Trygghet

Liberalerna: Stäng av hotfulla elever permanent

"Står en elev med en kniv måste man kunna agera direkt"

Nyamko Sabuni (L)

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

| Foto: Anna Tärnhuvud
Liberalernas tre förslag

Elever som allvarligt stör skolverksamheten ska kunna flyttas

Kommunerna ska kunna ställa krav på att alla skolor, så väl offentliga som fristående, ska tillhandahålla akutplatser för omplacerade elever. På så sätt kan man bryta upp en grupp av elever som gemensamt utsätter andra för hot och trakasserier och utåtagerande elever ges chans att byta skolmiljö.

Alltid polisanmälan vid allvarliga övertramp

Alla huvudmän ska ha rutiner för vem som ansvarar för att polisanmäla brott som elever begår. Även om elever inte är straffmyndiga, ska polisen underrättas för att eventuellt de i sin tur koppla in socialtjänsten vid behov. Även skadegörelse av skolans egendom måste tas på allvar och skolledningen ska ha rätt att utkräva ersättning från eleven som förstört skolans egendom.

Elever ska kunna stängas av omedelbart när säkerheten bedöms hotad

Skolan ska få utökat mandat och stärkt befogenhet att skyndsamt agera vid akuta fall. Om en rektor bedömer det nödvändigt för att säkra tryggheten, ska det vara fullt möjligt att omedelbart besluta om att tillfälligt stänga av en elev utan att först invänta yttranden från elev och vårdnadshavare. Därtill ska en rektor på gymnasiet kunna stänga av en elev permanent.

Liberalerna vill att elever som hotar tryggheten lättare ska kunna flyttas på eller stängas av från undervisning utan möjlighet att höras.
– Det begås brott i studiemiljön. Vi konkretiserar åtgärder som krävs, säger partiledaren Nyamko Sabuni.

Det förslag till nationell plan för trygghet och studiero i skolan som nu är ute på remiss är resultatet av ett samarbete mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Nu går Liberalerna ut med tre egna förslag på åtgärder som ska kunna användas när stök övergår i regelrätta brott som hot, våld och sexuella kränkningar.

– Liberalerna har varit pådrivande i det regeringsförslag som ligger på remiss nu, men det handlar mer om studiero. Det vi pratar om nu är att det begås brott i studiemiljön och vi går ett steg längre och konkretiserar åtgärder som krävs i det läget, säger partiledaren Nyamko Sabuni till Skolvärlden.

Partiet lägger fram tre förslag som ska stärka tryggheten i skolan: Alla lagbrott ska polisanmälas, elever som stör ska med kort varsel kunna omplaceras till en annan skola, och de ska även kunna stängas av från undervisning temporärt eller permanent, utan att man först prövat andra åtgärder och utan att eleven eller vårdnadshavare först får ge sin syn på saken.

I sitt förslag anger Liberalerna att en förutsättning för att snabbt kunna omplacera elever är att det finns en beredskap på andra skolor att ta emot elever med kort varsel. Därför ska samtliga skolor, såväl offentliga som fristående, kunna åläggas av kommunerna att tillhandahålla ”akutplatser” för sådana elever.

– I teorin ska man kunna flytta elever redan idag men i praktiken fungerar det inte. Det faller på att det inte finns någon skola som tar emot dem. Därför menar vi att alla skolor i en kommun ska att vara redo att ta emot en elev som behöver lämna en destruktiv miljö, säger Nyamko Sabuni.

Exakt hur sådana akutplatser skulle organiseras och finansieras är ingenting hon vill slå fast.

– Jag tror att kommunerna och skolorna kan reda ut det bästa sättet att samverka. När det handlar om elever som begår brott mot andra elever och lärare ska kommunen och skolorna kunna hitta en lösning, säger hon.

Är det rättssäkert att låta en rektor stänga av en elev omedelbart utan att eleven får höras?

– Jag är trygg med att rektorer inte stänger av elever lättvindigt. Vi måste ge mandat åt lärare och skolledare att agera. Vi har problem med svensk skola när lärare inte vågar agera på grund av risken att själv bli anmäld. Konsekvenstrappan är jättebra för många typer av ordningsstörningar, men det finns situationer som inte passar. Det är inte sådant som händer varje dag, men står en elev med en kniv måste man kunna agera direkt, säger Nyamko Sabuni.

Svante Tideman är vice ordförande på Lärarnas Riksförbund, och han menar att förslagen inte kommer åt grundproblemet med otrygghet i skolan.

Svante Tideman, LR

– Det känns lite som att man försöker hitta lite genvägar. På marginalen är det naturligtvis bra att lärare och skolledning får bättre verktyg, men det här är knappast lösningen på problemet. Anledningen till bristande studiero är oftast att lärarna inte hinner med sina elever. Det är för stora klasser och det är för många elever med behov som inte tillgodoses, säger han.

Nyamko Sabuni delar bilden att det är sådant som tillgång till särskilt stöd och bra förutsättningar för lärare som utgör grunden till en trygg skolgång, men att de nya förslagen handlar om vad som ska ske när det redan har gått alldeles för långt.

– Vi i Liberalerna har ju många år arbetat med det vanliga stöket. Men det här handlar om att skolan inte är en isolerad ö, att det som är brottsligt i resten av samhället är brottsligt även i skolan. Elever och lärare utsätts för brott, och det måste anmälas för att skapa en tryggare skolmiljö och en tryggare arbetsmiljö för lärare. Och även se till att unga individer som är farligt utåtagerande får den hjälp de behöver, säger hon.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm