tobe
Skolpolitik

Moderaterna: Bättre karriärmöjligheter för lärare

Med början i februari genomför Moderaterna 300 skolbesök runt om i landet, ett i varje kommun. Detta som ett led i kampanjen ”Mer kunskap i skolan”.  

Under tre veckor i februari ska Moderaternas kampanja om skolan. 

– Vårt fokus i kampanjen är att varje elev ska få rätt stöd i tid, mer tid med sin lärare och att varje elev ska få ha en skicklig lärare. Det tror vi skapar förutsättningar för varje eleverna att nå kunskapsmålen, sa Kenneth Persson, när kampanjen presenterades.

Under vecka 6, 7 och 8 ska Moderaternas partiföreträdare, där ibland statsminister Fredrik Reinfeldt besöka skolor i alla Sveriges alla kommuner. 

Tre områden prioriteras i Moderaternas skolsatsning. Alla elever ska få rätt stöd i tid, varje elev ska få mer tid med sin lärare och varje elev ska ha skickliga lärare.

– Vi tror att om vi ska får de bästa att söka sig till läraryrket så är lön och karriär helt avgörande. Vi vill därför bygga ut karriärtjänsterna och skicka en tydlig signal om att de som är engagerade i den svenska skolan ska ha bra betalt med goda karriärmöjligheter, sa Tomas Tobé.

Kommentera