Fortbildning

”Möjligheten till forskning har blivit ett lyft för mig”

En dag i veckan arbetar gymnasieläraren Oscar Isaksson som forskare på Göteborgs universitet.
– Det är en avancerad form av kompetensutveckling, säger han.

Oscar Isaksson är lektor och lärare i fysik och matematik på Sannarpsgymnasiet i Halmstad. 

– Jag har en heltidstjänst på skolan. Men 20 procent av min arbetstid är sedan några år tillbaka förlagd till Göteborgs universitet där jag forskar i fysik, vilket är en enorm förmån och något som jag har stor nytta av i mitt jobb som gymnasielärare.

Hur då?

– Förutom att jag tar det jag är med om på universitetet i Göteborg in i undervisningen, är det enklare att följa med i vad som händer inom fysikforskningen.

Oscar Isaksson
Oscar Isaksson

– Möjligheten till forskning har också blivit ett oerhört lyft för mig som person. Jag tycker till exempel att det är mycket roligare att undervisa i dag och tror att jag har blivit en bättre lärare. 

För att öka antalet forskarutbildade lärare inom skolan inrättade regeringen för några år sedan så kallade forskarskolor för redan yrkesverksamma lärare.

En som nappade var Oscar Isaksson.

– Jag hade arbetat som lärare ganska länge och kände att jag ville lära mig något nytt för att utvecklas och inte fastna i förra årets anteckningar. Man behöver med jämna mellanrum fylla på kunskaperna. 

Oscar Isaksson berättar att han, vid sidan om den rena forskningen, även fungerar som en länk mellan universitet och gymnasieskolan.

– I vår ska till exempel fysik-lärarna besöka labbet i Göteborg under en kompetensutvecklingsdag. Vi har även haft besök på skolan av gästföreläsare från universitet och eleverna har gjort studiebesök där.

Kommentera