patrick_reslow
Budget

Nytt förslag: Slopa karensavdraget för lärare

Lärare är i högre grad utsatta för smittorisk än andra yrkesgrupper, därför borde karensavdraget slopas för skolpersonal menar Sverigedemokraterna.
– Det är inte rimligt att lärarna själva ska få stå för kostnaden, säger Patrick Reslow som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.

Enligt Sverigedemokraterna är det få yrkesgrupper som arbetar med lika hög smittorisk som lärare – och förskollärare och grundskollärare är hårdast drabbade. Därför vill Sverigedemokraterna i sin budgetproposition för 2019 slopa karensavdraget för förskola, grundskola och fritids. En satsning som skulle kosta 500 miljoner årligen.

– Vi menar att det här kan stimulera fler till att söka sig till läraryrket, säger Patrick Reslow som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna i utbildningsutskottet.

Är det verkligen så att lärare väljer bort yrket till följd av karensavdraget?

– Jag tror inte att man ska vara så kategorisk, det finns många anledningar till att man väljer bort yrket och det här kan vara en. Vi tror ju inte att man automatiskt kommer få fler lärare bara för att man avskaffar karensavdraget, men det kan ses som en del av ett större recept – där arbetsmiljön eller vilka karriärmöjligheter man har kan vara en annan del.

Debatten om att få fler att välja att bli lärare har ofta handlat om att höja lönen, medan ni vill minska det statliga bidraget till lärarlöner. Delar ni inte uppfattningen om att lärarnas löner behöver höjas?

– Lönefrågor är i grunden en fråga mellan arbetsmarknadens parter, men visst anser vi att lärarlönerna måste öka. Vi föreslår därför en ny karriärstjänstmodell som vi vill utveckla, med fler karriärsteg. Problemet med den modell som har valts idag är att den riktar sig till att stärka förstelärartjänster och det tycker vi är en reform som är otydlig mot lärare. Den bygger på godtycklighet och relationen till din rektor, säger Patrick Reslow.

Även det statliga stödet för stärkt likvärdighet vill Sverigedemokraterna minska. Bland satsningarna i budgetförslaget märks istället ökade resurser till att anställa stödpersonal.

– Vi måste få in fler vuxna i skolan och vi är kritiska att ta in lärarassistenter som ska in och ta över i undervisningen. Istället kan det handla om att stärka elevhälsan med skolsköterskor och kuratorer, men också IT-personal, vaktmästare eller klassiska rastvakter, säger Patrick Reslow. 

Sverigedemokraterna framhåller också att lärare måste få mer utbildning kring hedersvåld.

– Vi ser ett problem idag på skolorna. Med den migrationspolitik som har förts så har du fått in människor med helt andra värderingar och normer än vad som gäller i samhället i övrigt. Därför borde vi fokusera på fortbildning kring de här frågorna, säger Patrick Reslow.

Sedan 2005 har Länsstyrelsen Östergötland haft både regionala och nationella uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det innebär att man bland annat driver ett nationellt kompetensteam, har en stödtelefon och genomför utbildningar för exempelvis kommuner och skolpersonal. Även den nya Jämställdhetsmyndigheten, som Sverigedemokraterna vill lägga ner, har jobbat med frågorna kring hedersvåld.

Vad är det ni vill göra som ni menar inte görs nu?

– Vi tror att det är en papperstiger – man löser inte problemet genom att skapa en myndighet. Vi anser att kunskapen kring hederskultur och hedersvåld måste stärkas avsevärt, inte minst i lärarutbildningen.

Kommentera