aldre_larare2

I Luleå har LR lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet. Personen på bilden har inget samband med artikeln.

Debatt

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt ”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

”Styrelsen för Lärarnas Riksförbund i Luleå har tagit ett beslut om att seniormedlemmar endast får vara med var tredje gång aktiviteter erbjuds”. Den här gången var det After Work.

Så löd beskedet vi fick två veckor efter vår anmälan. Alltså, tre dagar före den inplanerade aktiviteten.

Beslutet som LR Luleå har tagit, borde innehållit en tydlighet att den avsedda aktiviteten inte omfattar seniora medlemmar. Det är mycket märkligt att man på detta sätt selekterar medlemmar till aktiviteter på premisser som är obegripliga. När vi dessutom vid påpekande av detta, får beskedet: ”Ni betalar inte så mycket i fackföreningsavgift”, framstår det än märkligare.

Nu undrar vi: Är det allmänt vedertaget i Lärarnas Riksförbund att lokala styrelser tar beslut om vilka som får delta i trivselaktiviteter som anordnas för medlemmar?

Har jag som LR-medlem förtroende att värdera om aktiviteten tillför ett mervärde för mig? Eller, har LR centralt tagit beslut om hur man ska selektera medlemmar? Visst kan det väl finnas ett mervärde att mötas utanför före detta arbetsplatsen för att få umgås med varandra.

Har LR centralt någon policy att seniormedlemmar endast får vara med var tredje gång aktiviteter erbjuds?

Hur värderas arbetslösa, sjukskrivna, föräldralediga med mera som är LR-medlemmar? Är man inte fullvärdig medlem då? Finns det i LR:s policy något om hur man ska hantera olika grupper av LR-medlemmar och i vilken omfattning man får ta del av olika trivselaktiviteter som anordnas`?

Om LR har sådana speciella riktlinjer, borde det bli tydligt för samtliga medlemmar. Om dessutom ett av skälen är att ”fackföreningsavgiften är så låg!” är sådana premisser svåra att acceptera.

Många av oss seniorer har varit fackligt anslutna i 30–45 år, innan vi blev pensionärer. Flera av oss har dessutom varit fackligt aktiva under olika perioder. Vi, ett antal pensionärer, arbetar fortfarande som uppskattade lärarvikarier i skolan.

För er som jobbar centralt och för LR runt om i landet. Betänk, att det finns många olika grupperingar som LR ska företräda utan egna privata värderingar. På vilket sätt idkar LR god medlemsvård där allas lika värde blir tydligt? Var kan man läsa om LR:s policy och värdegrund?

Hälsningar från lärare med lång och trogen tjänst.

Kommentera