sommarlov_kort
Sommarlov

Moderaterna vill införa kortare sommarlov

Inför tre terminer och förkorta sommarlovet. Det vill Moderaterna i Stockholms stad införa på försök. Oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) tror att ett kortare sommarlov kan vara nyckeln för att höja skolresultaten.

Debatt

Såväl lärare som ledarskribenter har reagerat på moderaternas förslag. Ta del av reaktionerna på skolvarldens debattsidorunder vinjetten ”Sommarloven”.

Veckan före midsommar till i mitten av augusti – så ser det nuvarande sommarlovet ut för det flesta eleverna som går i Sveriges skolor, men snart kan detta komma att förändras. Stockholm kan komma att bli pilotkommun i en eventuell försöksverksamhet om Moderaterna i Stockholm får som de vill. Partiet vill nämligen införa tre terminer och i och med detta förkorta den nuvarande längden av sommarlovet.

I den föreslagna motionen redovisas inte hur de tre terminerna ska vara uppdelade, men enligt Svenska Dagbladet kan moderaternas Anna König Jerlmyr tänka sig ett upplägg som i Storbritannien med en hösttermin från september till mitten av december, en vårtermin från januari till påsk och en sommartermin från påsk till mitten av juli.

Anna König Jerlmyr hoppas att man med hjälp av tre terminer ska kunna öka antalet undervisningstimmar till snittet i OECD och på så vis även förbättra resultaten i skolorna.

– Det här är ett sätt att öka undervisningstimmarna för att kunna få in ytterligare matematik och möjligtvis också ämnen som programmering i läroplanen och undervisningen. På så sätt kan vi också långsiktigt lyfta oss i Pisaresultaten, säger Anna König Jerlmyr till Svenska Dagbladet.

Dock skulle utökningen kunna leda till att lärarbristen bara förvärras.

– Den stora utmaningen här är naturligtvis att få lärare. Det blir den trånga sektorn. Vi ser att det måste gå hand i hand med ökad rekrytering av lärare men också fler utbildningsplatser för lärare och satsningar som får lärare att stanna kvar i yrket. Det är inget vi kan göra över en natt en sådan här förändring, men vi ser gärna att Stockholm blir pilot i ett sådant här försök, säger hon.

Förutom förbättrat skolresultat menar Anna König Jerlmyr att införandet också skulle göra skolan mer likvärdig.

– Barn i socioekonomiskt svaga familjer, exempelvis familjer med ensamstående mammor, missgynnas av de långa sommarloven. Passivitet leder till att man halkar efter under långa sommarlov medan barn med tillgång till mycket aktiviteter och litteratur gynnas i högre utsträckning av långa sommarlov, säger Anna König Jerlmyr.

Kommentera