yrkesprogram_frisor
Ny rapport

Så vill LR förändra yrkesprogrammen

Krav på lärarleg och garanterad kompetensutveckling för lärarna, högskolebehörighet till eleverna. Det är några av förslagen i LR:s nya rapport om yrkesutbildningen.

LR:s 13 punkter

1. Garanterad kompetensutveckling

2. Fler utbildade yrkeslärare

3. Mer tid för varje elev

4. Krav på lärarlegitimation för yrkeslärare

5. Kraftigt förstärkt studie- och yrkesvägledning

6. Fler speciallärare och specialpedagoger i gymnasieskolan

7. Grundläggande högskolebehörighet

8. Utveckling av yrkesprogrammens särart

9. Ökat ansvar för branscherna

10. Kvalitetssäkrat APL

11. Ytterligare reglering av de lokala programråden

12. Garanterad undervisningstid

13. Statlig styrning, finansiering och dimensionering

Läs hela rapporten på lr.se.

Yrkesprogrammen på gymnasiet dras med sjunkande popularitet och har flest avhopp av alla program – en tredjedel av de som påbörjar utbildningen tar ingen examen. Samtidigt finns arbetsgivare som ropar efter arbetskraft med praktisk utbildning. Dessutom finns stora problem att locka yrkeslärare, inte minst som lärarlönerna är lägre än vad yrkesskickliga individer kan få på annat håll.  

– Eftersom det är så många avhopp inom yrkesutbildningen måste vi göra något. Det borde vara så att alla program är attraktiva att välja, men idag betraktas yrkesutbildningen lite som ett alternativ för elever med lägre motivation. Det hänger ihop med en bild av att praktiska kunskaper är mindre värda än teoretiska. Det synsättet måste bort, säger Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Rapporten ”13 steg mot en framgångsrik yrkesutbildning” är resultatet av en enkätundersökning med cirka 500 yrkeslärare i hela landet. De har fått svara på frågor om sin arbetssituation och vad de ser som viktigt för att höja elevernas motivation samt utbildningens kvalitet och status. Utifrån svaren har LR formulerat 13 åtgärdspunkter.

– Vi har utgått från vad yrkeslärarna själva säger. Vi måste stärka deras roll, de måste bli fler, de behöver mer fortbildning för att hålla sig ajour, säger Bo Jansson.

Bristen på fortbildning – nästan varannan lärare har inte fått yrkesämnesrelevant fortbildning de senaste fem åren – anges som ett av huvudskälen till att två av tre lärare i undersökningen har övervägt att lämna yrket de senaste tre åren.

LR vill att yrkesprogrammen återigen ska bli studieförberedande, en hållning som efter Moderaternas svängning i frågan har majoritetens stöd i riksdagen. Endast två procent av de tillfrågade yrkeslärarna tycker att enbart studieförberedande program ska ge grundläggande behörighet.

– Vi vet att många väljer bort yrkesprogrammen just av det skälet att man stänger dörren till högre utbildning. Men elteknikprogrammet borde vara en lika naturlig väg till KTH som ett klassiskt studieförberedande program. Och likadant åt andra hållet – det ska gå att bygga på en teoretisk utbildning med yrkespraktiska ämnen.

En annan faktor som lyfts fram i rapporten är att studie- och yrkesvägledningen behöver förstärkas både i grundskolan och på gymnasiet. De många avhoppen från yrkesprogrammen beror i vissa fall på att eleverna fått bristande information om alternativen.

Rapporten publiceras i samband med invigningen av Yrkes-SM, där yrkesskickliga ungdomar tävlar mot varandra i en satsning för att öka intresset för yrkesprogrammen.

Läs hela rapporten på lr.se.

Kommentera