Debatt

MUF och KDU: Våra tre förslag mot mobbning

ensam-elev-skolgard

”Var tionde elev uppgav att de blivit utsatta för mobbning. Politikens misslyckande att göra skolan trygg och säker är inte bara ett svek mot alla barn och unga. Bristen på åtgärder riskerar också att påverka hela samhället.” Det skriver företrädare för Kristdemokraternas och Moderaternas ungdomsförbund.

Runt om i Sverige gör sig eleverna nu redo för skolstart. En tid full av förväntan och glädje över att äntligen få träffa sina vänner igen efter det långa sommarlovet, men också över att börja ett nytt skolår och allt som det innebär. För många elever är det dock inte glädje och förväntan som upplevs i samband med skolstart, utan ångest och oro över att bli utsatt för mobbning och trakasserier. Vilket blev än mer tydligt i Friendsrapporten 2021. Regeringens oförmåga att stoppa mobbningen och därigenom den psykiska ohälsan bland unga är en skam.

Skolan ska vara en trygg och säker plats där eleverna får lära och växa. Något som Sverige misslyckats att ge alla elever. Enligt Friendsrapporten 2021 uppgav 27 procent av eleverna i mellan- och högstadiet att de är oroliga över att bli illa behandlade i skolan. Var tionde tjej och kille i årskurs 3–6 uppgav att de blivit mobbade. Särskilt påträffande är trakasserier relaterade till etnicitet och sexuell läggning.

Trots att var tionde elev uppgav att de blivit utsatta för mobbning i skolan är det endast hälften av eleverna som uppger att lärare reagerat när de fått vetskap om det. Rapporten visar även att många barn och unga har lågt förtroende för vuxna då de upplever att de inte blir tagna på allvar eftersom situationen som de berättar om ofta förminskas av de vuxna.

”Barn och unga förtjänar bättre”

Politikens misslyckande att göra skolan trygg och säker är inte bara ett svek mot alla barn och unga. Bristen på åtgärder riskerar också att påverka hela samhället. Ett års mobbning i skolan kan kosta samhället 17,5 miljarder de efterföljande 30 åren konstaterar Friends i en rapport från 2016. Detta eftersom den som utsatts för mobbning får svårare att komma in på arbetsmarknaden och svårare att arbeta i samma utsträckning som andra. Därtill har forskning visat att ofrivillig ensamhet inte endast påverkar vår mentala hälsa, utan även höjer risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Att bekämpa social utsatthet och mobbing är inte bara en fråga om den enskilde barn och ungas rätt till ett värdigt liv, utan en fråga för hela samhället.

Konsekvenserna av mobbning stannar inte där. Mobbning riskerar att påverka elevernas utbildning negativt samt deras psykiska hälsa. Enligt en studie från 2017 menar Moore et al. att det finns ett samband mellan mobbning och depression, ångest samt självskadebeteende.

Barn och unga förtjänar bättre. För att stoppa mobbningen och förbättra elevernas hälsa vill vi:

  • Kunskapslyft inom lärarkåren: Lärare saknar idag verktyg och kunskap för att agera när de ser ett barn fara illa. Det behövs dels, ett kunskapslyft inom lärarkåren och handlingsplaner för hur anställda ska agera när de upptäcker mobbning.
  • Ge rektorn befogenhet att relegera: Möjligheterna att stänga av elever som regelbundet kränker och mobbar andra är fortfarande för omständliga. Ofta krävs ett politiskt beslut på kommunal nivå. Istället borde rektorn ges befogenheten att relegera eller tillfälligt stänga av elever. Det är den som mobbar som skall byta skola, inte den som blir mobbad.
  • Förbättra barn- ungdomspsykiatrin: Den psykiska ohälsan ökar bland unga och mobbningen är bidragande faktor till det. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin måste kortas och vägen in till vården måste bli enklare. Dessutom måste övergången mellan ungdoms- och vuxenpsykiatrin bli bättre för att färre ska falla mellan stolarna.

När unga återvänder till skolbänken efter en tung pandemi borde regeringen ta tillfället i akt för en nystart och ett helhetsgrepp för att stoppa mobbingen och trakasserierna. Skolan måste vara en trygg plats för att fler ska kunna ta del av lärandet i den miljö många spenderar en majoritet av timmarna på en dag. Men framför allt får mobbning och trakasserier aldrig ignoreras. Att var tionde elev uppger att de är utsatta borde vara väckarklockan som får politiker att vakna.

Nike Örbrink, förbundsordförande KDU Sverige
Matilda Ekeblad, förbundsordförande MUF

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm