matilda_moritz

”Kommunen ändrade beslutet. Det visar att det går att få igenom en förändring”, säger Matilda Moritz huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Vilhelmina..

| Foto: Hannele Bång/Bildbyrån
Fackligt

Matildas kamp mot skolans kalla klassrum gav resultat

Vilhelmina kommun beslutade att sänka temperaturen i sina lokaler. Det väckte vrede bland lärare, rektorer och föräldrar.
Huvudskyddsombudet Matilda Moritz ifrågasatte om kommunen hade bedömt risker och konsekvenser av kallare lokaler. Efter det ändrade kommunen sitt beslut.

Matilda Moritz
  • Huvudskyddsombud och biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Vilhelmina.
  • Gymnasielärare vid Malgomajskolan i Vilhelmina.

Vintern i Vilhelmina är både lång och kall, vilket ofta påverkar temperaturen i skolan. Men trots det beslutade kommunen under hösten att sänka värmen från 21 till 19 grader. Man behövde spara pengar. Men protesterna lät inte vänta på sig. Arga röster hördes från såväl fackförbund som lärare, rektorer och föräldrar. 

– Det är redan kallt som det är nu och ännu lägre temperatur skulle få förödande konsekvenser. Vi har till och med haft problem med att få upp temperaturen till de rekommenderade nivåerna i vissa skolor. Man tvingas ställa ut extra element för att inte lärare och elever ska frysa, säger Matilda Moritz som är huvudskyddsombud i Vilhelmina.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd ska inomhustemperaturen vid stillasittande arbete vara mellan 20 och 24 grader på vintern. Och om temperaturen inte kan hållas inom det spannet så bör arbetsgivaren se till att göra en undersökning. Då kan man få reda på om uppvärmning och ventilation fungerar som de ska, om det finns kallras från fönster eller om det är stora temperaturskillnader i olika delar av rummen. 

Temperaturen inomhus är något som påverkar alla som befinner sig i lokalerna. Och om man planerar att sänka temperaturen så måste man först göra en risk- och konsekvensanalys. En sådan analys ska alltid göras innan man genomför en stor förändring på en arbetsplats. 

– Jag kallades inte till någon risk- och konsekvensanalys innan beslutet fattades, trots att jag är huvudskyddsombud. Mitt ansvarsområde omfattar sex skolor där över tusen individer skulle beröras av förändringen, berättar Matilda Moritz. 

”Vi var många som protesterade mot kallare skolor och det lönade sig”, säger Matilda Moritz..
”Vi var många som protesterade mot kallare skolor och det lönade sig”, säger Matilda Moritz.. | Foto: Hannele Bång

Hon skrev därför till kommunen och efterlyste risk- och konsekvensanalysen. Men hon fick inget svar på sin förfrågan och började misstänka att kommunen inte hade gjort någon sådan analys.

– Man ska inte glömma att vi har en lång och ofta väldigt kall vinter här uppe. Många var oroliga och kontaktade kommunen för att försöka påverka beslutet. En dräglig inomhustemperatur är en fråga som ska tas på allvar, säger Matilda Moritz.

Efter protester från flera håll medgav kommunalrådet i lokaltidningen att de inte hade utrett frågan tillräckligt och att de därför skulle se över beslutet om att sänka temperaturen. Matilda Moritz fortsatte att efterlysa risk- och konsekvensanalysen.

– Till slut fick jag besked från kommunchefen att de hade ändrat beslutet och att temperatursänkningen inte ska ske i lokaler där det finns personal och elever utan i andra typer av lokaler, berättar Matilda Moritz. 

Hon är lättad över beskedet.

– Det var bra att de ändrade sig. Hade de drivit igenom en temperatursänkning så hade konsekvenserna varit förödande för alla anställda och elever i Vilhelmina. Vi har ju redan i dag svårt att hålla oss inom Folkhälso-myndighetens rekommendationer.

Matilda Moritz har gått många utbildningar inom Lärarnas Riksförbund, något som hon har haft stor nytta av inte minst i det här fallet.

– Ju mer påläst man är desto bättre är det. Det gäller i alla fackliga frågor. Vi har väldigt bra utbildningar för fackliga ombud inom LR, både för skyddsombud och kommunombud. Och det gör att man vågar lite mer och kan ställa högre krav, säger Matilda Moritz.

Hon är mycket glad att det blev en så stor uppslutning i Vilhelmina för en viktig arbetsmiljöfråga och att kommunen hörsammade önskemålen. 

– Det visar att det går att driva en fråga och få genom en förändring. Vi var många som engagerade oss och det lönade sig, säger Matilda Moritz. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm