Annons
Foto: Erik Nylund

Likvärdighet: ”Snart har vi två parallella skolsystem”

Publicerad 23 januari 2020

Relaterat

Flera av punkterna i januariavtalet handlar om skolan. Men inte om den växande segregationen som tillsammans med lärarbristen, den bristande likvärdigheten och nedskärningarna är en av den svenska skolans ödesfrågor.
– Tyvärr är segregationen oberörbar i dagens politiska klimat, vilket är mycket bekymmersamt, säger skolexperten Per Kornhall.

Författaren och skolexperten Per Kornhall, som tidigare bland annat arbetat som undervisningsråd på Skolverket, berättar att han är kluven till januariavtalets skoldel.

– En del av punkterna är både rimliga, viktiga och bra och bygger på god kunskap och forskning. Ett sådant exempel är att övergå till ämnesbetyg på gymnasiet. Andra är inte alls genomtänkta. Bitvis är januariavtalet en önskelista som har accepterats under nattmangel eller något liknande.

– Jag skulle önska mig att beslut om förändringar i skolan togs fram på annat sätt än genom den här typen av önskelistor.

Per Kornhall.Per Kornhall säger att det mest intressanta i januariavtalet är punkten om att det ska tas fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan.

– Det har förflyttat frågan på ett väldigt dramatiskt sätt. Samtidigt finns det andra delar i överenskommelsen som är mycket märkliga. En sådan är skrivningen om att ”inkluderingstanken har gått för långt”. Vad menar man med det? Vi har undertecknat internationella konventioner om inkludering. Dessutom är det en grundläggande tanke i ett demokratiskt samhälle att vi ska kunna vistas i samma rum. 

Vad är det som saknas?

– Etableringsfriheten för friskolor och segregationsproblematiken. Trots att en massa experter, myndigheter och organisationer har lyft fram segregationen som en av de absolut viktigaste frågorna, är den oberörbar i dagens politiska klimat och det är mycket bekymmersamt.

– Snart måste man börja bli intresserad av det verkliga tillståndet i Skolsverige i stället för att fortsätta att leva i ideologiska drömmar.

Även docent Helena Holmlund vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) lyfter fram skolsegregationen som en mycket viktig framtidsfråga.

– Vill vi att skolan ska vara en mötesplats för barn från olika bakgrund, miljöer, förutsättningar och erfarenheter måste man göra en översyn av hur fördelningen av skolplatser går till. De urvalsgrunder som finns i dag, med närhetsprincip och kötid, leder till en segregerad skola.

– Urvalsgrunder kan ändras i takt med att samhället förändras. Det finns många internationella erfarenheter och exempel att titta på när det gäller att skapa urvalsgrunder som ger en mer blandad skola. 

Det var många som blev upprymda när resultatet av Pisa 2018 presenterades i början av december förra året. Utbildningsminister Anna Ekström (S), till exempel, beskrev dagen som en glädjens dag.

– Jag är så glad för alla elever, lärare och rektorer som har kämpat och lyckats höja resultaten i alla de här ämnena. De ska vara stolta i dag, sa hon. 

Utan tvekan har resultaten vänt uppåt i Pisa. De svenska resultaten i läsförståelse, matematik och naturvetenskap, som är det som Pisa mäter, är nu tillbaka på samma nivåer som 2006, det vill säga innan nedgången började och över OECD-genomsnittet.

Men Pisa 2018 visar också:

  • Jämfört med Pisa 2015 har spridningen mellan hög- och lågpresterande elever i läsförståelse ökat.
  • Elever med utländsk bakgrund uppnår i genomsnitt sämre resultat än elever med inhemsk bakgrund, även om man tar man hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund och enskilda skolors socioekonomiska sammansättning.
  • Resultatskillnaderna mellan elever med inhemsk bakgrund och elever med utländsk bakgrund är större i Sverige än i övriga OECD.  
  • Det svenska skolsystemet är mindre likvärdigt än skolsystemen i de övriga nordiska länderna.
  • Elever som går i skolor med en mindre gynnsam socioekonomisk elevsammansättning riskerar att få sämre undervisning. 
  • Rektorer i svenska skolor med en mindre gynnsam elevsammansättning uppger i Pisa-enkäten att de har större problem med lärarrekrytering och lärares kompetens och förutsättningar än kollegor i andra skolor. Andelen behöriga lärare är också lägre på dessa skolor. 

Vilket annat land som helst hade gjort något åt skolans likvärdighetsproblem.

På grund av en stor andel nyanlända var det i Pisa 2018 en betydligt större andel elever i Sverige som exkluderades från att delta i undersökningen jämfört med tidigare mätningar.

– Att vi enligt Pisa 2018 har stora likvärdighetsproblem trots att en relativt stor grupp elever tagits bort från undersökningen innebär att de verkliga problemen är ännu större. Det här är ju elever som finns i den svenska skolan, säger skolexperten Per Kornhall.

– Den svenska skolans likvärdighetsproblem har varit kända länge. Vilket annat land som helst hade gjort något åt dem. Men i och med att vi har släppt kontrollen över skolan i så stor utsträckning som vi har gjort, har vi inget att skruva på längre.

Häromåret fick Björn Åstrand regeringens uppdrag att ta fram förslag på hur det svenska skolsystemet ska kunna bli mer likvärdigt ”genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”. Förslagen ska presenteras om några månader.

– Det måste bland annat till en tydligare statlig finansiering och styrning som säkerställer att skolor i utsatta områden får förutsättningar att genomföra en med andra skolor likvärdig undervisning, säger Per Kornhall. 

I de större städernas förortsområden?

– Ja, men det handlar också om mindre kommuner som Fagersta, Hultsfred och andra som kan ha 30–40 procent nyanlända elever i sina skolor. De kommunerna har inte muskler att svara upp till de utmaningar som de har fått på grund av nationella regler kring invandring, säger Per Kornhall. 

Han menar att även det fria skolvalet behöver förändras för att segregationen ska minska och likvärdigheten öka.

– Ska vi ha kvar skolvalet måste det bli ett bättre system än vad vi har i dag. Även friskolornas etableringsfrihet behöver ses över.

Det innebär i praktiken olikvärdiga villkor.

Helena Holmlund, IFAU.Forskaren Helena Holmlund vid IFAU tror att frågan om skolans finansiering kommer att öka i betydelse, inte minst ur likvärdighetshänseende.

– Det blir allt tydligare att kommunerna har olika ekonomiska förutsättningar, men också att det skiljer hur man fördelar pengar och i vilken omfattning man vill omfördela och kompensera svagare skolor. 

– Till det ska läggas att dagens system med olika statsbidrag som kommunerna kan söka gynnar kommuner som har en infrastruktur som gör att man klarar av att söka bidragen eller som själva kan vara med och delfinansiera olika satsningar, vilket ofta krävs för att få del av pengarna.

Enligt januariavtalet ska det råda lika villkor för privat och offentligt drivna skolor.

– Det innebär i praktiken olikvärdiga villkor eftersom kommunerna har helt andra skyldigheter än friskolorna, till exempel när det gäller att ta över friskolornas elever om en friskola går i konkurs eller elever väljer att sluta, säger Marcus Larsson på tankesmedjan Balans.

Vad bör man göra?

– Hela styrsystemet behöver förändras. Vi har fått en marknadsskola med elever och föräldrar som kunder. Friskolor försöker hitta olika sätt att locka till sig elever som är mindre resurskrävande. Snart kommer vi att ha två parallella skolsystem om vi låter detta ha sin gång. Ett system för de som är insatta, pålästa och klarar av ett tuffare tempo och ett för övriga, säger Marcus Larsson.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Debatt

”Förnyad LAS är inget hot mot legitimerade lärare”

Debatt

"Är det någonting vi lärare behöver så är det en rörligare arbetsmarknad. Endast så kan sämre arbetsgivare straffas ut", skriver debattören. 

Kommentera

”Vilket värde har vår värdegrund?”

Debatt

”Att undervisa i enlighet med den värdegrund som gäller enligt svensk läroplan har blivit problematiskt.”

Kommentera
Annons
Annons
Annons

Elev begär ut gamla prov – lärare beordras leta fram dem

Sekretesslagstiftning

Åtta lärare i Göteborg har beordrats lämna ut alla prov de använt de senaste fem åren.
– Problematiskt att det räknas som offentlig uppgift, säger LR-ombudet Gabriella Bengtsberg.

Debatt

”Satsning på lärlingsutbildning kan minska gängkriminaliteten”

Debatt

”Med hjälp av yrkesutbildning kan vi pressa ner ungdomsarbetslösheten och underlätta integrationen”, skriver Susanne Christenson och Paula Hammerskog på AcadeMedia.

Kommentera
Annons
Annons
Vuxenutbildning

LR kräver bättre arbetsvillkor för vuxenlärare

Komvux

"Sverige är beroende av en befolkning med höga kunskaper."

Annons

Skyddsombudens dag: ”Är det nästan varje dag”

Skyddsombudens dag

Örebros huvudskyddsombud Carin Arnesson upplever att skyddsombuden varit extra uppskattade just nu.

Studie: ”Vad får lärare och elever ut av ämnesintegrering?”

Forskning

”Vinsterna är många med ämnesintegrering.”

Blogg

Skytte: ”Skickliga lärare ska inte till förorterna – de är redan där”

Blogg

”En skicklig lärare i innerstan blir inte skicklig per automatik i orten.”

Hot och våld mot lärare

Facket om ökade skolvåldet: ”Behövs mer stöd”

Våld mot lärare

Ombuden är överens – krävs ytterligare resurser. 

Anställningstrygghet

LR: Därför säger vi nej till las-förslaget

Las

Båda lärarfacken gör som LO och säger nej till las-förslaget.

Lärarstudent

Allvarlig trend på Gotland – bara två lärarstudenter går kvar

Student

Lärarstudenterna på Gotland blir färre och färre. 

Läraren: ”Det går inte alls att hålla avstånd”

Corona

”Rekommendationerna efterlevs definitivt inte.”

 

Lärarmordet i Frankrike

Efter lärarmordet i Frankrike: Kommer förena kåren

Utrikes

I fredags mördades läraren Samuel Paty.

Svensk skola dålig på att kompensera för socioekonomisk bakgrund

Likvärdighet

Elevers socioekonomiska bakgrund påverkar skolresultaten mer i Sverige än EU-genomsnittet, visar ny rapport.

skolverkets lägesbedömning

Skolverkets varning i bedömning av skolan

Arbetsmiljö

"Äntligen har man förstått att det kommunala självstyret har gått alldeles för långt."

Anna Ekström: ”Viktigt att bryta negativ utveckling”

Arbetsmiljö

Utbildningsministern välkomnar Skolverkets förslag om ökad statlig närvaro.

Därför är jag besviken på Skolverkets lägesbedömning

Blogg

Så här skulle Per Kornhall vilja att Skolverket skrev i stället.

coronaviruset

Forskare: Hälften hade undvikit smitta om högstadiet stängt

Corona

Hälften så många högstadielärare skulle ha smittats och blivit allvarligt sjuka om även högstadiet hade stängt i våras, enligt en ny studie.

Debatt

”Skolkoncerner får för stor skolpeng”

Debatt

”Vi vill att alla elever ska få utvecklas och lyckas oavsett förutsättningar, men privata vinstdrivande företag kommer alltid ha som främsta mål att öka sin vinst”, skriver debattörerna.

Kommentera

”Öka kunskapen om språkstörning i skolan”

Debatt

Språkstörningen påverkar inlärning och förståelse i alla skolämnen och kan även ge negativa effekter på socialt samspel, skriver debattörerna. 

Kommentera
Hot och våld mot lärare

Förälder tog stryptag på lärare – döms för våld mot tjänsteman

Våld mot lärare

Tidigiare friad pappa döms efter betygsdispyt: ”Allt annat hade varit en katastrof.”

