lund_budget
Budget 2019

Lund blandar satsning och sparande på skolan

När Lunds kommun presenterar sitt budgetförslag för 2019 finns flera stora satsningar på skolan – men också fortsatta effektiviseringskrav. Detta trots att ingen av kommunens högstadieskolor ser ut att klara av att hålla sin budget i år.

Liksom för många kommuner i landet ökar kostnaderna i Lund. Därför finns det sedan 2017 ett årligt så kallat effektiviseringskrav på alla nämnder i kommunen. För barn- och skolnämnden handlar det om 1,5 procent av budgeten, vilket för 2019 betyder cirka 38 miljoner.

Philip Sandberg (L) är nytillträdd ordförande för kommunstyrelsen och företräder Lundakvintetten (Liberalerna, Moderaterna, Förnyalund, Centerpartiet och Kristdemokraterna).

– Det här är något som man måste göra i princip alla kommuner, eftersom kostnaderna stiger – vi är färre som ska försörja allt fler. Då måste vi titta på hur vi kan göra saker mer effektivt och på nya sätt med hjälp av exempelvis ny teknik, säger Philip Sandberg.

Magnus Bokelid är ordförande för Sveriges skolledarförbund i Lund. Han är orolig för vad en fortsatt effektivisering innebär eftersom kommunens högstadieskolor har svårt att klara budgeten redan i år.

– Jag hoppas verkligen att jag har fel, men jag misstänker att det kommer bli väldigt svårt att få ihop det för någon av Lunds högstadieskolor.

Han ser effektiviseringskraven som besparingar som slår mot mellan- och högstadieskolor.

– Eftersom Lund får statsbidrag för lågstadiet är det inte tillåtet att spara där. Därtill har vi fått en utökad timplan i matematik som vi inte fått kompensation för och från och med sommaren 2019 även en utökning i ämnet idrott och hälsa för åk 6-9, vilket gör att vi kommer behöva lägga mer resurser där.

Philip Sandberg menar dock att effektiviseringarna inte kommer påverka lärarna och undervisningen negativt.

– Vi satsar 191 miljoner på skolan, bland annat i form av höjda lärarlöner för de som inte fick del av lärarlönelyftet. Vi satsar också på att minska barngrupperna och stärka elevhälsan. Därtill genomför vi ett pilotprojekt med att avlasta lärarna med assistenter så att de kan fokusera på sitt uppdrag. Lärare ska inte vara både socialarbetare, poliser och administratörer också.

Kostnadsbesparingarna hittar man i lokalerna, menar Philip Sandberg.

– Lokalkostnaderna är idag väldigt höga i Lunds kommun och där finns mycket att göra med uthyrning och fullstängt utnyttjande av lokaler.

En annan prioritering är att minska byråkratin.

– Ett exempel på en sådan effektivisering är att det nu finns en samlad barn- och skolnämnd i Lunds kommun istället för två. Vi vill fortsätta titta på organisationen, säger Philip Sandberg.

Robert Jivegård är kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Lund. Han menar att organisationen i Lund redan är slimmad till max.

– Kommunen har i många år har haft en osthyvelbudget. Tittar man på kostnaden per elev för undervisning så ligger vi på 81% av rikssnittet, så jämför man våra resultat med kostnaderna är vi en fantastiskt effektiv skolkommun. Jag vet faktiskt inte hur vi ska kunna bli mer effektiva.

 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm