8_av_10_kommuner_larm_artikel
Lista

Ny rankning: Bästa och sämsta skolkommunerna

Hur lyckas din kommun med skolan utifrån sina förutsättningar? En ny ranking försöker ta reda på just det – och Bengtsfors hamnar i topp. Men trots att det är Lärarnas Riksförbund som har gjort rankingen är man kritisk till den.

I undersökningen har man utgått från fyra variabler: undervisningskostnad per elev, lärarlöner, lärarbehörighet och elevresultat med kontroll för kommunegenskaper – och sedan rangordnat dem. Ändå vill Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, inte se det som en ranking.

– Vi vill problematisera kring de här rankingarna som görs – eftersom de ofta ger en så förenklad bild av verkligheten. Det vi vill göra med den här undersökningen är att lyfta att det inte går att jämföra kommuner rakt av eftersom man har så olika förutsättningar.

Åsa Fahlén.
Åsa Fahlén.

En av slutsatserna i undersökningen är att det finns stora skillnader även mellan kommuner som borde vara relativt lika sett till befolkningsmängd och ekonomiska förutsättningar. Jämförelsen visar också att finansieringen av undervisningen inte tar hänsyn till socioekonomisk bakgrund. Till exempel satsar Lysekil och Täby exakt lika mycket pengar per grundskoleelev, trots att Lysekil enligt sitt socioekonomiska index borde kräva större satsningar.

– Det här visar behovet av en ökad statlig styrning. Om man har väldigt olika förutsättningar ekonomiskt och elevsammansättningsmässigt – och dessutom får lov att ha olika ambitionsnivå. Vad händer då med den likvärdiga skolan?, säger Åsa Fahlén.

Den kommun som lyckas bäst utifrån sina förutsättningar enligt rankingen är Bengtsfors. Johnny Spångberg är kommunombud för Lärarnas Riksförbund och håller delvis med om bilden.

– Jag tycker att Bengtsfors har haft väldigt bra skolor med bra arbetsmiljö och ett gott kollegium som tillsammans med rektorer och chefer kontinuerligt har jobbat framåt. Det känns som att man har haft ett bra klimat där alla har haft bra möjligheter att utvecklas, säger han.

Det blir dock tydligt att datan som använts i undersökningen till stor del är från 2017 och 2018. Bengtsfors ska spara 7,2 miljoner kommande budgetår och ett hundratal personer var så sent som i måndags ute och demonstrerade mot nedskärningarna i kommunen.

Det är många som är oroliga.

– Det är beklagligt att man i det här läget behöver spara in så mycket. Det leder till en högre arbetsbelastning för personalen om vi måste skära ner och det finns en risk att elever inte får rätt till allt stöd som vi har kunnat erbjuda förut. Det är många som är oroliga vad som kommer hända med den här goda stämningen och de goda resultaten som vi har jobbat fram, konstaterar Johnny Spångberg.

Åsa Fahlén, vad tänker du om att Bengtsfors hamnar i topp samtidigt som lärarna är ute och demonstrerar?

– Det är därför det är så viktigt att säga att detta inte är en rankinglista, det är inte så att vi säger att Bengtsfors har den bästa skolan i Sverige – den visar bara att i dagsläget har man gjort ganska så bra utifrån sina förutsättningar. Men startar man nu med nedskärningarna så kan det gå ganska fort att rasera något som funkar hyfsat – och det kan vara väldigt svårt att bygga upp igen, säger Åsa Fahlén.

Ni har valt variablerna undervisningskostnad per elev, lärarlöner, lärarbehörighet och elevresultat. Var är arbetsmiljön?

– Man kan alltid diskutera vilka variabler som ska vara med, det är också därför vi är så kritiska till de här rankingarna – för de är en förenkling av verkligheten. Men vi har ändå tittat på hur mycket man satsar på lärarna respektive eleverna och hur många behöriga lärare och hur bra elevresultat man då lyckas få.

Åsa Fahlén understryker också att antalet behöriga lärare är en variabel som spelar stor roll för arbetsmiljön.

– Vi vet att våra medlemmar idag inte bara frågar kring lön och antal undervisningstimmar när de söker arbete. Man frågar också efter hur många andra legitimerade lärare som finns på skolan. Man vet att om man har få legitimerade kollegor så riskerar din arbetsbörda att bli mycket, mycket tyngre. Därför kompletterar lön och antal behöriga lärare varandra.

Här kan du läsa hela kommunjämförelsen.

Kommentera