mimmi_saco
LR Stud

LR Studs ordförande tar över Saco studentråd

Lärarnas Riksförbunds studerandeförenings ordförande Mimmi Rönnqvist är vald till ordförande i Saco studentråd under verksamhetsperioden 19/20.
– Jag känner mig otroligt stolt och hedrad, säger hon.

Varje år under första advent arrangerar Saco studentråd sin årliga kongress där organisationens 19 medlemssektioner samlas för att staka ut nästkommande års verksamhet. På kongressens sista dag väljs också Saco studentråds nya styrelse. 
 
På söndagen valdes Lärarnas Riksförbunds studerandeförenings ordförande Mimmi Rönnqvist till ny ordförande för organisationen under verksamhetsperioden 19/20. Hon tar över ansvaret efter Malin Påhls Hansson.
 
– Jag känner mig otroligt stolt och hedrad att få leda Saco studentråd. Studentrådet har under en lång tid arbetat med några av LR Studs huvudfrågor på ett bra sätt – som allas rätt till lika utbildning, vikten av informerade studieval och arbetet med en starkare studievägledning. Så det är inte väsensskilt direkt, vi har hållit ihop ganska mycket. Jag ser fram emot utmaningen och att arbeta med Saco studentråds nya verksamhetsplan och politiska program, säger Mimmi Rönnqvist.
 
LR Stud utgör tillsammans med 18 andra studerandeförbund Saco Studentråd och som tillsammans bildar Sveriges största studentfackliga organisation.
 
Mimmi Rönnqvist kliver på det nya ordförandeuppdraget den 1 januari 2019 och fram till dess fortsätter arbetat som ordförande för LR Stud, ett uppdrag hon har haft sedan mars 2017.
  
Under hennes snart två år på ordförandeposten har LR Stud arbetat med två centrala frågor. Fokus har legat på VFU:n och ojämlikheter i den fysiska skolmiljön. Arbetet med dessa frågor kommer att leva vidare, menar Mimmi Rönnqvist.
 
– LR Stud kommer fortsätta att driva frågan om ojämlikheter i den fysiska skolmiljön även utan mig. Det har konventet redan beslutat sedan förra året. Likaså att man vill ha en statlig huvudman och att man vill att resurserna ska fördelas kompensatoriskt och att pengarna inte försvinna ut i andra händer, säger Mimmi Rönnqvist.

Hur känns det att lämna LR Stud?
 
– Vemodigt, men jag har inte hunnit börja fundera på det än. Det kommer nog att börja kännas lite tyngre efter årsskiftet, säger hon.
 
På det kommande konventet kommer man att besluta om en ny fokusfråga som man ska arbeta med.
 
– Jag misstänker att det kommer att handla om utbildningar. Nu håller valberedningen på med sitt arbete att ta fram nya styrelsekandidater. Jag är 100 procent säker på att det kommer att bli alldeles utmärkt.
 
Den 16 februari äger konventet rum och då väljs en ny ordförande för LR Stud.

Kommentera