pengar_klassrum2_0
Budget

Så påverkar budgeten dig som lärare

Riksdagen har röstat igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Så här berörs du som lärare av den.

I den nya budgeten för 2019 läggs ett förslag om att slopa förskoleklassen för sexåringar till förmån för en tioårig grundskola – vilket skulle innebära att lågstadiet blir fyra år.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén välkomnade satsningen när budgetförslaget presenterades.

– Vi tror att om man redan i förskoleklass ska ha samma läroplan och samma tydliga struktur så skulle det ge en bättre kontinuitet för eleven, sade hon då men höjde samtidigt ett varningens för att satsningen kräver fler utbildade lärare. 

För att en tioårig grundskola ska bli verklighet krävs det dock först en utredning och sedan ett lagförslag som ska läggas fram i riksdagen för beslut. 

– Den satsning som finns med i budgeten är för att påbörja fortbildning hos förskollärare så att de också ska kunna arbeta i lågstadiet, majoriteten kommer dock inte hinna gå en utbildning förrän 2020 och 2021. Det här måste ske på ett ansvarsfullt sett och takten på utbyggnaden till den tioåriga grundskolan blir ju beroende av vad som är görligt med den personal som finns, säger Erik Bengtzboe, Moderaternas skolpolitiske talesperson, till Skolvärlden.

För att ytterligare stärka elevernas lärande finns även satsningar på mer undervisningstid i skolan och utökad lovskola med i budgeten. Även här menar Erik Bengtzboe att lärarna inte ska påverkas av ökad arbetsbelastning.

– Vår ambition är att utöka undervisningstiden från 2020 och bortåt, så vi tillför nu resurser för att göra det möjligt. Det handlar kort och gott om att svenska elever har mindre undervisningstid än vad andra jämförbara länder har och att de halkar efter i baskunskaper. Det här kan genomföras genom att tillföra mer resurser till att anställa fler lärare och att se till att våra lärare inte behöver utföra arbetsuppgifter som inte har med undervisning att göra. Det är ett enormt slöseri med den lärarbrist som finns, säger Erik Bengtzboe.

Statsbidraget på 3,5 miljarder för likvärdig skola som aviserats i tidigare budget blir kvar, medan skattereduktionen för fackföreningsavgifter tas bort. 

– Den som inte väljer att vara med i facket missgynnas idag och det tycker inte vi är rimligt, säger Erik Bengtzboe.

Vilka reformer kommer man kunna märka av som lärare märka redan 2019?

– Utbyggnad av karriärtjänster och mer medel till att anställa de skickligaste lärarna i de skolor som har de tuffaste utmaningarna, säger Erik Bengtzboe.

På grund av rådande parlamentariskt läge kan dock en ny regering lämna in en ändringsbudget redan i januari. Det betyder att i princip allt som inte berör inkomstskatter går att ändra i en tilläggsbudget.

Vad kan inte ändras i er budget?

– Likvärdighetsmiljarderna är kvar eftersom alla är överens om att det ska vara kvar. De 3,5 miljarderna ligger där både i vår budget och övergångsbudgeten.

Kommentera