aida_yrkesprogram
Foto: Mikael Lundgren/ Regeringskansliet
Ny rapport

Ministern om rapporten: ”En viktig signal”

Rapporten ”13 steg mot en framgångsrik yrkesutbildning” har lyft frågan om yrkesprogrammens sjunkande status. En undersökning som Gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic välkomnar.
– Jag vill föra en utbildningspolitik som speglar det lärarna tycker, säger hon.

Yrkes-SM

Tävlingen startade 2004 som ett initiativ för att öka intresset för praktiska yrkesutbildningar i Sverige.

Yrkes-SM går vartannat år och det anordnas i olika städer varje år. I år hålls tävlingen i Malmö och tävlingarna hålls 11-13 maj. Kung Carl XVI Gustav kommer att hålla avslutningstalet på Yrkes-SM.

Lärarnas Riksförbund har tagit fram rapporten ”13 steg mot en framgångsrik yrkesutbildning” för att belysa situationen kring yrkesutbildningarnas utmaningar med sjunkande popularitet och avhopp. Rapporten är ett resultat av en enkätundersökning med cirka 500 yrkeslärare där de har fått svara på frågor om sin arbetssituation och vad de ser som viktigt för att höja utbildningens kvalitet och status.

Utifrån svaren har LR formulerat 13 åtgärdspunkter som presenterades under den första dagen av yrkes-SM i Malmö. På plats för att diskutera rapporten fanns Gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic.

– Det är en tydlig majoritet som tycker att det var fel att ta bort högskolebehörigheterna och att det har skadat statusen för de här programmen, berättar hon för Skolvärlden och tillägger:

– För mig är det en viktig signal för det pekar på att den politiken som regeringen för är rätt. Det finns en uppslutning kring skolan. Jag vill föra en utbildningspolitik som speglar det lärarna tycker.

Aida Hadzialic berättar att hon ser yrkesutbildningarna som Sveriges framtid. Situation har dock varit svår under de senaste åren där alldeles för få ungdomar valt att gå yrkesprogrammen på gymnasiet.

– Det beror bland annat på att högskolebehörigheten togs bort av den förra regeringen. Vi måste jobba väldigt hårt för att attraktiviteten och statusen för utbildningarna ska höjas, berättar Aida Hadzialic.

Regeringen har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO deklarerat att 2016 är yrkesutbildningarnas år. Detta är en satsning för att höja statusen på utbildningarna.

– Vi måste jobba med en bred pallet. För det första behöver vi genomföra konkreta reformer. Det ska handla om reformer med gärna breda majoriteter bakom sig i riksdagen som kan vara långsiktiga. Som att återinföra högskolebehörigheten och det handlar om att stärka kopplingen mellan yrkesprogrammen och arbetsmarknaden, men det handlar även om att lyfta yrkeslärarna. Så att de får bra förutsättningar för sitt arbete. Fler ska få en möjlighet att bli behöriga, de ingår i lönelyftet, med mera.

Gymnasie- och kunskapslyftsministern vill även öka möjligheten för lärare att kunna gå mellan olika branscher och på så sätt göra det enklare att ta klivet upp och bli lärare i yrkesprogrammen.

– Vi bygger nu ut lärarutbildningen med 2300 platser. Vi vill möjliggöra för fler att kunna ta kompletterande utbildningar så att man kan gå från att vara yrkesverksam till bli lärare. Jag hoppas att det är många som känner sig manade att hoppa på det tåget.

Läs mer om rapporten här.

Kommentera