ljusdal

Sammanlagt 100 tjänster berörs när Ljusdal sparar på skolan – mitt under coronakrisen.

| Foto: Mostphotos/Magnus Glans
Nedskärningar

Ljusdal sparar på skolan – drar in 100 tjänster

För att spara pengar planerar Ljusdals kommun att mitt under coronakrisen minska antalet anställda inom skolan och förskolan.
– Det är viktigare att få budgeten i balans än att leva upp till skollagens krav, säger Christian Jensen som är kommunombud för LR i Ljusdal.

Häromdagen MBL-förhandlades förändringarna som omfattar personal från förskolan upp till gymnasiet. Sammanlagt 100 tjänster, varav merparten är obehöriga lärare och olika typer av resurspersoner, berörs.

Arbetsgivaren har delat in tjänsterna i två grupper:

  • Övertaliga. Omfattar cirka 68 heltidstjänster. Antalet individer är dock fler.
  • Tidsbegränsade anställningar. Cirka 35 personer vars anställningar inte kommer att förlängas.

Bland de tjänster som betecknas som övertaliga finns allt från lärartjänster till supportfunktioner.

Stina Bolin (S), ordförande i utbildningsnämnden i Ljusdal, säger att besparingarna är ett resultat av kommunens tuffa ekonomiska läge.

– Vi har inom utbildningsnämnden ett stort ekonomiskt underskott och ska på bara ett par år minska våra kostnader med cirka 40 miljoner kronor enligt fullmäktiges beslut. Det motsvarar cirka tio procent av vår budget. 

– Det är klart att detta kommer att påverka verksamheten. Att minska med så här mycket personal får konsekvenser, även om det finns en övertalighet. Men det handlar inte bara om besparingar, vi ska se över vårt sätt att arbeta. 

Kan ni inte satsa mer pengar på skolan?

– Vi kommer inte få mer pengar. Vi måste därför göra det bästa av de resurser vi har.

Christian Jensen, LR:s kommunombud i Ljusdal, är mycket kritisk till nedskärningarna.

– Från fackligt håll har vi motsatt oss dem. Det är bland annat ett stort bekymmer att man tar bort alla stödfunktioner. Från arbetsgivarens sida säger man att man kommer att vara tydlig med vad vi ska göra, vilka som är våra arbetsuppgifter och vilka som inte är det. Det är bra. Problemet är bara att de inte stämmer överens med de faktiska behoven.

– Som lärare har vi till exempel en tillsynsplikt. Om jag, när jag sitter och förbereder en lektion upptäcker att det är bråk på skolgården bland några elever och det inte finns någon annan anställd som kan ta tag i det, får jag gå dit. Och så kommer det bli på många områden. Vår arbetsbelastning kommer att öka, vilket kommer att leda till ökad stressnivå och försämrad arbetsmiljö.

Men om inte pengarna räcker?

– Jag tycker att det är bekymmersamt att vi har en nämnd som anser att det är viktigare för den att få en budget i balans än att sköta verksamheten enligt skollagens krav. Nämndens uppgifter är att se till att skollagens efterlevs. Men det har blivit något sekundärt.

– Det satsas helt enkelt för lite på skolan i Ljusdal.

Kommentera