larare
Förstatligande

Utredning: Förslag om statlig skola

Förslag till förstatligande av skolan är del av uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. 

Punkterna som rör skolan

Här kan du läsa hela utkastet till den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Som en del av regeringsförhandlingen är ett förslag till en uppgörelse klar mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. I denna uppgörelse har Liberalerna fått igenom att ett förslag ska tas fram om hur skolan kan förstatligas.

– Det är vårt absolut främsta skolpolitiska krav som vi har jobbat för i många år. Ska vi gå fram med det här mittensamverkansförslaget så är det också rimligt att vi får igenom några av våra viktigaste krav på utbildningsområdet, säger Roger Haddad.

Beskedet välkomnas av Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

– Det verkar nu finnas en bred förankring för vårt mångåriga krav om att staten måste ta ansvar för svensk skola. Blir det verklighet att ta fram ett sådant förslag är det en stor framgång för Sveriges lärare och en viktig seger för Lärarnas Riksförbunds mångåriga kamp för förändring, menar hon.

Ett förstatligande skulle betyda mycket för en minskad skolsegregation, enligt Åsa Fahlén.

– Att kommunerna misslyckats med att åstadkomma likvärdiga förutsättningar står nu utom allt tvivel. Det är hög tid för staten att ta ett betydligt större ansvar för svensk skola, skriver Åsa Fahlén.

Utbildningsminister Gustav Fridolin är nöjd med att det tas fram ett sådant förslag:

– Begreppet förstatligande har ju flugit runt i debatten ända sedan dåvarande Folkpartiet och mitt parti blev nedröstade i riksdagen och kommunaliseringen genomfördes – och nu börjar det bli dags att det blir tydligt definierat så att det finns ett tydligt underlag att fatta beslut runt. Så jag tycker att det är bra. Jag tror inte att alla i mitt parti tycker att det är bra – men jag tycker det, säger han till Skolvärlden.

– Vi gör nu flera viktiga insatser. Vi arbetar fram professionsprogram så att staten tar ansvar för lärares karriär och löneutveckling, jag har tillsatt en utredning som tar fram förslag för finansieringsansvaret för skolan utifrån Skolkommissionens uppgörelse. Och jag tycker att när vi gör det här så är det bra att också ha ett beslutsunderlag kring om man kan gå längre. För att ansvarsfördelningen mellan staten och kommun ska vara tydligare och vad ett förstatligande innebär.

Är det några andra viktiga reformer eller skolsatsningar som finns med i den här uppgörelsen?

– Ja, att Skolkommissionens arbete lägger grunden för att vi får den här stora, statliga tilldelningen av resurser som jag har påbörjat, det som nu efter utbyggnad nästa år kan bli sex miljarder. Det är jätteviktigt. Men också att här finns flera viktiga insatser för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förutom det vi har gjort med läsa-skriva-räkna-garantin och fler speciallärare så finns här tydligt ställningstagande för att fler ska kunna gå i särskild undervisningsgrupp när det behövs, säger Gustav Fridolin.

Så på skolområdet känner du dig nöjd med den här uppgörelsen?

– Det finns delar som inte har varit min prioritet. Jag tycker att det är bra att vi har gjort förskoleklassen obligatorisk, men här ska vi ta fram underlag för att kunna göra ytterligare steg. Och så gillar jag inte betyg i årskurs 4, det vet alla. Här fortsätter det som finns i försöksform idag, att skolor som vill ska kunna prova att ha det. Men på det stora hela tycker jag att det här är en riktigt bra skolpolitisk uppgörelse, säger Gustav Fridolin.

Roger Haddad bekräftar att det finns klart två utkast till överenskommelser, där det andra förslaget kommer från Moderaterna och Kristdemokraterna. Under lördagen träffas Liberalernas partistyrelse och riksdagsgrupp för att gå igenom de två alternativen och ta fram en rekommendation till partirådet. Partirådet avgör frågan på söndag. I helgen ska även Centerpartiet fatta ett slutgiltigt beslut.

Samarbetet utgår från att C och L släpper fram Stefan Löfven som statsminister i en regering bestående av S och MP. Vänsterpartiet måste också släppa fram Stefan Löfven när omröstningen sker på onsdag 16 januari.

Kommentera