lr_om_forslag

Pontus Bäckström, utredare på Lärarnas Riksförbund.

Förslag

LR om förslaget: ”Ett plåster på en öppen fraktur”

Ett plåster på en öppen fraktur. Så beskriver Lärarnas Riksförbund förslaget om att göra det lättare att stänga skolor som inte sköter sig.
– Det blir ett bakvänt sätt att försöka lappa ihop brister som har funnits i flera år, säger Pontus Bäckström, utredningschef på LR. 

Skolinspektionen ska få större möjlighet att stänga skolor med stora och återkommande brister, enligt ett nytt förslag från regeringen. Tanken är att förslaget ska sätta stopp för oseriösa aktörer genom att skolor som upprepat bryter mot skollagen inte längre ska kunna komma undan genom att enbart vidta tillfälliga åtgärder.

Skärpningarna välkomnas av Lärarnas Riksförbund, som dock menar att grundproblemet är ett annat.

– I en internationell jämförelse så har Sverige fortfarande en väldigt generös etableringsrätt. I princip vem som helst kan starta skola här, vilket gör att det här förslaget blir ett bakvänt sätt att försöka komma åt felet, säger Pontus Bäckström, utredningschef på LR.

Enligt honom är förbundet kluvna i frågan. Å ena sidan är det positivt att oseriösa aktörer stoppas, å andra sidan borde de inte ha fått starta skolor från första början.

– Att den fria etableringsrätten fortfarande finns kvar gör att förslaget blir som att sätta ett plåster på en öppen fraktur. Våra medlemmar skulle självklart svara att Skolinspektionen ska kunna ta i hårdare mot oseriösa aktörer, men i samma andetag skulle de förmodligen säga att systemet är fel från början, säger Pontus Bäckström.

Det aktuella förslaget, som finns med i januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, har nu skickats ut på remiss. Eftersom syftet bland annat är mer lika villkor mellan kommunala skolor och fristående skolor innebär förslaget att också kommunala skolor med allvarliga brister ska kunna stängas.

– Denna del är vi mer kritiska mot. En skola ligger inte där den ligger av en slump. Det är en del i stads- och boendeplanering som har stor betydelse för människors liv. Av det skälet har vi tyckt det varit bra att Skolinspektionen istället tillfälligt kan gå in och ta över driften av en kommunal skola, såsom det skedde i Botkyrka, säger Pontus Bäckström.

Han menar att kritiken mot förändringen inte grundar sig i att LR:s medlemmarna skyddar kommunala skolor mer än fristående skolor, utan att det snarare handlar om hur Skolinspektionen genomför sina granskningar.

– Om du tittar på de skolor som har de allra tuffaste förutsättningarna så är det nästan uteslutande kommunala skolor. Men det här är inget som Skolinspektionen tar hänsyn till i sin bedömning, utan istället utgår man från en statistisk modell där det viktigaste är elevernas betyg och resultat på nationella proven.

– Detta ger i sin tur en väldigt snäv bild av skolorna som våra medlemmar är kritiska mot. Flera tycker att Skolinspektionen inte enbart borde gå på elevresultat utan också borde ta hänsyn till elevernas bakgrund och förutsättningar, säger Pontus Bäckström.

Vidare understryker han att Lärarnas Riksförbund är positiva till hårdare tag mot skolaktörer som inte håller måttet, men poängterar samtidigt att ytterligare ett förslag som ”ger sig på problemet i rätt ände” hade varit perfekt.

– Förslaget om begränsad etableringsrätt har diskuterats länge i Sverige. Vissa saker har redan gjorts, men det behövs göras mycket mer.

Kommentera