Annons
Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare på Teskedsorden, och Olle Linton, grundare av Lärare mot rasism.

”Likabehandlingsarbetet får aldrig nedprioriteras”

Publicerad 21 februari 2020

Relaterat

Debatt ”Konsekvenserna av att inte arbeta systematiskt med likabehandlingen kan på lång sikt vara förödande för samhället och katastrofala för de enskilda individer som utsätts”, skriver Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare på Teskedsorden, och Olle Linton, grundare av Lärare mot rasism.

När vi häromdagen läste artikeln i Skolvärlden om studien som gjorts gällande likabehandlingsarbetet i skolan blev vi inte förvånade. I korthet visar forskningen att likabehandlingsarbetet nedprioriteras av rektorer eftersom de anser sig tvingade att prioritera kunskapsuppdraget högre än den sociala uppdraget. Något som är helt oacceptabelt.

Greta Lindberg, filosofie doktor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet, som har gjort studien hade förväntat sig större likvärdighet i utformningen av likabehandlingsarbetet mellan verksamheterna. Detta mot bakgrund av att skolorna i studien ingår i samma skolorganisation med en gemensam huvudman.

Hon kunde också se en stor variation i kunskap om uppdraget och kompetensen i arbete mellan skolorna och tolkade detta som att likabehandlingsarbetet inte har prioriterats i organisationen. 

Vi menar att det finns en utbredd oförmåga, eller i värsta fall ovilja att ta itu med detta inom den svenska skolan. Orsakerna till detta kan naturligtvis bero på ett politiskt klimat där starka krafter väljer bort eller motsätter sig skolans värdegrund. Vidare är ett stort problem även okunskap i frågorna. 

För att i så stor utsträckning som möjligt undvika konflikten mellan likabehandlingsuppdraget och kunskapsuppdraget måste rektorerna få avlastning i det arbetet. Det är en oerhört viktig uppgift som under inga omständigheter får stå tillbaka. Vi ser en utveckling av en stigande antisemitism, normalisering av rasism och en ökning av hatbrott. Detta måste skolan vara med och motverka. 

När Teskedsorden i och med arbetet med appen Reality Check djupintervjuade elever på gymnasienivå om deras upplevelser av diskriminering och trakasserier i skolan blev det tydligt att det är en lång väg kvar att gå innan alla elever känner sig trygga. Vi fick höra berättelser från barn som fått fler revben knäckta i misshandel på skolgården på grund av sitt romska ursprung, om samer som återkommande blir kallade med kränkande tilltalsord och judiska elever som själva får sudda bort hakkors på sina skolbänkar. 

Det eleverna främst önskade sig av skolpersonalen var att 1) de skulle stå på den utsattas sida, 2) att vuxna på skolan skulle våga säga ifrån när någon behandlas dåligt och att 3) både elever och skolpersonal får mycket mer kunskap i de här frågorna. 

I och med skolans redan pressade tid och resurser kan vi förstå att alla inte kan ha kompetens på alla områden, men att låta åtminstone en ur skolans eller skolområdets personal fungera som kunskapsbank och rådgivare, i förebyggande men också åtgärdande syfte, känns inte som orimligt. Något vi också sett positiva exempel på, till exempel genom att delar av personalen har fått sina tjänster omformade för att kunna arbeta specifikt med värdegrunder, för att kunna avlasta rektorn och slippa nedprioritera likabehandlingsarbetet. I vissa fall har det ingått i tjänsten att också vara värdegrundspedagog och i andra fall har försteläraretjänsten använts för just detta. Precis som det går att vara förstelärare i svenska går det också fint att vara förestelärare i värdegrund. 

Men trots goda exempel är det i dagsläget allt för vanligt att lotten för likabehandlingsarbetet faller på ett fåtal eldsjälar vilka förväntas hantera i artikeln exemplifierade situationer mer eller mindre utanför sin tjänst, i regel utan stöd från vare sig ledning eller kollegor. Att detta inte är hållbart är uppenbart, och något beslutfattare måste ändra på.

Vi vill se att fler skolor tar in extern hjälp för kompetenshöjning inom likabehandling i den utsträckning de borde. Oavsett skäl till att detta inte prioriteras är det helt nödvändigt. Både för eleverna men också som ett sätt för rektorn att få avlastning i arbetet när fler i personalen har kunskapen och får mandat att arbeta med frågan. Vi vill också se att den kompetens som finns inom skolan, inte sällan hos engagerade eldsjälar, lyfts fram och premieras.

Konsekvenserna av att inte arbeta systematiskt med likabehandlingen kan på lång sikt vara förödande för samhället och katastrofala för de enskilda individer som utsätts.

Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare för Teskedsorden
Olle Linton, grundare av nätverket Lärare mot rasism

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons