjälpligt är att tänka lite extra på hur man presenterar sig själv och uppfattas över distans, säger han.

Hur man står, rörelsemönster framför datorskärmen och hur man positionerar sig i bild – allt har betydelse för hur eleverna bildar sig en uppfattning om vem du är, vad du vill och om det går att samarbeta med läraren, berättar John Steinberg.

– Det är extra viktigt och att fånga elevernas intresse. Tänk på vilket avstånd du har till datorn när du håller i fjärrlektionen, jag rekommenderar att synas ståendes i halvbild. Det är även bra om händerna är synliga så att gester kan betona det som sägs. Jag har sett hur några bara visar sitt ansikte framför skärmen, det tycker jag man ska undvika.

Även rösten blir en viktig pusselbit. Här uppmanar han lärare att koppla på sin inre ”radioröst” i samband med fjärrundervisningen.

– Ett tips är att studera bitar som rytm i språket, hur du använder pauser, intonation och ögonen – precis som ett nyhetsankare. Här är även dramaturgin en viktig nyckel för att skapa intresse.

En annan viktig nyckel för att nå framgång i fjärrundervisning är uppföljningsarbetet.

– Om du inte kan administrera ditt eget liv är det lätt att komma efter och att man då ger upp. Därför är det extra viktigt att ha stenkoll på eleverna, med hjälp av uppföljningar, säger han och tillägger:

– Eleverna måste känna att ”det här är en lärare som vet vad vi gör”. Det kan kräva extra samtal eller uppföljningar före och efter lektionen. Det kommer tära på lärarens tid och energi, men det är extra viktigt nu för att eleverna inte ska falla bort.

Förutom att ha infrastrukturen på plats – det vill säga frågor som rör teknik, uppkoppling och schema – så handlar nästa fas om att strukturera lektionen så att den är intressant.

– Många lärare glömmer tyvärr bort berättarkonsten när man bedriver undervisning på distans. Man lutar sig i stället för mycket mot arbetsblad, inlämningsuppgifter och Youtube-inspirerade lektioner. Dessa upplägg i all ära, men jag tror att det är viktigare än någonsin att arbeta med berättarkonsten och på så sätt fånga in och knyta an.

Detta leder till att lektionerna blir mer intressanta och då tappar man inte attraktionskraft, menar han.

– Det ökar elevernas motivation. Det är svårare att fånga in alla elever på distans och därför är de här punkterna extra viktiga.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm