lagar_skola_2019
Lagar

Nya skollagar att hålla koll på 2019

Under 2019 träder att antal lagändringar i kraft som påverkar den som arbetar i skolan. 
Bland annat blir det krav på mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa.

Nya lagar och förordningar 2019 – ett urval:

Lagar och förändringar som träder i kraft 1 januari 2019:

  • Krav på att huvudmannen utser skolchef och nya regler om skolchefens uppgift

Enligt nya bestämmelser ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.

  • Nya regler om ägarprövning för enskilda huvudmän

Vi årsskiftet införs nya krav för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat skolverksamhet. 

  • Tydligare regler om statliga åtgärder för rättelse mot kommunala skolor

Om en kommun eller ett landsting inte har följt ett föreläggande från Statens skolinspektion och det handlar om allvarliga missförhållanden får Skolinspektionen besluta att staten ska göra det som behövs för att rätta till missförhållandena. 

Lagar och förändringar som träder i kraft 1 juli 2019:

  • Krav på legitimation i fritidshemmet

Det blir krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. 

  • Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Det införs nya bestämmelser om en garanti för tidiga stödinsatser i skollagen, och det innebär att elever som behöver stöd tidigt ska få det utifrån sina behov.

  • Mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa

Elever som börjar i årskurs 7 HT 2019 kommer att få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik och ytterligare 100 timmars undervisning i idrott och hälsa, mellan mellanstadiet och högstadiet. 

  • Förändringar som rör introduktionsprogrammen

Från den 1 juli 2019 sker flera ändringar i introduktionsprogrammen i gymnasieskolan. 

  • Förändringar i ämnesplaner

Från den 1 juli 2019 sker flera ändringar i gymnasieskolans och gymnasiesärskolans ämnesplaner.

Läs mer om alla nya lagar och förändringar här.

Källa: Skolverket

Nytt år innebär nya lagar. Redan vid årsskiftet träder en rad nya lagar och förordningar i kraft som rör skolans värld. 

Till exempel börjar nya regler om ägarprövning för enskilda huvudmän att gälla den 1 januari 2019. I somras beslutade riksdagen att införa nya krav för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat skolverksamhet.

Det innebär att det under 2019 blir tydligare krav på att huvudmannen har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten, både vid tillståndsprövning men även att kraven fortlöpande är uppfyllda. 

I grundskolan kommer det efter sommaren att bli mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa under 2019. Elever som börjar i årskurs 7 höstterminen 2019 kommer att få ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Dessutom fördelas ytterligare 100 timmars undervisning i idrott och hälsa mellan mellanstadiet och högstadiet. 

– Det är ett väldigt positivt förslag, det ser så olika ut. De hänvisar också till en rapport som Lärarnas Riksförbund gjorde 2012 som visar hur olika många timmar eleverna fått, sa Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, i en intervju med Skolvärlden 2016 då förslaget precis hade skickats på remiss.

En annan ändring är att det under sommaren kommer att införas krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. I och med detta försvinner det undantag som finns i dag.

I maj beslutade riksdagen även om att rösta igenom förslaget om läsa-skriva-räkna-garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Lagändringarna kommer börja gälla från och med 1 juli 2019.

Åtgärdsgarantin innebär bland annat att lärare med hjälp av ett nytt obligatoriskt kartläggningsmaterial ska kartlägga elevers språkliga medvetenhet och matematiska tänkande redan från förskoleklass. 

– Bestämmelserna innebär att lärare kommer få en tydlig struktur för hur man ska gå tillväga för att se till att stöd ska komma på plats redan i lågstadiet. Det är viktigt att problem som är små till en början inte får utrymme att växa sig större, sa Gustav Fridolin (MP) till Skolvärlden tidigare i vår.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm