Forskning

”Mindre klasser har betydelse”

Studier visar att klasstorlek påverkar elevers engagemang och deltagande samt hur mycket uppmärksamhet den enskilde eleven får. Det skriver forskaren Peter Blatchford, som anser att debatten om klasstorlek har fått fel fokus.  

Skolvärlden skrev nyligen om Andreas Schleicher, ansvarig för Pisa på OECD, som avlivade sju myter om framgångsrika skolsystem. Han menar att sambandet mellan mindre klasser och högre resultat är en myt.

Samtidigt gick båda svenska politiska blocken till val på att minska klassernas storlek i de lägre årskurserna. Nu meddelar dessutom Labourpartiet i England att de ska sätta ett tak på 30 elever för 5–7-åringar.

Peter Blatchford, professor på Institute of Education i London, skriver i en debattartikel i The Guardian, att ovanstående attityder speglar två sidor av debatten om klasstorlek.

Debatten består enligt honom av två ytterligheter: å ena sidan de som argumenterar för att mindre klasser möjliggör bättre undervisning och lärande. Å andra sidan de som hävdar att klasstorlek inte är viktigt.

Ett vanligt argument är att jämföra med andra länder, till exempel: enligt Pisaresultat visar elever i östasiatiska regioner som Shanghai bra resultat, samtidigt som de har stora klasser.

Men Peter Blatchford anser att argumentet inte håller. Enligt honom måste man ha med i beräkningarna att stort föräldrastöd, kulturella faktorer och privatundervisning påverkar. Därför kan man inte, utifrån det argumentet, dra några slutsatser om klasstorlekens effekt, menar han. Även John Hatties metaanalyser menar Peter Blatchford vara otillräckliga. Anledningen är att han använt sekundärt material.

Enligt Peter Blatchfords egen forskning har klasstorleken betydelse under elevers två till fyra första skolår. Det gäller särskilt för lågpresterande elever. Samma studie dementerar påståendet att klasser måste ha färre än 20 elever för att få märkbar effekt, menar forskaren. Han anser dock att det behövs fler riktade studier om klasstorlek.

Peter Blatchford anser att debatten har fått fel fokus, det vill säga att studieresultat går före aspekter som specialundervisning, disciplin och elevrelationer. Han refererar till studier som visar att klasstorlek faktiskt påverkar elevers engagemang och deltagande, samt hur mycket uppmärksamhet den enskilde eleven får. 

Kommentera