Lärarna: Personalbrist grunden till våldsdåden på våra skolor

Hot och våld

Efter flera våldsamma händelser på högstadieskolor i Östersund pekar lärarna ut nedskärningar i personal som grundproblemet.

Läraren: ”Metoden är underordnad vår roll”

Undervisningsmetod

Hur man som lärare hanterar en undervisningsmetod är betydligt viktigare än valet av metod enligt läraren Svante Holmberg.

”Varför får inte de äldre barnen del av regeringens läsmiljoner?”

Debatt

Regeringens årliga satsning på läsning är bra men lämnar också en del frågetecken. Och varför sitter inga lärare med i läsrådet? Det skriver läraren Karin Herlitz.

Kommentera

Överskott på 27 miljoner – men skolan förlorar 40 lärartjänster

Nedskärningar

Sparåtgärderna i Lund grundskolor har gått så långt att det nu finns ett överskott på 27 miljoner kronor. Samtidigt har lärarna, lärar- och elevassistenterna blivit färre, och eleverna fler.

Kartläggning ska ge fler behöriga lärare

Legitimation 

En av tre grundskollärare i Norrköping saknar behörighet: ”Det är katastrof. Gör man inget radikalt kommer det att bli sämre”

Ny studie: Talängsliga elever skuldbelägger sig själva

Forskning

”Många elever tycker det känns läskigt och motigt att delta muntligt i engelskundervisningen”

Läraren om talängslan: ”Okej att vara rädd”

Talrädsla

”Det är många elever som är talängsliga och i all den här ängslan så är det främmande språket värst”, säger läraren Daniel Sandin

dokumentation

Lärarprotest mot övernitiska dokumentationskrav i Malmö

Arbetsmiljö

Digitala matriser leder till dubbelarbete och krockar med Skolverkets allmänna råd, enligt LR Malmö.
– Det rör sig om tusentals klick, säger biträdande kommunombud Andreas Lindahl.

Debatt

”Det är inte det fria skolvalet som leder unga in i kriminalitet”

Replik

”Vi måste vara beredda att införa många åtgärder för att alla elever ska lyckas”, skriver företrädare för Moderaterna i en replik.

Kommentera

”Ett segregerat skolsystem kan leda till att unga mister sina liv”

Debatt

"Det är dags att göra upp med ett skolsystem som möjliggör segregation och förstärker ojämlikheten", skriver Gunilla Svantorp (S) och Fredrik Lundh Sammeli (S).

Kommentera
friskolekoncernernas ekonomi

De största friskolornas överskott motsvarar årslön för 8000 lärare

Friskolekoncerner

Sammanlagt rörelseresultat: Över fem miljarder kronor de senaste fem åren.

Debatt

”KD:s förslag är inget annat än ett självmål”

Debatt

”Att fler behärskar sina modersmål stärker Sverige”, skriver företrädare för Liberalerna med anledning av KD:s förslag att skrota modersmålsundervisningen i alla skolor.

Kommentera

”KD sätter politiskt spel före elevernas lärande”

Debatt

”Förslag som rymmer den här typen av kunskapsförakt handlar snarare om politiskt spel”, skriver riksdagsledamoten Linus Sköld (S) om KD:s utspel att avskaffa modersmålsundervisningen.

Kommentera
Studie- och yrkesvägledning

Över 1000 vägledare saknas: ”Man känner sig otillräcklig”

Syv

Bristen på vägledare leder till enorma kostnader, enligt LR.

Skolverket hemligstämplar uppgifter

Skolstatistiken tillgänglig igen – men bara gamla uppgifter

Sekretess 

Äldre statistik om såväl fristående som kommunala skolor blir åter tillgänglig via Skolverkets webb, efter nytt rättsligt ställningstagande.

BETYG OCH BEDÖMNING

”Särskilt beakta” – en lagstiftning som inte fungerar

Bedömning

”Detta PM har aldrig publicerats av Skolverket men innehåller mycket som förtjänar att komma fram i ljuset”, skriver Nicklas Mörk.

Lärare beordras till mer undervisningstid: ”Väldigt olyckligt”

Arbetsmiljö

Skolledning och lärarfack oeniga om arbetstiden. 

Utsatta områden

Ny studie: Det här saknar lärare i utsatta områden

Rapport

"Varken lärarstudenter eller lärare känner att de har beredskap att möta den verklighet som är". 

Lärarlöner

Svenska lärarlöner långt efter grannländerna

Lönestatistik

Svenska lärare tjänar långt mindre än kollegor i många europeiska länder, visar en ny EU-rapport.

Saco: Två av tre lärarutbildningar lönar sig inte

Löner

SACO:s nya rapport om livslöner visar att två av tre lärarutbildningar innebär en ekonomisk förlust.

Kommuncheferna: ”Vårt förtroende för kommundirektören är förbrukat”

Arbetsmiljö

Kommunchefer i Hörby anklagar högsta ledningen för att skapa rädsla och en tystnadskultur.

Internationella lärardagen

Turkiska lärare kämpar för demokrati och barns rätt till utbildning

Fackligt

Engelskläraren Özgur Bozdogan berättar om sin fackliga kamp i Turkiet för demokratiska rättigheter och barns rätt till utbildning.

Derya förlorade allt men vägrar ge upp kampen

Internationellt

Derya Yulcu hade jobbat 20 år som lärare i lågstadiet när hon plötsligt blev uppsagd utan att få veta varför. 

I Argentina är lärarna krisens hjältar

Skolvärlden i Argentina

Skolvärlden åkte till Buenos Aires för att ta reda på vad som driver lärarna.

”Jag lär dem att IS religion är farlig”

Reportage

Hon undervisar i en barack och bor mitt bland Islamiska statens rekryterare. Läraren, som vi kan kalla Hanadi, vägrar se sina elever strida för extremistgruppen i Syrien.

Friades för strypgrepp på lärare – nu tas fallet upp i hovrätten

Hot och våld

Enligt vittnen misshandlade pappan sonens lärare för att han inte satt ett A i betyg.

Debatt

”Lagstadga resursskolan som den sista skolformen”

Debatt

”Den här målgruppen är inte osynlig för att den inte finns. Utan för att begreppet omfattande behov är tvetydigt”, skriver grundskolechefen Aiman Jihar.

Kommentera

Alexander Skytte: ”Läraren ska inte sära på vänner”

Blogg

”Jag som lärare ska inte sära på vänner. För vänskap är något fint.”

”Att återkoppla är viktigt i ett demokratiskt samhälle”

Feedback

För att väcka tankar som leder till kunnande ska man enligt författaren och specialpedagogen Helena Wallberg ställa frågor, vara specifik och undvika påståenden. 

 

”Tillsynsansvaret – visst kan jag strunta i det?”

Blogg

”Hur ofta pratas det om det här på våra arbetsplatser?”

Coronaviruset

FHM: Familjeisolering gäller inte elever i grundskolan

Corona

Lärarnas Riksförbund: "Viktigt att lärarnas som känner oro tas på allvar."

Dyster rapport: Så kan pandemin slå mot lärarnas pension

Pension

Pandemin riskerar att minska lärarnas pension kraftigt.    

LR efter kraschade förhandlingar: Dra tillbaka las-förslaget

Arbetsrätt

LR:s ordförande Åsa Falhén befarar drastiska konsekvenser för lärarna om las-utredningen drivs igenom.

Pisa 2018

OECD godkänner Sveriges Pisa-resultat

Pisa

Men det finns reservationer.

Kornhall: Vi behöver en analys av vad som händer med Pisa-testerna

Pisa

”Pisa-undersökningarna är för viktiga för att korrumperas på olika sätt”.

Här har eleverna lunch under lektionstid

Skolmat

”Det är en lugnare matro.”

Skolans klädkod skapar debatt: ”Kan kopplas till kriminalitet"

Klädkod

Inga mjukisbyxor eller magväskor. 

Skolinspektionen kartlägger lovskolan under pandemin

Lovskola

Skolinspektionen har kartlagt skolhuvudmännens arbete då pandemin befarats medföra högre tryck på lovskolan.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons