moderaterna_budget
Budget

Miljonsatsning på tioårig grundskola i M:s budget

Inför en timme mer i undervisningstid, utöka satsningen på lovskolan och lansera en tioårig grundskola.
Det är några av delarna på skolområdet som återfinns i Moderaternas budgetmotion.

Moderaterna presenterade under torsdagen flera satsningar på skolan ur partiets budgetmotion.

Bland annat vill partiet: 

  • att skoldagarna utökas med en timme per dag.
  • införa en tioårig grundskola med skolstart i årskurs 1 vid sex års ålder.
  • utöka satsningen på lovskola och införa en skyldighet för kommunerna att erbjuda lovskola i fyra veckor i årskurs 6 till 9.
  • införa en språkförskola för nyanlända barn.

– Vi kan se att kvaliteten och elevresultaten i skolan för länge har varit alldeles för svaga. Vi kan konstatera exempelvis att kunskaperna i svenska och matematik är alldeles för svaga och vi kan konstatera att någonstans runt var sjätte elev inte blir behörig att börja på gymnasiet. Det behövs åtgärder för att kunna säkerställa att alla elever på kort sikt får de goda baskunskaper man behöver och på lång sikt får den start i livet man behöver, säger Erik Bengtzboe, Moderaternas skolpolitiska talesperson, till Skolvärlden. 

Sammanlagt vill Moderaterna lägga 2,9 miljarder i satsningar fram till 2021, och 295 miljoner redan nästa år 2019. 

– Vi skulle vilja komma med ännu mer kraftfulla åtgärder från start. Men under premisserna med en övergångsbudget så är det detta vi kan göra för att börja bygga ut, säger Erik Bengtzboe. 

För att ytterligare stärka elevernas lärande vill Moderaterna införa en tioårig grundskola med skolstart i årskurs 1 vid sex års ålder. Enligt partiet innebär detta att dagens förskoleklass görs om till ny årskurs 1 och att lågstadiet blir fyraårigt. De kunskapskrav som finns för lågstadiet i dag ska finnas kvar och förändringen innebär att sexåringarna knyts till grundskolans personal, kompetens, läroplan och resurser.

En tioårig grundskola är någonting som Lärarnas Riksförbund också förespråkar, och förbundets ordförande Åsa Fahlén välkomnar satsningen.

– Vi tror att om man redan i förskoleklass ska ha samma läroplan och samma tydliga struktur så skulle det ge en bättre kontinuitet för eleven, säger hon.

Åsa Fahlén menar att det inte heller behöver vara fel med utökad undervisningstid. Men hon skulle snarare vilja att partiet fokuserade på den redan befintliga undervisningstiden lärare har i dag. 

– Att alla elever möts av legitimerade lärare och att lärarna i sin tur har tid att förbereda och efterarbeta sin undervisning så att det blir en kvalitet i det man gör.  

Samtidigt påpekar hon att det krävs betydligt mer lärarsatsningar från partiet framöver.

– Har man inte lärare då är frågan vad det blir av det här. Har vi inte fler lärare så finns det en stor risk att lärarna får mer undervisningstid, större grupper och fler undervisningsgrupper att undervisa. Vi vet vad som händer när man inte får tid till att för- och efterarbeta. Då blir det mer ansvar på eleverna, och det kommer att spela större roll vilka hemförhållanden eleverna har – det vill säga förädlarnas utbildningsbakgrund, säger Åsa Fahlén. 

Erik Bengtzboe framhåller att det behöver göras ytterligare satsningar för att garantera att lärare får tid till att bedriva undervisningen. 

– Framförallt i ett läge där vi vill utöka och bedriva mer undervisningen. Så åtgärder för att minska lärarnas arbetsbörda och minska deras administration och byråkrati, avlasta lärare med assistenter av olika slag, säger han.

Hur tror du lärarna tar emot de här satsningarna? 

– Jag kan ana att många kommer att vara skeptiska till att mer ansvar kommer att landa hos lärarna, men vår uppgift är också att skapa de förutsättningarna – och de tänker vi göra, säger Erik Bengtzboe. 

Tre av förslagen som presenterades under torsdagen var förslag som lades fram i budgetmotionen från hösten 2017, medan det fjärde förslaget om språkförskola för nyanlända barn presenterades i våras.

Kommentera