komvux_0
Komvux

LR: Vuxenutbildning på entreprenad måste bort

Lärarnas Riksförbund är kritiska till hur komvux sköts runtom i landet.
– Vi får ta hand om mycket annat än det som är tanken, säger komvuxläraren Elisabet Tillander.

Komvuxutredningen

Komvuxutredningen ”En andra och en annan chans – ett komvux i tiden” föreslår bland annat följande:

  • En del lärosäten bör erbjuda en profilering mot komvux i sin lärarutbildning samtidigt som möjligheterna till kompetensutveckling för professionen ska stärkas.
  • Urvalsreglerna till komvux på gymnasial nivå ändras så att det inte längre är den med minst utbildning som automatiskt ska ha förtur vid urval, utan individer med störst behov av utbildningen.
  • Skollagen förtydligas så att det framgår att komvux är en del i arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till fortsatta studier.
  • Betygsrätt införs som ett krav för att enskilda anordnare ska få bedriva vuxenutbildning på entreprenad. Villkoren för betygsrätt för utbildning motsvarande komvux skärps, så att de överensstämmer med kraven på i komvux.
  • Betygsskalan för grundläggande komvux, sfi och grundläggande särvux förenklas.

Läs hela utredningen

Borlänge kommun bedriver komvux i egen regi från SFI upp till gymnasienivå, men det finns även fristående alternativ. Läraren Elisabet Tillander har jobbat 11 år i den kommunala verksamheten. Hon menar att ett återkommande problem är att elever som tidigare läst på vuxenutbildningen hos en fristående aktör inte har de kunskaper med sig som de borde ha.

– Vi upptäcker när det kommer elever från andra aktörer att de har väldigt lite baskunskaper i språket. De kan ha betyg i Svenska 1, men det visar sig att de i praktiken inte har kunskapen. Då undrar man vad de här aktörerna sätter betyg på, säger hon

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén är starkt kritisk till systemet där ansvar för vuxenutbildningen läggs ut på underleverantörer.

– Entreprenadsystemet är en stor bov i dramat kring komvux. Upphandlingarna premierar ofta pris före kvalitet, vilket går ut över både elever och den personal som arbetar inom vuxenutbildningen, säger hon.

Åsa Fahlén tycker att den statliga komvuxutredningen som avslutades i början av september nnehåller lovvärda förslag, men att den missar målet genom att inte ta upp frågan om vuxenutbildning på entrepenad.

– Det är uppenbart att utredningens förslag inte kommer tillrätta med de centrala systemproblemen, nämligen entreprenadssystemet där pris går före kvalitet samt den otillräckliga statliga styrningen och samordningen, som skapar bristande likvärdighet, säger hon.

En utmaning för lärarna på komvux som Elisabet Tillander i Borlänge har sett växa fram är att två grupper av elever ökat kraftigt jämfört med när hon började för 11 år sedan: de med bristande språkkunskaper, och de med olika typer av funktionsnedsättningar.

– Det kan handla om exempelvis social fobi, dyslexi eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är en utmaning, att hjälpa vuxna människor att strukturera upp räver en del. Vår bild i kollegiet är att komvux får ta hand om mycket annat än det som är tanken, säger hon.

I Borlänge har komvuxlärarna tillgång till en speciallärare och en kurator. Men som yrkesgrupp tycker inte Elisabet Tillander att komvuxlärare värderas tillräckligt högt.

– Det värsta är att här i Borlänge säger kommunens politiker att de ska satsa på lärarna, och de har tagit fram ett lönelyft för lärarna. Men de har tagit bort musiklärare och oss på vuxenutbildningen från den satsningen. Vi blir lite förbaskade. Det är ju som att säga att ”ni är inte så viktiga”. Vi har samma utbildning som de andra, bara att det handlar om vuxna människor, säger hon.

Komvuxutredningen föreslår också att det inom lärarutbildningen ska gå att välja en specifik inriktning mot att undervisa vuxna, något som inte finns idag. De redan yrkesverksamma föreslås också få bättre tillgång till fortbildning.

­– Det är bra förslag. När jag själv gick lärarhögskolan så var det ett enda seminarium om vuxenutbildning. Men vuxna människor är en helt egen kategori att undervisa, säger Elisabet Tillander.

Kommentera