gustav-fridolin-pressbilder-810
"Löser inte problemet"

Mp vill ha 10 000 medarbetare till skolan

23 miljarder kronor till skolan och fler medarbetare i form av speciallärare, elevhälsopersonal och administrativ personal. Så ser Miljöpartiets nya skolsatsning ut.
– Självklart är det bra med mer personal i skolan men det riktigt stora problemet är den kommande lärarbristen, kommenterar Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson satsningen.
 

Istället för ett femte jobbskatteavdrag vill Miljöpartiet satsa på klimat och skola. Språkröret Gustav Fridolin presenterade idag, tillsammans med partiets skolpolitiska talesperson Jabar Amin, en satsning på 23 miljarder kronor till förskola, grundskola och gymnasieskola under de kommande fyra åren. Medel som bland annat ska gå till att anställa drygt 10 000 nya medarbetare i skolan.

– Vi vill ge elever sina lärare tillbaka. Vi vill minska lärarnas administrativa börda men också anställa fler medarbetare i skolan så att läraren får mer tid för eleverna och sitt uppdrag, sa Gustav Fridolin.

Enligt förslaget ska drygt hälften av satsningen gå till fler medarbetare. Förslaget innebär 2000 fler medarbetare inom elevhälsan, 600 fler speciallärare och specialpedagoger, 200 fler studie- och yrkesvägledare, 1500 personer som ska avlasta lärarnas administrativa börda och 6000 nya medarbetare till förskolan.

– Den valrörelse vi vill gå in i är en valrörelse där partierna presenterar förslag på hur de vill förbättra förutsättningarna för lärare och skolledare att göra sitt jobb snarare än en valrörelse som innehåller förslag på nya reformer som petar i lärare och skolledares vardag. Vi vet att lärare och skoledare är kompetenta att utföra sina uppdrag om de får rätt förutsättningar och då är det vår uppgift som politiker att leverera detta, sa språkröret Gustav Fridolin.

10 000 fler medarbetar till skolan, finns dessa personer?

– Det här kommer att kräva en aktiv rekrytering samt att vi signaler att dessa yrkesgrupper behövs så att intresserade känner att det är lönt att utbilda sig. Vi vet att en av anledningarna till att många lärare drar sig för att uppmuntra andra att söka sig till läraryrket är man har genomlevt ganska många år av tuffa nedskärningar på många håll. Så ska vi hitta människor att rekrytera så måste vi sända signalen att vi vill rekrytera, säger Gustav Fridolin till Skolvärlden och fortsätter.

– Sen är det olika för olika yrkesgrupper. När det gäller speciallärare till exempel så handlar det om att man måste möjliggöra för befintliga lärare att vidareutbilda sig.

Vad skulle de administrativa rollerna kunna innebära?

– Det skulle kunna handla om administrativt stöd för skolledningen, stöd till implementering av IKT-arbetet (Informations- och kommunikationsteknik, reds. anm.) eller skolvärdar och skolvärdinnor. Många roller kan gå under benämningen administrativ personal och det ska vara de där personerna som gör att läraren får fokusera på sitt jobb, säger Gustav Fridolin.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson säger att det självklart behövs både mer elevhälsopersonal och annan personal i skolan och att satsningen därför är bra.

– Men det absolut största problemet som vi har framför oss är att det kommer att saknas så otroligt många lärare framöver. Det gäller generellt, men i vissa ämnen som moderna språk och naturvetenskapliga ämnen står vi inför en nationell katastrof om inget händer. Den typ av personal som Miljöpartiet vill se mer av i skolan kommer inte att kunna ersätta de lärare som saknas. Gustav Fridolin har helt rätt i att lärare behöver ha tid för sina elever men den stora utmaningen ligger i att hitta lärare överhuvudtaget, säger Bo Jansson.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm